Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Årsmøte – Skriftleg på nett- Les meir her

Forslag og innspel til Årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 14. mai 2020Send til e-post: post@vikebygd.no eller direkte per vanlig post til: Vikebygd Grendautval, v/leiar Gunn Vikingstad, Naustvikvegen 119, 5568 Vikebygd. Les meir...

Premiering for nutaturar i 2020

241 personar har vore på alle seks toppane på eitt år, i løpet av dei siste 24 åra. Toppar der speidarane har sett opp nutakassar med bøker i. (Raudt er dei som klarte det...

Årsmøte i Grendeutvalet utsett inntil vidare.

Grunna gjeldande smittevernreglar har Grendeutvalet vedtatt å utsetje årsmøtet inntil vidare. Me håpar at det kan bli gjennomført i løpet av mai, men tida vil vise om det blir slik… SØK-midlar vil bli tildelt...

Kvifor behalde Vik skule og barnehage?

Kvifor behalde Vik skule og barnehage? Foreldrerådet, Vik barnehage v/ Sandra Sælemyr Det er viktig å behalde skular og barnehagar i Vindafjord-bygdene, fordi me ynskjer levande bygder i kommunen vår. Det står òg i...

Kaldt og flott vintervêr heldt fram

Mange har funne fram ski og vinterutstyr for å nyta vinteren i fjella våre.  Søndag 31. januar var mange vikebuar på veg opp til Vikestølen frå Eikås på Bjoa. Andre nytta løypene frå Opheim...