Daily Archive: januar 1, 2019

SØK-midlar til Vikebygd

No kan du igjen søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval.  Grendeutvalet skriv på vikebygd.no at dei (VGU) igjen har fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt...