Category: Nyheter

Sykkel og gangsti gjennom Vossaplassvingen

Arbeidet er i full gang med å byggja sykkel og gangsti forbi Vossaplasset i Vikebygd. Tveit Maskin si gravemaskin har fjerna jordmassar og det er klar for sprenging for å fjerna bergnabbane . Arbeid...

Tom Roger Aadland med nytt album 1. mars

Tom Roge Aadland hadde in bra start på året med singelen: «Alle dei i ei».  Den vart kåra til «Ukens singel» på NPS Music!  Allereie 1. mars kjem han med sitt sjuande album: Songfugl. ...

SØK pengar no

SØK-MIDLAR No kan du søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval Som du kanskje er kjend med har Vikebygd Grendeutval fått ein del pengar frå Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) som skal disponerast på...

Vassepladsen eller Vossaplasset

Kampen for betre veg inn til bygda sørfrå har gjort at mange har høyrt om Vossaplasset og Vossaplassvingane. Men korleis har namnet blitt til? Vegen er nå i ferd med å verta utberta med...