Daily Archive: januar 31, 2018

Klarsignal for Vossaplass-svingane

Formannskapet vedtok i møtet onsdag 31.1. samrøystes å forskottera 6,5 mill. kroner for å få oppstart på sykkel og gangsti og utbetring av vegen forbi Vossaplass-svingane i Vikebygd. Sjølv om det er kommunestyret som...