Daily Archive: august 8, 2018

Bli bøsseberar i Vikebygd

Vindafjord kommune har sett ned ein lokal komite for TV-aksjonen. Dei har representantar for alle bygdene i kommunen + ordførar og sekretær frå kommunen. Oppgåva deira er å organisera innsamlinga lokalt i kvar bygd....