Category: Nyheter

Kyrkjebladet – advent og jul

Dersom du vil lese kyrkjebladet Hyrdingen på internett eller som nedlasta pdf-fil, så kan du gå til:www.hyrdingen.no , eller klikke på bladet ovanfor her. 

Adventsvandring

Vikebygd søndagsskule har ikkje kunna invitert til samlingar på bedehuset denne hausten. Adventsfest og juletrefest er det heller ikkje lett å få til nå. Så kanskje vi kan gå ein familietur i adventstida?

Familien Svane er tilbake

Ein famile på 5 har funne vegen til Vasslivatnet og planlegg nok overvintring.  Truleg er dei far, mor og 3 born som sym der på den klare vassflata. Av og til har det vore...

Halvhardhausen – 1. november

“Halvhardhausen” er utsett til 1. november! Tur 1: Oppmøte Bjordal 10.00. Me går ein flott runde via Bårefjell, Sætrafjell og Ulserhaug og returnerer til Bjordal. Tur 2: Start på Skartland klokka 10.00Turen går via...

Julemarknaden AVLYST

PGA Korona-situasjonen vart både Julemesse og Julemarknad avlyst i år. Planen var – som eit alternativ til den tradisjonelle julemessa, ville Vikebuen i år arrangere ein korona-vanleg Julemarknad i samarbeid med Klokkargarden, Joker Vikebygd,...

Lever inn arket med nutaturane

Halvhardhausen i Vikefjella utsett til 1. november.  Husk å levere inn utfylt ark med dine nutaturar, til Øyvind Valen. Det er no to veker til nutabøkene blir henta inn. Hugs å levera inn nutaarka...

Vikemusikk engasjerte bygda

Den tredje konsertdagen var oppe på Alna, i den restaurerte løa på Aksla. Her var ein nøye på å sikra at det berre var maks 70 inne i lokalet til ei kvar tid. Stemninga...

Tildeling frå Bakkevigstiftinga

Ny tildeling frå Bakkevigstiftinga i 2020 (Innsendt av Øyvind Valen). Styret (Eva Bakkevig, Arne Tveit og Øyvind Valen) har delt ut midlar frå stiftinga som Thomas og Liv Bakkevig oppretta for åtte år sidan....