Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Avisa om det som skjer i Vikebygd

Det skjer mykje positivt i Vikebygd for tida. Både Haugesunds Avis og lokalavisa Grannar har vore aktive med på å skriva om det som skjer. Utklippet ovanfor viser litt av dei siste artiklane på...

Folkemøte om kommuneplanarbeidet

Ope møte 20. oktober kl. 17:30-20:00 på Bygdahuset i Vikebygd, om kommuneplanarbeidet og innspel du kan koma med. Frist for innspel til kommunen er 31. oktober.  Kva er ein kommuneplan? Alle kommunar skal ha...

Lokalhistorie langs Alnavegen og på Aksla

Sogelaget for Skjold, Vats og Vikebygd inviterte til vandring i Vikebygd laurdag 2. oktober. Dei vart overraska over kor mange som kom.  I slutten av dagen fekk vi også god innføring i kva eit...

Musikk i Vik 9. – 11. juli 2021

Gamlatunet: Blueskveld; Plassabakeriet: Gunnar Andersen; Bygdevandring; Musikalsk føremiddagsbad; Kyrkjekonsert.  Les også:Vikemusikk engasjerte bygda i 2020.  –   Kulturarrangement 2019. – Musikk i mange hus 2018.