Category: Nyheter

Julekonsert: Meditations on Christmas

Velkommen til “Meditations on Christmas” m/ Espen Eriksen(piano) og Gunnar Halle (trompet)I Skjold kyrkje torsdag 9.desember kl.19:00.Billettar: Vaksne 250,-kr. Born 100,-kr.Eit samarbeid med Vats, Skjold og Vikebygd sokneråd.

Speidarane takkar for støtte

Global-Aksjonen Pga. koronasituasjonen kunne ikkje Speidararane i Vikebygd avvikle den tradisjonelle global-aksjonen med innsamling på dørene + kafe med stappfullt lokale på bedehuset i år heller. I staden vart det sal av julekaker i...

Gladsong på bedehuset 11.nov.

Det møtte ein del folk på bedehuset 11. november, då det var invitert til “Gladsong”. Arne Tveit spela. Det vart allsong, kaffi, kaffimat, og god drøs rundt borda som var plassert med god avstand...

Trusopplæringsprisen til Brit Nelly og Arne

Under ei flott familiegudsteneste i Vikebygd kyrkje søndag 24. oktober tok Kateket Britt Karstensen og leiar i Felles Utval for Trusopplæring, Berit Listog, over kunngjeringane.  Desse kunne overraska Brit Nelly og Arne Tveit med...

Avisa om det som skjer i Vikebygd

Det skjer mykje positivt i Vikebygd for tida. Både Haugesunds Avis og lokalavisa Grannar har vore aktive med på å skriva om det som skjer. Utklippet ovanfor viser litt av dei siste artiklane på...