Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

 

TEIKNEKONKURRANSEN

Sida er sist endra 2. des. 2012

Vestlandshus sin teiknekonkurranse under julemessa 17. nov.:
Fire vinnarar er kåra for beste husteikningar

(30.11.2012)  På ein stand under Vikebuen si julemesse den 17. november, sat karmøybuen Jon Rødder som representant for Vestlandshus.  Han har grepe fatt i prosjektet med å selja hus på det nye bustadfeltet midt i Vikebygd.  Den dagen kunne all borna få lov til å teikna draumehuset sitt og vera med i ein teiknekonkurranse.  Mange born teikna ivrig og leverte inn flotte husteikningar. 
-- Nå har ein jury ved Vestlandshus sitt hovudkontor vurdert teikningane og kåra vinnarar, fortel Jon Rødder.  Nedanfor kan du sjå kven vinnarane er og kva juryen uttalte om kvar av dei.  Det er kåra vinnarar i 4 klassar:
"Litt Dristig";   "Respekt for Tradisjon";   "Den Gode Stemning"; 
"Praktfullt".

Vinnar:  Litt Dristig
Klikk på bildet for å sjå ei stor utgåve av dette.
Teikna av NORA
 
Juryen sin kommentar: "Her har vinnaren brukt framtidsretta materialar og form.
Det er meir som eit levande bygg… Ein spennande og framtidsretta bolig
!"

Dei 3 andre vinnarane er presenterte nedanfor:

Vinnar: "Den gode Stemning"
Teikna av Emma
Vinnar:  "Respekt for Tradisjon"
Teikna av Frida
Vinnar:  "Praktfullt"
Teikna av Mathilde
Klikk på bildet for å sjå stor versjon av dette Klikk på bildet for å sjå stor versjon av dette Klikk på bildet for å sjå stor versjon av dette
Juryen sin kommentar:
"Det tradisjonelle VestlandsHuset har vore ein salsvinnar i alle år.  Her har vinnaren fanga essensen i samspelet mellom det koselige uttrykket og det tradisjonsrike designet som nordmenn set stor pris på."
Juryen sin kommentar:
"Her har vinnaren skap eit hus fullt av hjarterom, og med ein storslått
design. Med andre ord eit ekte VestlandsHus som ynskjer ein velkommen heim
."
Juryen sin kommentar:
"Det skal vera trygt og godt å bu i eit VestlandsHus. Her har vinnaren skapt den gode stemninga for både folk og fe - i eit flott bygg med plass til alle."
 

Huskveld på Plassabakeriet 17. januar 2013
- Eg har fått tilbakemelding på at fleire leverandørar kjem på huskvelden den 17.01., fortel
Jon Rødder som presenterte huskonseptet til Vestlandshus på julemessa i Vikebygd.  Etter avtale med Tomteselskapet i Vindafjord har han opsjon på fire tomter i det nye byggefeltet midt i bygda. Tomtene ligg sentralt med kort veg til skule, barnehage, butikk, kyrkje, treningsstudio og bygdahus.

Vestlandshus sentralt kjem.
Euroklima kjem. Dette er ein leverandør av varmepumper.
- Dei sel bla Nilan varmepumper som er passivhus godkjent og som kan kombinerast med solfangar teknologi.
BSI Services v/ Arne Bergsvik kjem. Arne jobber med byggekontroll og termografi.
- Han vil snakka om ekstern byggekontroll og tetthetsmåling. Viktigheten av å måla og dokumentera.
  
 
 

LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
Vêrvarsling

Frå tidlegare

Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Klikk på plakaten over for
å sjå den i stort format
Vil få fart på husbygging og tilflytting til Vikebygd.

(17.11.2012 SteinarS)  På ein av standane under julemessa fann vi Karmøybuen, Jon Rødder, som arbeider som seljar og prosjektutviklar for Vestlandshus.  Han har opsjon med tomteselskapet om fire tomter på det nye bustadfeltet midt i Vikebygd. 
Jon Rødde, Vestlandshus.  Ferdig hus til 2 mill kroner i Vikebygd!- Det skal ikkje vera nødvendig å byggja hus for over 3 millionar kroner, for å komma seg inn på bustadmarknaden, sa han og viste teikningar frå huskatalogen deira.

- Eit hus på 90 kvadratmeter bruksareal skal me kunna tilby nøkkelferdig for 2 millionar og oppover.  Med husbank-finansiering og skattefrådrag for  renter, vil huseigar sitja igjen med ei kostnad pr månad på 2-3000 kroner.  Då er loftet uinnreia, og dette kan huseigar ta som eigeninnsats seinare, fortalde han.

Vestlandshus har ikkje eige byggjefirma lokalt, men samarbeider med lokale byggmeistrar og firma som dei leiger inn til arbeidet.  - Når det gjeld dei fire tomtene me har avtale om, så er det ikkje låst til ei  bestemt tomt.  Vil kjøparen ha ei anna tomt på feltet så kan vi byte på det, fortel Rødder som nå inviterer alle til Huskveld på Plassabakeriet, om kvelden  17. januarLes her.

 

 
Les meir om julemessa her
 

 

Link til FOTOALBUMET

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org