Daily Archive: mai 2, 2021

Årsmøte – Skriftleg på nett- Les her

Forslag og innspel til Årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 14. mai 2020Send til e-post: post@vikebygd.no eller direkte per vanlig post til: Vikebygd Grendautval, v/leiar Gunn Vikingstad, Naustvikvegen 119, 5568 Vikebygd. Les meir...