Daily Archive: januar 14, 2018

Kolerakyrkjegarden ved Årvik

I Vikebygd vart det bygd to kolerakyrkjagardar i 1849. På Dommasnes og ved Årvik.  Kolera er ein bakteriesjukdom som rammar mage- og tarmsystemet og fører til kraftig diaré og dehydrering.  Det var fleire epidemiar...