Daily Archive: mai 26, 2021

Dugnad på bedehuset?

Dugnad på bedehuset – KAN DU HJELPA TIL? No er stillasa komne på plass. Vasking og skraping pågår. Deretter skal det flikkast og malast. Vi treng dugnadsfolk. Målet er å bli ferdig før sommaren....