Daily Archive: februar 13, 2018

Vassepladsen eller Vossaplasset

Kampen for betre veg inn til bygda sørfrå har gjort at mange har høyrt om Vossaplasset og Vossaplassvingane. Men korleis har namnet blitt til? Vegen er nå i ferd med å verta utberta med...