Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Lokale tenester

Vikebygd nytt:

vikebygd.org

Finn: TAXI eller FRISØR

ORD FOR DAGEN     Skulekalenderen 2011-2012.     Vêrvarsling  Søndagstipset

Sida er sist endra 22. juli 2012

Lokale websider

Avfall på avvegar

Andre nyhende

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Misbruk av kyrkja sin konteinar?
Det står tydeleg oppslag på både konteinaren og oppslagstavla ved kyrkja at denne berre er for kyrkjegardsavfall (ei teneste for dei som steller gravene for
sine avlidne slektningar)

(Steinar 22.7.12)  Er det fastbuande eller ferie-gjester som kastar det private avfallet sitt i kyrkja sin konteinar?  Undrar eg meg.

Konteinaren er sett her for at dei som ryddar og steller på gravplassen til sine avlidne slektningar, skal kunna kaste "hageavfall" blomar og gravpynt her.  For ei tid sidan var det ein raud sofa oppi her.  Nå er det mange sekker med avfall som garantert ikkje kjem frå gravplassen. Kanskje det er ein namnelapp på noko av det som er kasta?

Så mi oppfordring til dei som har vore her med sitt private søppel er at dei enten hentar det igjen og kjører det til Toraneset, eller betalar inn eit beløp til kyrkja som godtgjersle for at dei nå må ta hand om dette..

 
Les meir om renovasjonsordninga for hytter og bustader, her
 

Kven tar kostnaden?

Ei rekning på 250 kroner pr sekk til dei som har levert her, kunne kanskje vera på sin plass, så kan dei midlane koma vedlikehaldet av kyrkja til gode?  Kyrkja betaler leige av konteinaren og betalar for kvar tømming der dei leiger bil til å transportere bosset til kommunal avfallsplass.  Dette er ikkje ein konteinar som skal nyttast til anna enn kyrkjegardsavfall.  Ein konsekvens av dette misbruket, om det gjentek seg, kan bli at ein må ta bort denne konteinaren (slik ein måtte gjera for nokre år sidan då folk som fiska på fjorden her, kasta fiskesloet i konteinaren etter sløying).

PS.
På ein fottur strekninga Veastad - Skartland har eg tald omlag 40-50 tomme snus-boksar, av merka Skruf, i vegkanten (det var dei eg såg). Mitt ynskje er at foreldra kan læra borna sine å ta hand om avfallet dei skaper.  Å kasta avfall ut av vindauga på bilen er for meg ufatteleg. Ungdom og vaksne: - Ta hand om ditt eige avfall og legg det i søppeldunken heime eller på arbeidsplassen din. Det forventar vi andre av deg. Så er du med og tek vare på den flotte bygda vår.
  
Og om du ikkje veit kva Skruf er - så les litt her.

Søppel langs vegen
Kasta av bilistar?
(Steinar juli 2012)  På ein fottur strekninga Veastad - Skartland har eg tald omlag 40-50 tomme snusboksar, av merka Skruf, i vegkanten (det var dei eg såg). Mitt ynskje er at foreldra kan læra borna sine å ta hand om avfallet dei skaper.  Å kasta avfall ut av vindauga på bilen er for meg ufatteleg. Ungdom og vaksne: - Ta hand om ditt eige avfall og legg det i søppeldunken heime eller på arbeidsplassen din. Det forventar vi andre av deg. Så er du med og tek vare på den flotte bygda vår.
  
Og om du ikkje veit kva Skruf er -
så les litt her.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2011 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Søppelhandtering
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
Hårfagrerittet 2012
Tur til Langåsdalen
17. mai feiringa
Konfirmasjon
700 born på Vikeputten
Kalking med helikopter
Vikebuen med hjartestartar
Turar i Vikebygd
Rivinga av skulen
Årsmøte i Idrettslaget
Speidarbasaren
Digitale politikarar
Vekst i Laurdagsklubben
Idrettslaget får midlar
Gamle Skulen si framtid
Nyttårsfeiring
Full kyrkje på juleafta
Ljosmessa i kyrkja
Opning av leikeplassen i Lio
Prisar og stipend i kommunen
Desember og julebord
Framleis butikk i bygda
Tenning av lys på julegrana
Julemesse med fullt hus
19 nye tomter på Liofeltet
Globalaksjonen 9.11.2011
Konsert i Skjold Kyrkje
Klokkargarden butikk
Krinsmeister og Fotballfest
Inspirasjon til trusopplæring
50-års jubileum
Bedehus og basar
Kyrkjevalet
Kommunestyrevalet
Frå ÅRET 2011
 

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org