Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |   Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta våren 2016   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra  22. september 2016

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement
Les meir herHusk folkerøysting
om evt. ny kommune

Måndag 26. september på
Vikebygd Bygdahus
kl.  09:00 - 20:00


Klikk her for plakatenKlikk her for plakaten


Ut å måka skit!
Av Guri Ravatn, Bibliotekar

Onsdag 5. oktober går Vindafjord bibliotek og Etne og Vindafjord Mental helse saman om å markera «Verdensdagen for psykisk helse». Tema i år er «….. for livet endrar seg….».
Hovudposten på programmet er foredraget «Ut å måka skit» med Odvar Vignes. Odvar Vignes hadde for nokre år sidan ein lett depresjon, noko som førte til at han bestemte seg for å ta sitt eige liv. Slik vart det ikkje. I foredraget «Ut å måka skit» fortel han om vegen ut av denne livskrisa. Vignes er ein stor humorist og formidlar dermed dette alvorlege temaet på ein lett, men også gjenkjenneleg måte.

Den andre programposten denne kvelden er «Med livet i hendene». Monica N. Haugan, Kari Vik Stuhaug og Aud S. Flesland gir oss mulighet til å reflektera over livet gjennom ei samansmelting av musikk, dikt og bilde.

Begge desse programpostane gler me oss til å presentera, saman med ei triveleg matøkt med vaflar og kaffi og høve til prat.

Me ønskjer alle hjarteleg velkomne til Biblioteket i Ølen 5. oktober!
 


Ekstraordinært møte i styringsgruppa for kommunesamanslåing tysdag kveld
Intensjonsavtalen om kommunenamn annullert
av Steinar Skartland 20.9.2016

Les også i GrannarVal av namnet Etne på den nye kommunen sette fart i debatten. Ein del har vore meir opptekne av namnet, enn av kva kommunen ville bety for dei, med eller utan kommunesamanslåing. Ein interpellasjon frå Lars Olav Bergsvåg (Høgre) i Etne kommunestyre tysdag 20. september, føreslo at avtalen om namnet vart annullert.  Dette fekk støtte i Etne kommunestyre og dermed vart styringsgruppa for kommunesamanslåinga kalla inn til eit møte klokka 21:15.

Styringsgruppa, som er sett saman av formannskapa i begge kommunane, rådmenna og to tillitsvalde frå kvar kommune, vedtok samrøystes å annullera vedtaket om kommunenamn og utsetja dette til ein grundig prosess etter folkerøystinga, dersom det blir fleirtal for eit ja.

Fullt hus i Ølen kulturhus tysdag 20.9.
Ole Johan Vierdal, Bilete frå tidlegare folkemøteFrå klokka 19:00 tysdag var det ope møte med informasjon om kommunesamanslåinga, i Ølen kulturhus. Her var det fullt i alle benker, og med folk sitjande i midtgangen. Meldinga om at det vart nytt møte om kommunenamnet vakte applaus. Mange ville ha ordet og det kom innlegg både for og imot samanslåinga.  Rådmannen peika m.a. i si gjennomgang av rapportane som er utarbeida, at Status Quo ikkje er eit alternativ. Andre peika på at kommunen står overfor mørke skyer og vesentleg reduksjon i kommunen sine inntekter, alt frå komande år.

Skulle kommunane, på bakgrunn av nei i folkerøystinga, vedta nei til samanslåing, vil dette medføra reduksjon i tenestetilbodet i kommunen. Konkret kan ein då vera nøydt til å sjå på strukturar innan dei tunge oppgåvene kommunen har, som skule, pleie og omsorg. Samanslåing vil gjera det mulig å redusera kostnadar der ein ikkje treng to kontor, men berre eitt, i tillegg til ekstra tilskott i samband med samanslåinga.

Ein ting var alle samde om: Dei oppfordra til at alle bør møta opp og stemma, uansett kva dei vel av alternativa: Ja, Nei eller blankt. Politikarane ynskjer folket sitt råd om vegen vidare gjennom folkerøystinga.


Klikk bildet for å sjå større plakat  Klikk her for å sjå større plakat

Klikk plakatane for å sjå større utgåve.


Gjeld alle aldrar

ALLE PÅMELDE ER MED
I FØLGJANDE TREKNINGAR:

• 0-17år: To billettar til FK Haugesund
• Over 17år: Gåvekort på 1 mnd. trening
frå Joker Vikebygd Treningssenter
 
Aktivitetar:
- Lengdehopp
- Kulekast
- Orientering
- 60 meter løp
- Fotballferdigheiter – keepertrening
- Sykkelferdigheiter
   (ta gjerne med sykkel og hjelm)
- Nyheit: Bogeskyting
- Nyheit: Sykkelritt (ca kl 13:30)
- Nyheit: Keepertrening (ca 12:00 – 13:30
Triatlon kamp mellom bygdene…
sykkel, stylter & løp
400 m Baneløp (Fellesstart alle alderskl.)
PROGRAM:
Kl. 12:30 - Påmelding
Kr. 50,- pr. deltakar
Kr. 150,- for familie
Alle påmelde får premie
Resultat/premiar, slutt ca kl 14:30
Betaling med mCash via mobil er mulig.  

SALG:
Under heile arrangementet blir det sal av pølser, lappar, kaker, brus og kaffi.
Gratis saft til alle deltakarar. 
Hele arrangementet skjer utandørs. Husk klær etter vêrforholda.
( Las ned plakaten her )          Arrangør: Vikebygd Idrettslag


Søndag 18. september - solskin og lange køar av bilar til kyrkja
Spennande familiegudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland

Bilane stod i lang rekke heilt opp til fylkesvegen i tillegg til parkeringsplassen. Kva var det som venta oss i kyrkja på søndag, som trekte så mange?


Mange samla seg i kyrkja søndag.  Utanfor venta kyrkjekaffi på kyrkjebakken.

Vi er etter kvart vane med at det er spennande å delta på gudsteneste saman med Jon prest. Denne søndagen var det familiane og borna som stod i sentrum. To familiar skulle ha barnedåp.  Dei fylte benkene fremst og familiemedlemmer fekk vera med og lesa tekstane denne søndagen.  Oliver Høyland Larsen og Runa Marthea Siglen var det som skulle døypast og får med seg eit dåpslys til minne om dagen då dei vart innlemma i den norske kyrkja.

Så var også fireåringane spesielt inviterte. Dei var tre born i år, og hadde fått vore i kyrkja også laurdagen saman med Else Gurine Stople. Om nokon i bygda hadde høyrt kyrkjeklokkene, så var det borna som fekk prøva dei, sa ho. I gudstenesta fekk borna barnebibelen og dei fekk lov til å stå heilt framme og syngja velsigninga saman med kyrkjelyden. Else Gurine tende eit lys for kvar av borna i den stor ljosgloben. 

Det var visst ingen i kyrkja som hadde fødselsdag denne dagen, men Jon Ådnøy hadde likevel fått ein pakke. Mange lurte meir og meir på kva det kunne vera inni, etter som han lurte på om pakken skulle opnast nå eller etter gudstenesta. Dei heilt framme fekk lov til å lukta på pakken. Til slutt kom det fram refleksvest, headover og eit eple. Presten kledde på seg og meinte det nok var nokon som var glad i han og ville han det beste, som hadde laga pakken.  Dette knytte han opp mot bibelteksten - om Gud som skapte verda og menneska, og kanskje hadde litt humor når forskjellige dyr vart skapte? Borna og dei vaksne fekk høyra om om korleis Guds kjærleik er og kor glad han er i kvart menneske.

Og i tillegg til alt det kjekke så fekk alle dei 117 som var i kyrkja denne dagen også gle seg over flott musikk på kyrkjeorgelet, der Arne Tveit hadde hand om tangentane. Imponerande kva han får ut av det gode kyrkjeorgelet vårt - og attpå til i form av songar som høver for born og familiar.  Det var jammen verdt ein tur i kyrkja denne dagen, og saman kunne vi nyta sola og finvêret med kake og kaffi utanfor kyrkja etterpå.


Populær utfartsstad
Olalia Fjellstove utfartsstad heile veka

av Steinar Skartland 18.9.2016

Denne hausten har Olalia hatt ope kvar helg - heilt fram til 16. oktober. Det har ført til ein straum av turgåarar i alle aldrar, også dei med baby på magen eller småborn i vogn.  Dei litt større borna går til fots innover. 

Vegen frå Oppheim parkeringsplass til Olalia er brei, fast og god.  Laurdag er ope 11-16 og søndag 11-15, kor turgåarane kan få kjøpa middag. Men også dei andre dagane når hovudhytta er stengd, så nyttar mange denne turen alle dagar i veka. Fleire nyttar også sykkelen til ein treningstur innover fjellet.


Fjellet har funne fram haustfargane. Det har det også innover til Olalia.  Med gode temperaturar og sol frå klår himmel var det mange som ville dela haustfargane i helga.

Sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl:


Ein strålande søndag 4. september
Vikestølsmarsjen med popup-musikk

Tekst og bilete motteke frå: Rolf Julsrud 6.9.2016, omarbeid for web: Steinar Skartland

Første søndagen i september har det vorte ein tradisjon å invitere til Vikestølsmarsj frå Eikås på Bjoa og Jupava i Vikebygd. Dette året framstod dagen med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg.  Men dei som tok turen oppover skogsvegen frå Vikebygd mot stølen, fekk uventa opplevingar. 

Positiv overrasking då korpset hadde pop-up inni granskauen.
  - Eg trur dei spela for nesten alle som kom forbi frå Vikebygd, fortel Rolf Julsrud.
  - Dei stod godt gjømt inni skogen, så det var nok mange som ikkje såg den komme.

Nærmare Vikestølen tok dei igjen fram instrumenta og sørgja for både marsjar og 1.vers av "Ja, vi elsker".


Då klokka var ca. 12:45 talde Rolf minst 110 personar, men seinare, i 15-tida, kunne arrangørane opplyse at dei antok at nærmare 200 hadde vore innom på denne solrike og flotte seinsommarsøndagen. Om det var rekord vites ikkje, men godt oppmøte var det i alle fall.


Ekstra stas vart det då Vilde Langehelle og Tina Larsen sørgja for 4 hestar som gressa
på nedsida av Vikestølen. Dei hadde ridd opp.


Ein investert 10-kroning kunne også gi deg en liten tur på hesteryggen.
 - Kreativt frå unge kremmarar og kjempestas for dei minste borna, fortel Rolf.
 - Det var laa-ang kø.


Elles var det lapskaus, pølser, kaker, kaffi, saft, brus og snoperier som seg hør og bør. Hesteskokasting og loddtrekning vart det også.
Les også her


Kjemperespons på artikkel om Gunn Vikingstad som ny butikkeigar i Vikebygd
16 500 har lest nyheita om Gunn tysdagen

av Steinar Skartland, 30.8.2016

16.500 såg meldinga på Facebook profilen til vikebygd.org tysdag 30.8., og
omlag 4200 var inne på www.vikebygd.org og las heile artikkelen.
3878 klikka seg direkte til denne artikkelen frå Facebook profilen: vikebygd1.
Det er bra for ei bygd med 560 innbyggjarar.


Full av idear for daglegvarehandel i bygda
Gunn Vikingstad overtar drifta av Vikebygd Landhandel

av Steinar Skartland, 29.8.2016

Gunn Vikingstad
Gunn Vikingstad, som tidlegare dreiv Smart-Klær AS saman med med søstera si på Karmøy, blir den nye Joker-sjefen i bygda frå 1. oktober.

   Gunn Vikingstad er opphavleg frå Karmøy, men har slege seg til i Vikebygd med familien, ute i Naustvika. Nokre år var ho politikar i kommunestyret før ho vart tilsett som kommunalsjef i Vindafjord. I seinare tid ville ho starta med noko nytt for seg sjølv, m.a. med basis i planta ramslauk. Ho har vore å finna både på julemesser og andre samanhengar med produkta sine under logoen GunnSmak. Men om ho ikkje er tilsett i kommunen nå, så er ho vald til styreleiar i Øyane Asvo, ei bedrift med verna arbeidsplassar, eigd av kommunane Etne og Vindafjord i lag.

   Ei kreativ dame, som lokalt er aktiv både i musikkorpset og som styreleiar i Bygdahuset. Dette har i seinare tid har fått ei kraftig oppgradering og fornying. Gode idear og pågangsmot struttar ut av den smilande dama som har gjort Vikebu av seg.

   - Etter at eg slutta i kommunen ga eg meg eitt år på å finna ut kva eg ville bruka tida mi til, fortel ho.
   - Eigentleg hadde eg tenkt å satsa på produkt av ramslauk og ikkje tenkt på butikken i det heile tatt. Men når Rolf tok kontakt og lufta dette, så tenkte eg at det kanskje ikkje var så dumt.

100 % kvinner.
   Ho rosar dei gode tilsette i butikken og vil gjerne ha desse med seg vidare. Når Rolf sluttar blir det berre damer igjen i arbeidsstokken. Då blir det kreativiteten til Gunn og dei andre damene i butikken som avgjer utviklinga vidare. Ho har idear og vil lufta desse med dei andre når tida er den rette.
   - Utfordringa er å gjera dette saman med dei damene som er der slik at folk kan finna seg til rette i butikken, seier ho. - Eg vil ta dette opp med dei andre etter kvart, men har ikkje hatt tid til det ennå. 

Ein sosial møteplass
   Ho fortel også at planen er å halda fram med utkøyring av varer til dei som ynskjer dette, og sjølvsagt vil samarbeidet med posten halda fram, med utlevering av pakkepost.

- Det er viktig at butikken kan vera ein sosial møteplass og ha den funksjonen utover å handla varer. Derfor vil eg vidareføra Drøsestova, men med tida sjå kva eg kan gjera endå betre.

   Nå går dagane med til å læra seg mest mulig om butikkdrifta før ho overtar. M.a. må ho ta kurs og eksamen for å få salsløyve for alkoholhaldige drikkar og kurs hos Norsk Tipping for å fortsetja som kommisjonær for dei.
   - Butikkjeda har også kurs og tilbod om opplæring, fortel Gunn og er bestemt på at butikken skal halda fram som ein Joker butikk og vil tvihalda på det konseptet.

Mange ballar i lufta
   Gunn har alltid mange ballar i lufta og er nett heimkomen frå tur med korpset til "Edinburgh Military Tattoo" i Scotland. - Eg er med i korpset og i styret for Bygdahuset fordi eg synes det er kjekt, understrekar ho!

   - Av og til må vi slutta med noko for å finna tid til noko anna, men eg vil ikkje tenkja på dette ennå. Eg er van med å bruka alle timane i døgnet godt, og det er som dei seier:
   - Vil du ha noko gjort må du spørja dei som har det travelt, sluttar Gunn av samtalen med.
   Vi ynskjer henne lukke til med butikken og den nye arbeidsplassen hennar.


Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Joker Vikebygd over på ny eigar

av Steinar Skartland, 28.8.2016

Vikebygd LandhandelEtter snart 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS, har den tidlegare sjømannen, Rolf Alne, bestemt seg for å leggja inn årane.  30. september er siste dagen. Då overtar ny eigar drifta.

- Eg har seld aksjene i AS'et som eit "going concern", fortel Rolf og seier seg svært glad for at nye har vilja ta over drifta slik at det ikkje blir stans i verksemda. Dette inkluderer også eigedom, bygg og treningsstudio i kjellaren.

- Eg overtok butikken 1. januar 1999, men då hadde eg alt vore på opplæring ei tid hos Emberland som dreiv butikken før dette, fortel Rolf som nå har fått ein ny butikkeigar på opplæring.  Gunn Vikingstad har alt teke til på opplæringa i butikken. Rolf er glad for at lokale folk vil overta slik at butikken ikkje får avbrot.

Det er helsemessige grunnar som gjer at Rolf vel å slutte som kjøpmann i Vikebygd.
- Først skal eg ha meg ein lang ferie og opptreningsperiode, så får eg sjå kva eg gjer vidare, seier Rolf. Åra på butikken har vore travle med lite fri, utanom dei raude dagane.
- Så har eg unt meg 14 dagars ferie i utlandet i året. Det er godt å ha ein god kollega å reisa saman med då.  Nå skal det vera godt å sleppa å stå opp halv sju kvar morgon, seier Rolf som slit med diabetes.

Åra i butikken har stort sett gått i balanse. Nokre år med underskot, andre med overskott, men han er takksam for alle dei lojale kundane som har støtta opp og er bevisste på at dei treng ein lokal butikk om bygda skal fungera. Og med mange gode kundar, både fastbuande og hyttefolk, så meiner han butikken godt klarer å overleve av det dei omset.

Rolf Alne, då han fullførte
Hårfagrerittet i 2011


- Eg har ikkje kunna konkurrera på pris med lågprisbutikkar som gjerne har ope utover kvelden, men vi slår dei på service og vareutlevering, seier Rolf og rosar godt samarbeid i Joker-kjeda. 

Rolf har hatt 10-12 kundar som han køyrer varer til, mange av dei er eldre folk. I ein periode då butikken på Bjoa var nedlagd fekk han også mange kundar derifrå, men nå er den på plass igjen på Innbjoa.

30. september blir det overtaking og markering med kake og kaffi, der han har invitert Joker kjeda til å koma på besøk.

 

Vikebygd Landhandel AS
Butikken ligg i sentrum av Vikebygd, ved Ålfjorden. Dei sel blomar, lokalmat fra kjøtbedrifta Toma i Haugesund og har utlevering av mat som snittar, smørbrød m.m. til alle høve. Butikken tilbyr også varekøyring kvar fredag til dei som ønskjer det. I kjellaren har dei eige treningssenter for kropp og velvære til ein overkommeleg pris. Butikken har vore i same lokale sidan 1958 og starta opp som eit samvirkelag, seinare overtatt som lokaleigd, kjøpmannstilknytt butikk, og frå 2004 som Joker-butikk.

Rolf Alne har dreve butikken sidan 1999 med bakgrunn som kokk og forpleinings-sjef i handelsflåten i 22 år world wide. Han innreia drøsestove med kaffi og internett-tilgang. Dei har ein hyggeleg betjening som gjer alt for at kunden skal trivast i butikken og komme tilbake til nye opplevingar.


Gudsteneste med konfirmantpresentasjon
av Steinar Skartland 28.8.2016

Under gudstenesta i Vikebygd kyrkje søndag 28.8. presenterte sokneprest Jon Ådnøy det nye kullet med konfirmantar og opplegget dei skal delta i. I Vikebygd er det 10 ungdommar som saman skal delta i konfirmantundervisninga dette vinterhalvåret. 

Jon kunne fortelja at opplegget nå består av 60 klokketimar. Dei skal både ha undervisning i kyrkja og delta på leir saman med konfirmantar frå fleire av bygdene i kommunen.  I opplegget er det også å delta i ulike aktivitetar, både i gudstenester og i to grupper som dei har kalla: 'Kjekk og Grei'; og 'Leik og Lag'.

I opplegget er også å delta i 'maraton i bibellesing' som vert arrangert i Skjold kyrkje 8.-13. november.  Då skal heile bibelen lesast samanhengande frå perm til perm.
- Me har planlagt at det skal ta 90 timar.  Dei første to kapitla vert lesne av ordførar Ole Johan Vierdal og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, kunne Jon Ådnøy fortelja.  


Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa
Foto Stortinget


LioVel inviterte til Haustfest for
små og store i bygda

på leikeplassen i Liofeltet. 

av Steinar Skartland, 27. august 2016

90 born og vaksne kom til lappar, musikk, leik og utlodding.


Lene Bjerga underheldt med song.   Klikk bildet og sjå film frå arrangementet.

Medan Aud Jorunn Tordal inviterte bygdefolket velkomne til haustfest og styrte eit godt og variert program, var Tor Arild Mortveit i full aktivitet med ei elektrisk takke. Der produserte han ei stor mengd med lappar. Dei var gode og gjekk fort unna, men produksjonen gjekk ennå raskare for produsenten enn salet.  Då det leid på ettermiddagen og familiefolket ville ta på heimveg, måtte han ty til posesal av lappar:
- 50 kroner for 8 lappar kunngjorde han, og fekk hjelp av Linda Frotjold som stakk heimom og henta plastposar til å fylla desse i. Så her fekk mange også lappekaker til laurdagskosen eller søndagskaffien.

I tillegg til Lene som sende ut den eine songen etter den andre frå toppen av haugen midt i leikeparken, så vart det både sporleik og fotballkonkurranse.  LioVel hadde vore flinke med å samla inn premiar til ei utlodding der dei fleste kunne bera med seg noko heim etter lodda var trekte.

Vêret var upåklanderleg med sol og god temperatur.
- Det fine med dette arrangementet er at vi kan få det til på kort varsel, sa Aud Jorunn.
- Så om det hadde vorte regn kunne vi lett ha flytta det til ein annan dag eller neste helg.
 

I leikeparken er det sett ut fleire "rasteplass-bord", og gjer at dette blir ein stad det alle generasjonar kan samlast, men her er også leikestativ og grillplass. Kjekt også at det er mulig å klatre i eit ujamt terreng.


TV-aksjonen 2016 
går til Røde Kors.

Vindafjord kommune har sett ned ein komité for å planlegge innsamlingsaksjonen lokalt.

Vi treng åtte bösseberar frå Vikebygd.

Om du vil hjelpa til med å gå med bösse 1-2 timar söndag 23. oktober, så ring til Steinar på telefon 908 73 170.
Les meir her


Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?
Opne folkemøte i Vindafjord er planlagt slik:

Skjold Arena:  Måndag 5. sept. klokka 19:00
Vikedal bygdahus: Måndag 12. sept. klokka 19:00
Ølen kulturhus:  Tysdag 20. sept. klokka 19:00

Programmet i folkemøta blir at rådmann og ordførar orienterer om avtale og utfordringar framover, før kvart parti får koma med sitt innlegg på omlag 5 minutt kvar, før salen slepp til med spørsmål og innspel. Så er det opp til folket i dei to kommunane å gi sine råd til den vidare politiske handsaminga, i folkerøystinga den 26. september. Her kan folket røysta alternativt:  JA, NEI, Blankt. 

Kommunen oppfordrar alle til å møta fram på folkemøta, og ved folkerøystinga der dei kan gje politikarane sitt råd for kva som skal skje vidare.


Laurdag var debatt om kommunesamanslåing
i Ølen under Sjoardagen
av Steinar Skartland 27.8.2016
Forslaget om Etne som kommunenamn sette fart i diskusjonen om kommunesamanslåing. Laurdag 27.aug. var det Sjoardagen i Ølen og arrangørane hadde lagt opp til debatt på open scene i Sjoargata. Det var mange som samla seg på stolar og benker framføre scenen, som denne gongen var rigga på ein lastebiltilhengar utanfor Byggmix.

Les også i GrannarPaneldeltakarar var:
Ole Johan Vierdal, ordførar Vindafjord
Siri Klokkerstuen, ordførar Etne
Terje Halleland, statssekretær LMD
Øystein Matre, næringslivsleiar
Celine Vik Thorson, ungdom frå Etne
Debattleiar: Aslaug Mala, tidl. redaktør Grannar


Celine Vik Thorson, Aslaug Olden Mala, Siri  Klokkerstuen, Ole Johan Vierdal, Terje Halleland
og Øystein Matre.


Godt frammøte under debatten. Dei få som bad om ordet til kommentar var mest opptekne av namnet, men fleire meinte også at dei ikkje var imot kommunesamanslåing. Ordførarane oppfordra folket til å møta fram på folkemøter og ved folkerøystinga og gje uttrykk for kva dei ynskjer å gje av råd til politikarane i den vidare prosessen.


Opne folkemøte i Vindafjord er planlagt slik:

Skjold Arena:  Måndag 5. sept. klokka 19:00
Vikedal bygdahus: Måndag 12. sept. klokka 19:00
Ølen kulturhus:  Tysdag 20. sept. klokka 19:00
Programmet blir at rådmann og ordførar orienterer før kvart parti får koma
med sitt innlegg på omlag 5 minutt kvar, før salen slepp til med spørsmål og innspel.


Kommentar frå Steinar Skartland:
Treng vi å slå saman kommunane?
Regjeringa har varsla kraftige reduksjonar i overføringane til Vindafjord og Etne. Dersom kommunane slår seg saman vil dei få oppretthalda dei overføringar kommunane har i dag og få eit årleg ekstra tilskott i 15 år på 5 mill i året, (+ eingongsstønad på 20 mill). 

Vindafjord har alt fått nedskjeringar på omlag 4-5 mill., og ytterlegare nedskjeringar neste år på 7 mill (halve botntilskottet), er meldinga frå regjeringa. Utan samanslåing vil vi stå overfor nedskjeringar på omlag 12-15 mill kr i året. I tillegg vil det tilskottet vi fekk ved sist kommunesamanslåing (6-7 mill/år) bli trappa ned frå 2021.  Samla snakkar vi då om inntektsreduksjon på 18-20 mill/år. Dette kan få drastiske konsekvensar for tenestetilbodet. Ein kan stå over for både nedleggingar av skular og reduksjonar innan pleie og omsorg, då tenestene må tilpassast inntektene.

For å unngå dette og for å sikra at vi kan oppretthalda eit godt tenestetilbod også i framtida, er samanslåing av kommunar vurdert som aktuelt.  Samanslåing av administrasjon og tenester og samordning av desse mellom Etne og Vindafjord vil også gi innsparingar som kan gi rom for betre tenester enn vi har i dag.

For nokre er namnet viktigast. For meg og mange av politikarane er å kunna oppretthalda levande bygder og eit godt tenestetilbod til innbyggjarane, det som er viktig og avgjerande. Folket sin identitet vil vera i bygda dei bur i. Dei vil vera vikebuar, skjoldabuar, vikedølar og etnebuar. Men utad treng vi eit godt og kjent "varemerke". Eit namn som er kjent og har historiske røter.  Etne er eit slikt namn. Men eg vil framleis vera ein vikebu, som har det viktigaste målet: Kva kan vi byggja og skapa i saman av gode tenester og tilbod.

Vi ser ei stadig aukande urbanisering. Folk flyttar frå utkantane og inn til større sentra. Gjennom arbeidet med å byggja eit sterkare senter for handel, næring, utdanning og kultur med utgangspunkt i Ølen og Etne, vil vi motverka dette, noko som også vil gjera det leveleg i dei andre bygdene som ligg rundt omkring i Vindafjord og Etne.

Intensjonsavtalen                                   Les meir her


Haustfargane kjem nå
Haustfargane har byrja koma, som på denne Bjørka innafor Bårefjell søndag 21. august.

Hausten er ei flott tid for turar i Vikefjella Ulserhaug i haustfargar
Ulserhaug med haustfargar.  Søndag 21. august vart ein solrik dag og mange nytta dagen til turar i naturen.  Oppover til Ulserhaug vart ein einsleg marsj i lyngen der både ein hoggorm og mange spretne froskar nytte varmen som endeleg kom nokre dagar.

Også denne hausten blir det mulig å bidra
Innsamling av klede til Ukraina


Open Heart si årlege innsamlinga av brukte klede blir:
Vikebygd bedehus onsdag 26. oktober og torsdag 27. oktober.
Så legg av det du måtte ha til overs om du vil bidra.
 

Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sildajazz i Skjold kyrkje
Konsert med Paul Harrison Band

Av Steinar Skartland, 14.8.2016

Smil, glede og svingande jazzmusikk fylte kyrkjerommet i Skjold då britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.


Paul Harrison er sjølve symbolet på HOT britisk jazz. Virtuos på klarinett og sax og med eit suksessfylt band med eminente danske og utanlandske krefter. Med eit repertoar av gospel og den tradisjonelle New Orleans musikken ga dei publikum ei vakker Sildajazz oppleving.

Det var god plass i benkene med berre 140 tilhøyrarar. Men det internasjonalt kjende jazzbandet ga alt i denne musikalske opplevinga som vi fekk ta del i. Eit breitt repertoar med høg musikalsk kvalitet og svært utåtvent sceneopptreden.
Les meir her


Andre runde av fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar med seks på laga, vart inne i hallen

av Steinar Skartland, 30.7.2016

Kjetil Andre redda mangei målMed regnblaut grasbane i Vikebygd vart kampane flytta inn i "Kjekt i Vik-hallen" og gjort om til fire kampar med lag på seks spelarar. Banen inne er kort så det var likevel tett mellom spelarane som var i stor breidde i alder og med begge kjønn. Vikebygd og Bjoa vann kvar sine to kampar, og dei som likar skåringar fekk god utteljing.

I den første kampen fekk Vikebygd meir hardkjør mot seg enn dei hadde venta. Trass i ein uredd målmann som gjorde sitt beste og berga mange av målskota, så måtta Kjetil Andre sjå at heile seks ballar hamna mellom målstengene bak han og kampen enda til slutt 2-6.

Omgangane var på 20 minutt med ein kort pause mellom.  Deretter skifte laga. Med fire kampar fekk alle spelarane prøva seg mot kvarandre, men nokre fekk spela fleire kampar enn to, då som innbytarar eller målmenn. Kjetil Andre klarte seg godt i mål dei to første kampane, men vart skada i pausen og Vikebygd måtte inn med reservemålmann dei to neste kampane. Godt humør som prega spelarane i denne venskapelege fortball-turneringa mellom vaksne fotballspelarar med røter frå Vikebygd og Bjoa.

Målrike kampar - Vikebygd 9, Bjoa 11
Etter den første kampen der Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd tenkte mange at dette nok var Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan.  Hadde Bjoa lege i hardtrening kvar dag fram mot kampane i Vikebygd?

Men dei neste kampane så veksla det annankvar gong mellom kva bygd som kom sigrane ut av omgangane. Resultata mellom Vikebygd og Bjoa i desse fire kampane vart då: 2-6; 3-1; 1-2 og 3-2, men likevel, flest mål til Bjoa samla. Langs sidelinja var det omlag 60-70 tilskodarar som hadde samla seg for å heia fram laga, Dei fleste nok familiemedlemmer til spelarane.

Les meir her om fotballkampane


LEILIGHEIT OG HUS TIL LEIGE
Leiligheit vert vurdert utleigd i Vikebygd.
Les meir her

På gjengrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016

På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren/sommaren. Dei har rydda, det dei har valt å kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane". Nedanfor fortel Roald frå prosjektet.

Gamle fjellstien forbi kleivane
Roald fortel:
Per spora opp den gamle stien og spraylakkerte både her og der slik at det vart råd til å byrja å rydda vekk brakje og trær. Me starta å rydda frå kvar vår ende av stien, og i det me møttest så var den Gamle Fjellstien forbi Kleivane opna opp på nytt. Ein kan vel sei at motorsaga fekk det travelt, for det var ikkje mykje lys å sjå i tunnelen då me byrja.

Der stien tek tilPer har vore skiltmeister, han har og sett opp bru ved inntaksdammen til Vik Kraft, der den Gamle Fjellstien munnar ut i den nye vegen. Per er også kjelde til historia nedanfor. Langs ruta så heng det og gamle skilt som syner namnet på stadane ein passerar på vegen.

Turen ligg på ut.no (link), og er laga som ein tur frå fylkesvegen og opp til Vikestølen.

Les resten av stykket - og Per Vik sine soger knytt til stiane - her

Du finn også alle andre løyper i fjella fundt Vikebygd på http://vikebygd.no/naeromradet/turloyper/


Stor dugnadsinnsats i juli
Renovering av matsal og inngangsparti på Bygdahuset

av Steinar Skartland 22.7.2016  /  Foto: frå Bygdahuset sin facebook profil

Mange nyttar juli til ferietur, andre samlast på dugnad på bygdahuset etter at
Gunn Vikingstad, leiar i styret, den 9. juli kunne invitera til innsats i Vikebygd si storstove:
- Huset blir stengt for utleige i skuleferien. Det skal leggjast nytt elektrisk, nytt tak og malast i matsal og inngangspartiet. Dugnad må til om me skal komme i mål! La ho ut på Facebook og utfordra unge, gamle, fastbuande og hyttefolk.

   
Mange har stilt opp, både ungdom og vaksne, og framdrifta viser igjen.

- Matsalen og inngangspartiet skal renoverast, seier Gunn Vikingstad og fortel at det blir nytt elektrisk opplegg i desse romma og hovudstraumtavla blir oppgradert til automatsikringar. Vidare blir det malt og lagt nytt tak. Årsmøtet har sett av 300 000 til oppussinga. Dugnad er nødvendig for å komma i mål – både når det gjeld utgifter og at lokala skal vera klar til bruk ved skulestart!

Bygdahuset treng meir dugnadsfolk for å bli ferdige
- Me er godt i gang med arbeidet, men det gjenstår enno nokre timar med arbeid – hovudsakleg maling, fortel Gunn og seier alle som har lyst å gi nokre arbeidstimar til Bygdahuset er velkommen på dugnad! Unge, eldre, hyttefolk og fastbuande – det er jobb til alle!

Tilpassar seg vêret
I ein sommar med vekslande vêr er det greitt å tilpassa seg dette òg. Styret legg derfor opp dugnad etter vêret, og har sett opp følgjande plan:
Når det regnar er det dugnad
i tidsrommet klokka 11:00-16:00,
på overskya dagar: frå kl. 17:00 – ca 19:30.
Dagar med sol = fridagar!

Ring/send melding til 488 91 754 om du vil bidra og ikkje er sikker på om det blir arbeid den aktuelle dagen! Velkommen!Les meir på Facebook

Nå begynne det å "ligna nåke"!! Matsalen er snart ferdig malt - og arbeidet i gangen er så smått påbegynt. Kan du bidra med nokre dugnadstimar? Dagtid når det er regn - og litt kveldar elles. (Gunn Vikingstad)

Ta evt kontakt på tlf.: 4889 1754

 

Les også her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter - Sjå også her


Speidarane på Leir
'Heilt på jordet'
Kretsleir sommaren 2016
Bilete og info

Les meir herChina Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Les meir her


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 års dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset


Dugnad i båtforeninga
9. juni.

av Roald Årvik
Les meir her

Grendautvalet informerer vedr. Plassavegen:
Initiativ frå dei som bur langs Plassavegen om å trafikksikre denne.
1. juni 2016


Les meir her

Søknaden, datert 28/5 2015 frå bebuaraneSmåspeidarane i Vikebygd på kretsleir
i Blikshavn
28.-29. mai

av Inger Kathrine

Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546.

Les meir her


Vegarbeid i Vikebygd
Nye busslommer

Steinar Skartland 28.5.2016

Busstopp sør for butikken og på begge sider av vegen nord for Gamlatunet og sør for vegen ned til kyrkja.


Ny, men mykje nytta tursti
av Steinar Skartland
Mange har alt nytta den nye turstien som Roald Årvik har opparbeida og merka.

Les meir her


Ei tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen
av Steinar Skartland 17. mai 16

Les meir her


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen. Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.


Thomas og Liv Bakkevigs fond gir viktig støtte
til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd.

av Steinar Skartland 16.5.2016
Inviterte repr. frå lag i bygda til informasjon og samtale om tilskott. 
Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015

Les meir her


Vikebygd IL orienteringsgruppa  
Vikesprinten for 22. gong 1. mai
Totalt deltakarar: 120 deltakarar frå 16 klubbar
Les meir her


78 fotballag spela på Vikeputten
av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


TEAM - VINDAFJORD
2016

Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL.
Les meir her

 


Les fleire nyheiter frå: 2015 eller frå 2016Grendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar jan-aug: 72.500; 
Noreg: 68.3%; USA 10,3%; 
Kommunereforma
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

GRANNAR

NrK Rogaland

Andre nyheiter

 

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger  Torsdag  9:30 – 16.00 Ingen
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Partal:
Laurdag 10:00 - 14:00 Inger
Oddetal:
Laurdag: 9:00 - 14:00 Ingrid
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
           5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2016. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 

Lesarar siste 12 mnd: ca.94.000
57% frå PC;  43% frå mobil enh.

Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord hausten 2016  /
Møte & Gudst. sept-okt.

Speidarprogrammet
2016

22. sept. MØTE kl 19:30
VIKEBYGD BEDEHUS
Orientmisjonen.
BE-Gjengen syng
30. sept. BASAR kl 19:00
,
VIKEBYGD BEDEHUS.
Arr.: Normisjons kvinneforening
Plakaten


1. okt. AKTIVITETSDAG
for alle aldrar.  Kl. 12:30-14:30
på Idrettsbanen (Plakat)


2. okt. LONGÅSDALSTUREN
kl. 12:30 - 14:30 Familiedag
ved Longåsdalshytta ( plakat )


13. okt. MØTE kl 19:30
VIKEBYGD BEDEHUS
16. okt.  GUDSTENESTE
kl 11:00
  i VIKEBYGD Kyrkje

Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer
17. okt. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


23. okt. TV-aksjonen
Bøsseinnsamling til
RÖDE KORS
klokka 15:00-
VIL DU BLI BÖSSEBERAR?
Ring Steinar, 90873170


26-27. okt. INNSAMLING AV KLEDE TIL UKRAINA
,
På bedehuset kl. 15:00-18:00


30. okt.  GUDSTENESTE
kl 11:00
  i VIKEBYGD Kyrkje
Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer
9.-13. Nov. SKJOLD KYRKJE

Bibellesning - heile bibelen
10. nov. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


21. nov. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


24. nov. FILMKVELD

Vikebygd Bedehus kl. 19:00


8. des. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


Speidarprogrammet ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016
September
Vikestølsmarsjen med pop-up
August
Ny butikkeigar i bygda
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing?
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i bilete
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannenGarasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.

Året 2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje 24.12
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys 6.12.
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar

November
Julemesse på Bygdahuset
Jone i Norske Talenter
Dommarsnes næringsområde
Hardhausen - 6 nutar
Flyktningar til kommunen

Oktober
All-idrettsdag på idrettsbanen
Opning av Kjekt i Vik hallen
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Synfaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Jazzkonsert i Skjold 
Revansj til Bjoa
Morgongudsteneste
Juli
Gode resultat på Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
A-lags kamp Vikebygd - Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon & loppemarked 4.juli
Støtte til idrettslaget
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
 


Bibliotek og kafé på
Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

 
Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
Speidarane
Speidarwebben
Speidarprogrammet
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170