Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Tom Roger Aadland med nytt album 1. mars

Tom Roge Aadland hadde in bra start på året med singelen: «Alle dei i ei».  Den vart kåra til «Ukens singel» på NPS Music!  Allereie 1. mars kjem han med sitt sjuande album: Songfugl. ...

SØK pengar no

SØK-MIDLAR No kan du søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval Som du kanskje er kjend med har Vikebygd Grendeutval fått ein del pengar frå Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) som skal disponerast på...

Vassepladsen eller Vossaplasset

Kampen for betre veg inn til bygda sørfrå har gjort at mange har høyrt om Vossaplasset og Vossaplassvingane. Men korleis har namnet blitt til? Vegen er nå i ferd med å verta utberta med...

Toalett på plass inne i kyrkjebygget

«Våpenhuset» eller gangen i kyrkja er blitt mindre. Den søre delen er kledd inn og det er laga plass for eit toalettrom. Nå treng ein ikkje lengre gå ut og ned til bårehuset for...

Klarsignal for Vossaplass-svingane

Formannskapet vedtok i møtet onsdag 31.1. samrøystes å forskottera 6,5 mill. kroner for å få oppstart på sykkel og gangsti og utbetring av vegen forbi Vossaplass-svingane i Vikebygd. Sjølv om det er kommunestyret som...

Betre hukommelse – meir tid til overs

Vindafjord bibliotek har gleda av å presentera hukommelseskurs med Oddbjørn By, kjend frå Puls, Schrödingers Katt, Newton og Norge Rundt. Og, for tida er han vidare i Norske talenter. Slik hugsar du: -språk, namn,...

Frisk gudsteneste med Jon og Arne

Søndag 21.1. Med Jon som prest og Arne på orgelkrakken kan ein ikkje anna enn å forventa ei flott gudsteneste. Både med dåp og utdeling av biblar til femteklassingane.  Jon måtte ha hjelp av...