Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Folkemøte om kommuneplanarbeidet

Ope møte 20. oktober kl. 17:30-20:00 på Bygdahuset i Vikebygd, om kommuneplanarbeidet og innspel du kan koma med. Frist for innspel til kommunen er 31. oktober.  Kva er ein kommuneplan? Alle kommunar skal ha...

Lokalhistorie langs Alnavegen og på Aksla

Sogelaget for Skjold, Vats og Vikebygd inviterte til vandring i Vikebygd laurdag 2. oktober. Dei vart overraska over kor mange som kom.  I slutten av dagen fekk vi også god innføring i kva eit...

Musikk i Vik 9. – 11. juli 2021

Gamlatunet: Blueskveld; Plassabakeriet: Gunnar Andersen; Bygdevandring; Musikalsk føremiddagsbad; Kyrkjekonsert.  Les også:Vikemusikk engasjerte bygda i 2020.  –   Kulturarrangement 2019. – Musikk i mange hus 2018. 

Tildelingar frå Bakkevig-stiftinga 2021

“Thomas og Liv Bakkevig stiftelse til støtte for barne- og ungdomsabeider i Vikebygd” har hatt utdelingsmøte og delt ut nær 300.000 kroner til tiltak i Vikebygd. Idrettslaget, speidargruppa og teaterlaget fekk høvedsvis 58.000, 35.000...

Flott dugnad og lotteri på bedehuset

Arne Tveit har fått med seg ein god dugnadsgjeng gjennom fleire dagar. Bedehuset er vaske, skrape og malt. Det skal fleire strøk til før dette er ferdig, men flott vêr har gjort at arbeidet...