Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Kvifor behalde Vik skule og barnehage?

Kvifor behalde Vik skule og barnehage? Foreldrerådet, Vik barnehage v/ Sandra Sælemyr Det er viktig å behalde skular og barnehagar i Vindafjord-bygdene, fordi me ynskjer levande bygder i kommunen vår. Det står òg i...

Kaldt og flott vintervêr heldt fram

Mange har funne fram ski og vinterutstyr for å nyta vinteren i fjella våre.  Søndag 31. januar var mange vikebuar på veg opp til Vikestølen frå Eikås på Bjoa. Andre nytta løypene frå Opheim...

Rune Birkeland med ny bok

Rune Birkeland er komen med ny bok. Nå om Harris Birkeland. Ein vitenskapsmann og teolog som vaks opp i Vikebygd som odelsgut til familiegarden, men sette spor etter seg både som forskar innan teologi,...

Bakkevigstiftinga tildelte 165.500 kr

Tidlegare i år tildelte Bakkevigstiftinga, oppretta av Liv og Thomas Bakkevig i 2012, 126.000 kroner til idrettslaget, teatergruppa og speidargruppa. Grunna det heilt spesielle året blei det gitt høve til å søkja ekstra midlar...

Vinnarane i adventsvandringa

På løypa innover vegen mot Skrea var det 10 postar, lagt ut av søndagsskulen i Vikebygd. I alt var det 21 innsendte svar (fordelt på 8 grupper), og nærare 30 totalt som sendte melding...

Vikebygd Idrettslag får momskompensasjon og grasrotandel.

Vikebygd Idrettslag er tildelt kr 32.033 i momskompensasjon.  Dei får også ca. 83.000 i “Grasrotandelen” frå Norsk Tipping. Tildelinga av momskompensasjonen til frivillige organisasjonar er no klar, og for Etne og Vindafjord blir det...

Kyrkjenytt Skjold-Vats-Vikebygd

Dette er eit lite informasjonsskriv frå prest og sokneråd for Vikebygd og Skjold, og  samstundes er det ei julehelsing til folket i bygdene våre.