Monthly Archive: august 2018

Haustfest i Liofeltet, Laurdag 25. august

Fin haustfest sjølv om regnet silte ned i starten Aud Jorunn kunne ønskje velkommen til familiefest under tak. Nabolaget hadde stilt opp på dugnad, og dagen før til mørke kvellen.  Over det hellelagde området...

Bli bøsseberar i Vikebygd

Vindafjord kommune har sett ned ein lokal komite for TV-aksjonen. Dei har representantar for alle bygdene i kommunen + ordførar og sekretær frå kommunen. Oppgåva deira er å organisera innsamlinga lokalt i kvar bygd....

Konfirmantkulla 1967 og 1968 skal markerast

Konfirmantgruppene frå 1967 og 1968 vert inviterte til markering i kyrkja sundag 26. august. – Neste gudsteneste her i Vikebygd er søndag 26. august kl 17:00. Då er det presentasjon av dei nye konfirmantane...