Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Flott gudsteneste og konsert i kyrkja

Mange fann vegen til Vikebygd kyrkje søndag 14. april. Ein del høyrde til i dåpsfamilien som fekk vandra inn i kyrkja til musikk og trommer. Det vart ei gudsteneste utanom det vanlege. Lydanlegg, instrument...

Val og nominasjon til soknerådet

For tida arbeider sokneråda med å rekruttere personar i kvar bygd til teneste i sokneråda i kommande periode. Dei oppfordrar personar både om å vera positive til spørsmål om å stille på liste til...

Bygdabøkene for Vikebygd

Bygdabøkene om Vikebygd (2 bind) kan bestillast direkte på Haugen Bok og ein kan få dei tilsendt for 1049 kr.   https://www.haugenbok.no/Heimar-og-folk-i-Vikebygd/I9788245025316   Med helsing Signe Alice Birkeland og Ingrid Mathilde Sørvåg  Bygdeboknemnda

Siste løypemelding frå Vikefjella

Eg har i vinter fått sluttført det turstiarbeidet eg starta med vinteren-2017/2018, men som fekk ein bråstopp i fjor vår. Dette har resultert i tre rydda og merka løyper som ein finn kart og...

Vellukka speidar-årsfest

Den aktive og store speidargruppa i Vikebygd hadde sin tradisjonelle årsfest 31. mars. Nærmare hundre deltok. Her var speidarar, foreldre, besteforeldre og bygdefolk samla i den store salen på bygdahuset. Mange gode kaker, kombinert...

Tildeling av midlar frå Grendautvalet

Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt totalt kr 72.000,-. Dette er kr 28.000,- mindre enn i 2017.  15. mars 2019...

Trøkk og kvalitet på Gospelnight i Skjold

Det var høgt nivå på både kvalitet og lyd då “Prosjektkoret” presenterte Amazing Grace i Skjold kyrkje laurdagskvelden. Med seg hadde dei solisten Carina Dagny Tysvær med både solonummer og sang i lag med...