Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Årsmøte – Skriftleg på nett- Les her

Forslag og innspel til Årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 14. mai 2020Send til e-post: post@vikebygd.no eller direkte per vanlig post til: Vikebygd Grendautval, v/leiar Gunn Vikingstad, Naustvikvegen 119, 5568 Vikebygd. Les meir...

Premiering for nutaturar i 2020

241 personar har vore på alle seks toppane på eitt år, i løpet av dei siste 24 åra. Toppar der speidarane har sett opp nutakassar med bøker i. (Raudt er dei som klarte det...

Årsmøte i Grendeutvalet utsett inntil vidare.

Grunna gjeldande smittevernreglar har Grendeutvalet vedtatt å utsetje årsmøtet inntil vidare. Me håpar at det kan bli gjennomført i løpet av mai, men tida vil vise om det blir slik… SØK-midlar vil bli tildelt...

Kvifor behalde Vik skule og barnehage?

Kvifor behalde Vik skule og barnehage? Foreldrerådet, Vik barnehage v/ Sandra Sælemyr Det er viktig å behalde skular og barnehagar i Vindafjord-bygdene, fordi me ynskjer levande bygder i kommunen vår. Det står òg i...

Kaldt og flott vintervêr heldt fram

Mange har funne fram ski og vinterutstyr for å nyta vinteren i fjella våre.  Søndag 31. januar var mange vikebuar på veg opp til Vikestølen frå Eikås på Bjoa. Andre nytta løypene frå Opheim...

Rune Birkeland med ny bok

Rune Birkeland er komen med ny bok. Nå om Harris Birkeland. Ein vitenskapsmann og teolog som vaks opp i Vikebygd som odelsgut til familiegarden, men sette spor etter seg både som forskar innan teologi,...