Author: Steinar Skartland

Suksess for Revyen i Vikebygd

Laurdag 29. oktober var det to framsyningar av revyen: Ein, to …. endeleg fri. Vikebygd Revy og Teater, bygda si lokale revy-gruppe viste seg frå si beste side og baud på seg sjølv til latter...

Støttar opp om butikken med “Spleis”

Fredag 14.10. hadde 85 vikebuar betalt inn 36.700 kr i støttebeløp på ein spleis for å dekka høge straumkostnadar på den lokale butikken, Joker Vikebygd, og stadig fleire betaler inn. Initiativtakarane er Lena Gåsdalen...

Vi er her ennå

Att mange ennå les lokalt stoff på vikebygd.org, er kjekt, men ein og annan har nok registrert at det ikkje er kvar dag at nyheiter vert oppdaterte lengre.  Med mykje god og positiv informasjon...

Over 70 på Vikestølsmarsjen

Det er ein årleg tradisjon som nå kom i gang igjen etter to år med pandemi. Flott vêr og over 70 tok turen, enten opp skogsvegen frå Vikebygd eller frå Eikås på Bjoa. Idrettslaga...

Song og musikk i kyrkja

Dei som har motteke kyrkjebladet Hyrdingen kan der lesa om ulike arrangement i sommar og haust i Vikebygd. (Les gjerne kyrkjebladet her). Nedanfor er teksten som Ingrid Mathilde Sørvåg skreiv om Musikk i Vikebygd...