Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |    Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2016-2017   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra 5. desember 2016

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement


Det var mange som ville vera saman med speidarane, konfirmantane og prostiprest Eldbjørg Andreassen i vikebygd kyrkje søndag kveld. Det var tid for
lysmesse
Bilane fylte både parkeringsplassen og langs vegen opp til hovudvegen. Inne var det mørkt. Berre nokre få lys viste oss vegen inn i kyrkjerommet.
Etter at klokkene hadde ringt frå seg tok speidarane til å tenna levande ljos. Eit i handa på kvar av dei - der dei stod bak i kyrkjeskipet.
Så kom dei inn i ei lang rekkje. Over 30 i talet bar lysa fram og stilte seg opp i kor-trappa.
Konfirmantane deltok med skriftlesing og presten la ut og fortalde korleis det var då
Jesus kom inn i Synagoga og las frå skriftene. Så heldt det fram med bøner,
tenning av lys i ljosgloben og allsongar vi kunne stemme i på til dei flotte
tonane som dei store pipene i kyrkjeorgelet sende ut i rommet.
Det er Advent. Førebuingstida før Julefeiringa. 
Ein kveld mange ville delta i kyrkja.
av Steinar Skartland 4. desember 2016


"Venta og lengta" i Vats kyrkje
onsdag 7. des. kl 19:30
Advent er forventning og lengting til å feira at Jesus kom til jorda
og ikkje minst til at han skal komma igjen for å henta sine heim.
7 lesingar med lystenning;  Vi syng salmar og songar i ein 2000 års tradisjon.
Av nålevande komponistar er Kjell Mørk Karlsen representert med fleire moteller
Utøvarar: Menighet leia av Odd Jan Hagen og Per Egil Meling.             Alle velkommen!


Les også: Julekonsert i kyrkja Tenning julegran  Heimelaga    Bakar for fotballtur
Årets Vikebu / julemessa    Team Vindafjord i Vikebygd 
Lokalhistorisk kveld    
Sikkerhetsanalyse på Vikebygd.org


Liten respons på forsøket med å
etablere Amatørteater i Vikebygd.

av Steinar Skartland 4.12.2016

Rolf Julsrud har fleire gonger denne hausten forsøkt å få engasjement for å starta amatørteater. Det er nok ein heil del gode emne for skodespelarar lokalt, har vi sett i mange samanhengar.  Tidlegare i november skreiv Rolf dette til vikebygd.org:
- Jeg skal være ærlig og si at det ikke har strømmet på med respons. Likevel synes det at de som responderer er både positive og har ideer, tanker og energi å bruke på dette.

Han inviterte derfor interesserte til eit ope møte på Bygdahuset den 24. november. Men responsen her var ikkje oppløftande. - Det gikk ikke så bra, det kom ingen! Tror det må få modnes litt, var Rolf si tilbakemelding etter møtet.

Men idéen var god. Og kanskje det likevel kan la seg realisere om folk får tenkt seg litt om? 


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Koret Scala fra Torvastad har julekonsert i Vikebygd kyrkje fredag 9. desember, kl 20:00
Vaksenkoret Scala frå Torvastad med 35 songarar og 10 musikarar gjestar Vikebygd 9. desember med ein konsert kor kjende og kjære julesongar vert presenterte.

- Koret hadde konsert i fjor i Skjold Kyrkje, men dreg eit stykke vidare i år, skriv koret i ei melding.
- Koret har fleire gode kjenningar i dette området og vi gler oss svært til å komme til Vikebygd.

Koret har med seg 3 solistar: Ole M Velde frå Karmøy og Isabel Espelid frå Haugesund har vore med koret i ei årrekkje. Nytt i år er at sopranen Solveig Lagos Jaziri frå Nesna i Nordland, blir med. Både Ole M og Solveig har gått ”operaskolen”, mens Isabel har utdanning frå musikkonservatoriet.

Vi lovar eit breitt og spennande songprogram, med både soloparti, duettar og trioar av desse tre. Korets eigne solistar bidreg også. Vi vil framføre bl.a. 'Den hellige stad', 'Panis Angelicus', 'The Lords Prayer', 'Den fattige Gud', 'Jesu joy of mans desiring', 'Nordnorsk julesalme', 'Hymne' og 'Jeg er så glad hver julekveld'. Den sistnemnte i et helt nytt arrangement. På Scala sine konserter blir også publikum invitert til å synge med og det blir inkje unntak i Vikebygd.

Entre kr 200,- / Stud. kr 100,- / Barn<16 år kr 50,-. / Familie kr 500,-.

Konserten tek til kl. 20:00 og det ville glede oss om du ville komme.


JULEKONSERT med lokale deltakarar
i Vikebygd kyrkje 17. desember klokka 16:00

-Det blir julekonsert i kyrkja i år også, og me byr på ein variert meny, fortel Ingrid Sørvåg.
-Vikebygd Skule- og Ungdomskorps opnar og elles er det både nokre «gamle» og nokre
«nye» artistar. Me skal tenna tre lys i adventskransen, høyra songar frå ulike land og ulike tider, men alle handlar på ulike måtar om jul og den gåva me alle har fått. Til avslutning syng me «Deilig er Jorden».

Desse blir med:

 • Arne Tveit,
 • Dan Bergman,
 • Helge Veastad,
 • Ida Karolina Koltveit,
 • Jone Bjerga,
 • Korpset,
 • Lene Bjerga,
 • Lina Fisk Eide,
 • Robert Gausvik,
 • Vegard Skartland,
 • Iselin Eidhammer Tveit og Sunniva Tveit
 • Barnekor, leia av Lina og Lene.
Borna er også viktige aktørar, både i korpset, med tenning av adventskransen.

Konserten kostar ikkje noko, men me får gje ei gåve til Kirkens Bymisjon ved utgangen.

Sjå plakaten her Lokalhistorisk kveld
av Guri L. Ravatne, biliotekar

Onsdag 7. des. samlar Vindafjord bibliotek lokalhistorisk interesserte i Grannar-distriktet til ei hyggeleg samkome. Her blir presentasjon av heile tre sogeskrift:
 • «Årbok for Etne sogelag»,
 • «Vindetreet»
 • «Segn og soge»
Representantar frå bladstyra vil gje små og store innblikk i årets blad og det vil bli høve til spørsmål, kommentarar og utveksling av erfaringar og idear.

Først i programmet har me den store gleda av å vera med på ei reise i «country-landskapet». Helge H. Hjelmtveit frå Etne har med seg gitar og anna utstyr og songar med røter i country-musikken.

Når det i tillegg vert heimebakst, kaffi og te - samt høve til å sikra seg ferske sogeblad - ligg alt til rette for ein kveld med hygge og nytte!

Velkomne frå alle Grannar-bygder og fleire til!

Lysa vart tende på julegrana - til korpsmusikk og fakkeltog
Gunn fører vidare tradisjonen ved butikken

av Steinar Skartland 29.11.2016


Gunn Vikingstad ville halda fram tradisjonen med å tenne lys på julegrana. Invitasjonen gjekk ut til å møte ved Joker kl 17:30.  Omlag 80 personar kom, og av dei var det 15 korpsmedlemmer, utkledde slik dei plar gjera.


Her vart det spela mange julemelodiar og kontakten vart sett i så lys kom på. Til tradisjonen høyrer servering av julegløgg, men nytt av året var utlodding med gratis lodd til alle som møtte fram.


Deretter vart det delt ut faklar og klargjort for fakkeltog til Gamlatunet. Her hadde Jakob og Anita klar risgraut, kaffi og kaker. Dette kunne dei bygdefolket kosa seg med mens korpset spela på loftet. Ein flott måte å innleia adventstida på og det viser oss at her kan ein samarbeid godt om gode arrangement og tiltak.

Les også her


Fotballaktivitet i Kjekt i Vik hallen søndag 27.11.
Team Vindafjord samling i Vikebygd
av Steinar 27.11.2016

Søndag var omlag 65 born saman med vaksne trenarar samla til fotballaktivitet og trening i  Kjekt i Vik-hallen. Vikebygd var vertskap for Team Vindafjord som er ein felles aktivitet for fotballag i alle bygdene i kommunen.


Dette var lagt opp for born i alderen 9 - 13 år, frå heile Vindafjord.  Frå klokka 10 - 11 var det jenter, deretter Keepertrening ein time før gutelaga trena frå 13-14. Dagen vart avslutta med fotballkampar med lag frå klokka 14 - 15.

Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL. Gjennom året har dei hatt fleire treningshelger. 
- Målsettinga er at vi skal ha fleire med og at dei som er med skal spela fotball lengst mogeleg, skriv Team Vindafjord på websida si.  - Som klubbar skal vi bli betre på å utvikla fotballspelarar, og ha eit ekstra tilbod i tillegg til det vi som klubbar kan tilby. Målgruppa er aldersgruppene 9 til 16 år. (født 2007-2000).


Tidlegare bygdenyheiter frå 2016 - sjå her

Sol og blå himmel over vakre Vikebygd
Ein flott tursøndag 1. søndag i advent

av Steinar 27.11.2016


Etter ein periode med regn og vind var det godt å få oppleva ein søndag der sola skein frå blå himmel igjen. Ein trong ikkje ta på seg fjellstøvlar og labba til fjells for å nyta dagen. Mange fekk seg ein fin rusletur langs landevegen eller gjennom sentrum av Vikebygd og kunne nyta det fine vêret.  Litt kald vind let det seg gjera å kle ute når sola veg opp for dette med sine gode stråler, lågt over horisonten i sør. Vi har ei vakker bygd, noko også tilreisande til fotballtreninga måtte understreka då dei tok seg ein runde gjennom bygda.


Grunn nok til å minna om at vi har byggjeklare tomter i sentrum av Vikebygd. Kort veg til skule, barnehage, butikk, kyrkje, bedehus, bygdahus eller treningsstudio. Og sjølvsagt kort veg til ein fiskerik fjord og mange oppmerka og tilrettelagde turløyper i fjellet.

Fristar det?  Så sjekk ut om dette kan bli bygda for deg og byggja ein heim i.


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad kåra til
Årets Vikebuar 2016

av Steinar 26.11.2016 / oppdatert 27.11.2016
For sitt lange og store engasjement for Vikebygd og frivillig arbeid gjennom mange år.
Utover søndagen var det ein straum av gratulasjonar på Facebook.  Det som gjekk igjen her var: "Gratulerer, Så flott, Vel fortent."


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad - Årets Vikebuar, velfortent heider på Vikebuen si julemesse i Vikebygd.

- Årets Vikebuar har gjennom fleire år vist seg både aktive og engasjerte på mange områder og vi kan nemne blant anna barne- og ungdomsarbeid og ved å setje Vikebygd på kartet, forsøke å sjå nye muligheiter for å trekke nye folk til bygda, innleia Aud Jorunn Tordal med då ho skulle avsløre kven Vikebuen hadde tildelt heidersprisen. Og ho heldt fram med å seie:
- Dei siste åra har dei lagt ned mange dugnadstimar for bygdahuset. Gunn og Ola Harald har brukt tid og sin energi til nytte for folk flest i bygda. Gunn og Ola Harald er årets vikebuar 2016.

Prisvinnarane var ikkje i salen då dette vart kunngjort, og dei måtte hentast inn for å motta blomar, diplom og anerkjenning. Så dermed måtte Aud Jorunn lese opp grunngjevinga ein gong til då vinnarane var på plass på scenen. Folket i salen kunne vere samde i at dette var velfortent.  Særleg sette mange pris på at Gunn Vikingstad tok over drifta av butikken slik at ein framleis har lokal daglegvarehandel i bygda.

Inger Katrine Sundve, som også er i styret for Vikebuen, kunne fortelje at det var komne inn forslag på fem kandidatar i år, men dei seier ikkje kven dei andre er. Engasjementet plar vera stort og med mange forslag, gjerne på same personar. Slik var det også i år, sjølv om det var litt færre som sende inn forslag.

Vikebuen, eit aktivt lag med arbeidsstyre.
- Det er omlag 100 medlemmer i Vikebuen, fortel Aud Jorunn og Inger Katrine.
- Me skulle gjerne ønskje oss at det var fleire yngre med.
Dei har ikkje leiar, men eit arbeidsstyre som planlegg og styrer aktiviteten.
- Me har ei lukke gruppe på Facebook der me kallar inn og deler informasjon, men styremøta har me heime hos eit av styremedlemmane, seier Aud Jorunn.

I år var det 32 utstillarar på julemessa. Mange hadde delteke før, og det var stor variasjon sjølv om mykje var innan handarbeid og mat. Vikebuen sine inntekter her kjem frå kafé og loddsal.  Alle utstillarar gir ein ting/produkt til utloddinga og i tillegg kjøpte dei inn litt. Gjennom året er det ei rekke aktivitetar som gir inntekter, men pengane blir ikkje sylta ned.

- Me deler ut pengane til gode formål som lag og foreiningar står for, fortel Aud Jorunn.
- Omlag 50.000 kroner i året kjem slik tilbake til bygda. Det går an søke laget om pengar, og av dei ting vi har delt ut til i seinare tid er m.a. leikeutstyr til leikeplassen, opprusting på Bryggjebakken med bord og benker, korpset, vask av båtforeninga sitt bygg og Bygdahuset.
- Inntektene frå bingoen har gått til utstyr og oppussing av kjøkkenet på Bygdahuset.

Julemessa opna med korpsmusikk
Aud Jorunn opna Julemessa klokka 12 og presenterte der bygda sitt eige korps.
 


- Dei er like unge ennå, dei som er med, men mange av korpsmedlemmene og inkludert dirigenten, er den same som då eg kom til bygda for mange år sidan, sa ho med skjemt.

Ett
erpå fekk publikummet som hadde benka seg rundt borda på Bygdahuset sanne at det er erfarne og dyktige musikkarar som utgjer korpset. Dirigent Ulveraker presenterte eit breitt utval av musikkstykke som dei framførte med stor dyktigheit.  Bygda er stolte over dette korpset som stiller opp med både titt og ofte.
- Nå har me 15 i korpset og 2 aspirantar, fortel Inger Katrine Sundve.
I kommande veke skal dei spele ved Julegrantenning utanfor butikken tysdag kl 17:30, og på Gamlatunet etterpå. Dei skal også delta i kyrkjekonsert og i ei rekke andre samanhengar.

Heimelaga
Julemessa hadde i år 32 utstillarar og salsboder. I telt utanfor Bygdahuset fann vi fann vi Dag Hans Nagel-Alne som saman med sonen Birge, selde pinnekjøtt frå villsauer på eigen gard. I tillegg var det smaksprøvar, servert som ein liten middag.

I same teltet trefte vi også Rolf Julsrud, som saman med kona selde heimelaga eplesaft og eplemost frå Julsrud sitt eige safteri, Liobrygg. - Me pressar først eplene og tar ut eplemost. Restane legg vi i vatn 3-4 dagar og får så ut resten av smaken og fargen som vert til saft, fortel Rolf. Og flaskene blir leverte i eigne trekassar påtrykt Liobrygg.
- Eg sagar til materialen, og så er ungane med og snikrar saman kassane, fortel Rolf som skjenkte opp smaksprøvar til alle som kom innom teltet.
 

Og skulle det ennå vera nokon som ikkje fekk kjøpa nok på julemessa, så kan ein ta turen opp til Klokkargarden (opp vegen ved butikken) der ein finn utsal av husflidartiklar og heimelaga julegåver. Eller kanskje ta kontakt med Liobrygg eller Dag Nagel-Alne for å handla meir?  Vi har dei i bygda.
Les meir her (og fleire bilete)

Les også om bakarane på julemessa
 


Ordførar og Fylkesmann opna
Magnhild Meltveit Kleppa opna Bibelmaraton i Skjold kyrkjeBibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 2016

Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats
står bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast frå onsdag til søndag.

Etter ei omvisning i utstilling av barnebiblar, bibelplansjar og ikkje minst barneteikningar frå bibeltema, så samla ei stor gruppe tilhøyrarar seg inne i kyrkjerommet.  Jon Ådnøy og representantar frå sokneråda orienterte om dette tiltaket i samband med bibelselskapet sitt jubileum, før Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland opna arrangementet og las første kapittel i Bibelen.  Dette gjorde ho med innleving.

Ordførar Ole Johan Vierdal var neste mann ut med å lesa eit kapittel, før representantar for sokneråda og bygdene i Vindafjord i tur og orden las eit kapittel kvar. Her deltok også representantar frå nabosokn i Tysvær.

Seinare på kvelden var det konfirmantane som bytte på å lesa ei rekkje kapittel utover i Bibelen. På onsdag held dette fram og då er m.a. representantane for bedehusa inviterte til å lesa ein time kvar.


Før lesinga fekk fylkesmann og ordførar studera ulike gamle bibelske motiv og m.a. det kjende hjelpemiddelet frå Søndagsskulen: Flanellografen.  Les meir her

Bibelen vart lesen både på framande språk og norsk. Innhaldet er det same, og med
ekstra biblar i kyrkja kan ein fylgja teksten også om språket skulle vera ukjend.
Les også meir om dette i Hyrdingen nr 6 (kjem ut 8. desember)


Mange møtte i Ølen kyrkje 30. okt., for å ta avskjed med
Sokneprest Johannes Nedrelid
Steinar 2.11.2016

Prost Rune Steensnæs Engedal saman med Haldis Djuve Nedrelid og Johannes Nedrelid etter avskjedsfesten på kyrkjetunet i Ølen. Her deltok 60-70 gjester frå kyrkjelydane der Johannes har hatt si teneste i 21 år. Det lengste same presten har vore tilsett her i våre kyrkjer.  Den siste tida var hovudtenesta i Ølen og Bjoa, men tidlegare var han også sokneprest for Vikebygd.  Nå går Johannes inn i ny teneste som sokneprest i Undheim kyrkje, i noko redusert stilling fram til pensjonsalderen.

Det er 4 søkjar på stillinga og Bispedømerådet skal tilsetje ny sokneprest fredag 5. november.  Med oppseiingstid vil denne vera på plass i tenesta innan mars 2017. Meir om Johannes kjem i neste utgåve av Hyrdingen.

 Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter i  2016 - sjå her


Lysa vart tende på julegrana - til korpsmusikk og fakkeltog
Gunn vidarefører tradisjonen

av Steinar Skartland 29.11.16
Les meir her


Fotballaktivitet i Kjekt i Vik hallen søndag 27.11.
Team Vindafjord samling i Vikebygd
For born 9-13 år

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Sol og blå himmel over vakre Vikebygd

Ein flott tursøndag 1. søndag i advent

av Steinar 27.11.2016

Les meir her


Ola Harald Alne og Gunn Vikingstad kåra til
Årets Vikebuar 2016

av Steinar 26.11.2016
For sitt lange og store engasjement for Vikebygd og frivillig arbeid gjennom mange år.  Julemesse i fast tradisjon, arrangert av Vikebuen.
Les meir herGlobal-kafé og bøsseinnsamling 2016
Godt frammøte av Vikebuar på speidarane sin årlege Globalkafe på bedehuset
16. nov.

Les meir her


Ordførar og Fylkesmann opna
Bibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 16
Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats stod bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast
frå onsdag til søndag.

Les meir her


Lyset tilbake på

Vikebygd kyrkje

Litt justering måtte også til for at ikkje folk skulle bli blenda, men mange syntes dette var eit flott tiltak.

Les meir her


Ynskjer å starta amatørteater i Vikebygd.
 
Er det interesse?
spør Rolf Julsrud

Les meir her


Mange møtte i Ølen kyrkje 30. okt., for å ta avskjed med sokneprest
Johannes Nedrelid
Steinar 2.11.2016
Les meir her


Lokal redaksjon i

kyrkjebladet
Les meir her


Grendautvalet
med kreativt møte

i nyoppussa Litlesal på Bygdahuset

(Steinar 18.10.16)

Les meir her

Longåsdalshytta
Longåsdalshytta søndag
2. oktober
Familiedag i fjellet
av Steinar Skartland
Styret for Longåsdalshytta invitert bygdefolket
til fjells og familiedag

Les meir herGunn Vikingstad
overtok butikken 30.9.16.

Les meir her


Familiedag på idrettsbanen
med store og små
Tonje Hausberg Bjerga fekk innsatspokalen

av Steinar Skartland 1. oktober
Les meir her


Eigarskifte ved
Vikebygd Landhandel
Takka Rolf med korpsmusikk, gåver og talar
Korpset spela og Leiar i grendautvalet heldt tale,
og folket gjekk i tog.

Les meir her


Grendautvalet føreslår: Lokal drivstoffløysing i Vikebygd

(Steinar 13.10.16)

Les meir her

Folket i Vindafjord og Etne sa NEI
47% røysta.
24,76% sa ja. 
74,36% røysta nei til samanslåing med Etne

Les meir her


Køar av bilar til kyrkja og
Ei spennande gudsteneste
Les meir her


Vikestølsmarsj med popupmusikk
frå: Rolf Julsrud 6.9.2016,
Positiv overrasking då korpset hadde pop-up inni granskauen, første søndag
i september.

Les også her


Full av idear for daglegvarehandel.
Gunn Vikingstad overtar drifta
1. oktober

av Steinar Skartland, 29.8.2016
Les meir her

Vikebygd Landhandel
Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Rolf Alne selde jokerbutikken

av Steinar Skartland, 28.8.2016
Etter 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS,
overtek ny eigar

Les meir her


Søndag 18. september -
Spennande familie-gudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland
Solskin og lange køar av bilar ved kyrkja.
4-åringane, konfirmantane, barnedåp og Jon si umåteleg gode tale, møtte dei som kom i kyrkja og etterpå samlast til kyrkjekaffi ute.

Les meir her


Populær utfartsstad
Olalia Fjellstove, utfartsstad
heile veka

av Steinar Skartland 18.9.2016
Ope kvar helg - fram til 16. oktober, har ført til ein straum av turgåarar.

Les meir her


Vikestølsmarsj med popup-
musikk
og med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg, 4.sept.

Les meir her

Gudsteneste med konfirmant-presentasjon
av Steinar Skartland 28.8.2016

Under gudstenesta i Vikebygd kyrkje søndag 28.8. presenterte sokneprest Jon Ådnøy det nye kullet med konfirmantar og opplegget dei skal delta i. I Vikebygd er det 10 ungdommar som saman skal delta i konfirmantundervisninga dette vinterhalvåret. 

Les meir her


LioVel inviterte til Haustfest for
små og store

på leikeplassen i Liofeltet. 

av Steinar Skartland, 27.08.16
born og vaksne kom til lappar, musikk, leik og utlodding. Les her.


Konsert med Paul Harrison Band i
Skjold kyrkje

Av Steinar Skartland, 14.8.2016
Britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.

Les meir her


Fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar
i juli
Steinar Skartland, 30.7.2016
Første kampen Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd. Dette var nok Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan. 

Les meir her


På attgrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016
På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren. Rydda, det dei har kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane".

Les her om prosjektet.


Renovering av matsal og inngangsparti
på Bygdahuset

Sommaren 2016 
Styreleiar Gunn Vikingstad inviterte til dugnad for å pussa opp matsalen på bygdahuset.

Les også her


Speidarane på Leir
'Heilt på jordet'
Kretsleir sommaren 2016
Bilete og info

Les meir herChina Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Les meir her


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 &aring;rs dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen.

Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.

 


Les fleire nyheiter frå:  2016 herGrendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar jan-okt.: 89.750; 
Noreg: 66.2%; USA 12,7%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ
Oppdater sida for å få
fram nyhetene nå!

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger 
Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2016. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Kommunereforma
 
Lesarar siste 12 mnd: ca.111.000
54% frå PC;  46% frå mobil enh.

Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord hausten 2016
/ Møte & Gudst. okt.-nov.

* Speidarprogrammet
* O-Gruppa Trening
2016

7. des. VATS KYRKJE
"Venta og lengta" i Vats kyrkje onsdag 7. des. kl 19:30
Les meir her
8. des. BEDEHUSET kl 11:00
ADVENTSMØTE
m/sang, andakt, mat og drøs

 Sjå her Plakaten
8. des. BINGO 20:00
Bygdahuset, arr. Vikebuen  info
9. des. JULEKONSERT i
Vikebygd kyrkje kl. 20:00
Koret SCALA frå Torvastad
Entre.
17. des. VIKEBYGD KYRKJE
Konsert med lokale krefter
Sjå meir info her
24. des. VIKEBYGD KYRKJE
GUDSTENESTE kl 16:00
5. Januar. GRENDAUTVALGET
ÅRSMØTE på Bygdahuset kl 19:000


31. jan. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
28. febr. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utoverr
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
28. mars. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
25. april Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Last ned pdf her

Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016-2019, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016 - sjå her
Desember
Lysmessa i kyrkja
November
Tenning av julegrana
Team Vindafjord - fotball
Julemessa 2016
Globalaksjonen
Bibelmaraton i Skjold
Vikebygd Amatørteater?
November skjedde det
Oktober
Avskilsgudst. for Nedrelid
Bygda takka Rolf
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanen
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
August
Ny butikkeigar i bygda
Kyrkjesøndag
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing???
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannen
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass..
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte..
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.


Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.

Bibliotek og kafé på Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
 
Speidarwebben
Speidarprogrammett
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir herr

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170