Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 14. nov. 2012

 

Speidarane sin aksjon

 
Vikebygd KFUK-KFUM speidarar
Arrangerte Globalkafé til støtte for born i Bangladesh
  

(14.11.2012 SS)  Dei er mange og dei vert lærte opp til omsorg for andre menneske.  Onsdag 14. november gjekk småspeidarane frå dør til dør med bøsser, mens storspeidaren stelte i stand kafé på bedehuset. Alt for å kunna gje si støtte til KFUK speidarane i Bangladesh sitt arbeid for å betre oppvekstvilkåra for born i dette fattige landet.

- Totalt er det 66 med små og store i speidaren i Vikebygd nå, kunne gruppeleiar Arne Tveit fortelje.  - Men berre 20 har betalt kontingent i år.  Speidararbeidet får Frifondmidlar frå staten ut i frå talet på betalande medlemmer, og han oppfordra alle om å betala inn kontingent snarast. 

Frifond er ei støtteordning oppretta av Stortinget for å betra dei økonomiske rammevilkåra for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.  Ei lang rekkje organisasjonar er medlem i frifond, og her går stønaden til hovud-organisasjonen, som igjen fordeler dette på lokallag.  Betalande medlemmer fører derfor til at hovudorganisasjonen får betre høve til å leggjar tilrette for arbeidet både på landsplan og lokalt.

Men denne dagen var alle i aktivitet.  Småspeid-arane kunne skilte med 5.500 kroner i bøssene
og på kaféen selde dei for 3.300,- kroner.
 


Mange born og foreldre ville kjøpa kaffi, saft og vaflar av speidarane. Her er det
Dag Nagel-Alne som gjer opp for maten, der alt kosta 10 kroner pr stk.

- Speidarane kan nå senda 8.800 kroner til Globalaksjonen, fortel Øyvind Valen, og legg til: - Speidarane takkar alle som tok i mot småspeidarane ved dørene og som besøkte kaféen.  
 


Iselin Eidhammer Tveit, ein av leiarane i speidartroppen,
held andakt på Globalkaféen.

Når speidarane lagar til Global kafé så får ein også med seg meir enn mat.  Iselin Eidhammer Tveit hadde andakt der ho peika på at i speidarlova har det å hjelpa andre også stor fokus.  Derfor er det viktig for speidarane å kunna delta og å læra å hjelpa andre.

Og så måtte det sjølvsagt nokre leiker og sketsjar til, når det er speidaren som står bak arrangementet.  Også her fekk speidar-ungdommane visa sine kreative sider, til glede for dei som deltok og dei som såg på.  For speidarorganisasjonen er det også viktig med leiartrening. Dette er nok erfaringar og kunnskap som ungdommane får nytte for også seinare i livet.  Mange av dei finn ein igjen seinare i leiarstillingar innan arbeidsliv, kyrkje og friviljuge organisasjonar.

Ungdommane i Vikebygd er både heldige og priviligerte som har så mange gode og positive tilbod som her finnes.  I forhold til folketalet tør underteikna påstå at det må vera ei av dei mest aktive bygdene innan frivillig arbeid.  Noko som vi har fått gleda av å presentera mange gonger på denne websida om bygda.
  

Globalaksjonen 2012-2013

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-speidarane og Noregs KFUK-KFUM sin innsamlingsaksjon til inntekt for KFUK i Bangladesh. Pengane blir forvalta av KFUK-KFUM Global.  Les meir her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Frå tidlegare

Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Klikk på plakaten over for
å sjå den i stort format
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2012 ser du her.


   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org