Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |   Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta våren 2016   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra  26. august 2016

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement

Skal Etne og Vindafjord bli ein kommune?
Debatt om kommunesamanslåing kl 13:30 laurdag
ved ByggMix i Ølen

Forslaget om Etne som kommunenamn sette fart i diskusjonen om kommunesamanslåing. Møt opp i laurdag 27.aug. Høyr meiningar og still spørsmål om dette og andre viktigare, deler av debatten.

Les også i GrannarPaneldeltakarar:
Ole Johan Vierdal, ordførar Vindafjord
Siri Klokkerstuen, ordførar Etne
Terje Halleland, statssekretær LMD
Øystein Matre, næringslivsleiar
Celine Vik Thorson
Debattleiar: Aslaug Mala, tidl. redaktør Grannar

Kommentar frå Steinar Skartland:
Treng vi å slå saman kommunane?
Regjeringa har varsla kraftige reduksjonar i overføringane til Vindafjord og Etne. Dersom kommunane slår seg saman vil dei få oppretthalda dei overføringar kommunane har i dag og få eit
årleg ekstra tilskott i 15 år på 5 mill i året
(+ eingongsstønad på 20 mill). 


Foto:  Grannar-Facebook/link

Vindafjord har alt fått nedskjeringar på omlag 4-5 mill., og ytterlegare nedskjeringar neste år. Utan samanslåing vil vi stå overfor nedskjeringar på omlag 15 mill kr i året.  Dette kan få drastiske konsekvensar for tenestetilbodet. Ein kan stå over for både nedleggingar av skular og reduksjonar innan pleie og omsorg, då tenestene må tilpassast inntektene.  

For å unngå dette og for å sikra at vi kan oppretthalda eit godt tenestetilbod også i framtida, er samanslåing av kommunar aktuelt.  Samanslåing av administrasjon og tenester og samordning av desse mellom Etne og Vindafjord vil også gi innsparingar som kan gi rom for betre tenester enn vi har i dag.

For nokre er namnet viktigast. For meg er å kunna oppretthalda levande bygder og eit godt tenestetilbod til innbyggjarane, det som er viktig og avgjerande. Folket sin identitet vil vera i bygda dei bur i. Dei vil vera vikebuar, skjoldabuar, vikedølar og etnebuar. Men utad treng vi eit godt og kjent "varemerke". Eit namn som er kjent og har historiske røter.  Etne er eit slikt namn. Men eg vil framleis vera ein vikebu, som har det viktigaste målet: Kva kan vi byggja og skapa i saman av gode tenester og tilbod.

Vi ser ei stadig aukande urbanisering. Folk flyttar frå utkantane og inn til større sentra. Gjennom arbeidet med å byggja eit sterkare senter for handel, næring, utdanning og kultur med utgangspunkt i Ølen og Etne, vil vi motverka dette, noko som også vil gjera det leveleg i dei andre bygdene som ligg rundt omkring i Vindafjord og Etne.

Debatt om kommunesamanslåing kl 13:30
Under Sjoardagen i Ølen laurdag vert det debatt om kommunesamanslåinga. Kom og høyr
paneldeltakarane: Ole Johan Vierdal, ordførar Vindafjord; Siri Klokkerstuen, ordførar Etne;
Terje Halleland, statssekretær LMD; Øystein Matre, næringslivsleiar; Celine Vik Thorson
Debattleiar: Aslaug Mala, tidl. redaktør Grannar.
Intensjonsavtalen
Les meir her


Haustfargane kjem nå
Haustfargane har byrja koma, som på denne Bjørka innafor Bårefjell søndag 21. august.

Kommunesamanslåing Etne Vindafjord?
Opne folkemøte i Vindafjord er planlagt slik:

Skjold Arena:  Måndag 5. sept. klokka 19:00
Vikedal bygdahus: Måndag 12. sept. klokka 19:00
Ølen kulturhus:  Tysdag 20. sept. klokka 19:00
Programmet blir at rådmann og ordførar orienterer før kvart parti får koma
med sitt innlegg på omlag 5 minutt kvar, før salen slepp til med spørsmål og innspel.

Debattmøte ordførarar-Næringsliv.
Laurdag 27. august, under Sjoardagen i Ølen
, vert det open debatt mellom ordførarane i Etne og Vindafjord og representantar frå næringslivet, klokka 13:30 (sjå programmet).

Folkerøystinga vert måndag 26. september.

Møte mellom kommunane Etne og Vindafjord
i samband med kommunereforma vert haldne slik:
- Arbeidsutvalet torsdag 25. august kl. 1200 på Etne tinghus
   Rådmann og tre politikarar frå kvar kommune (ordførar, varaordførar + 1)
- Styringsgruppa torsdag 25. august kl. 1400 på Etne tinghus
   Denne består av dei to formannskapa og skal vedta intensjonsavtale om namn på den nye kommunen.  Fristen til å koma med forslag var den 15. august.

(Sjå og les intensjonsavtalen mellom Etne og Vindafjord her ).


Hausten er ei flott tid for turar i Vikefjella Ulserhaug i haustfargar
Ulserhaug med haustfargar.  Søndag 21. august vart ein solrik dag og mange nytta dagen til turar i naturen.  Oppover til Ulserhaug vart ein einsleg marsj i lyngen der både ein hoggorm og mange spretne froskar nytte varmen som endeleg kom nokre dagar.

Også denne hausten blir det mulig å bidra
Innsamling av klede til Ukraina


Open Heart si årlege innsamlinga av brukte klede blir:
Vikebygd bedehus onsdag 26. oktober og torsdag 27. oktober.
Så legg av det du måtte ha til overs om du vil bidra.
 

TV-aksjonen 2016 
går til Røde Kors.

Vindafjord kommune har sett ned ein komité for å planlegge innsamlingsaksjonen lokalt.

Vi treng åtte bösseberar frå Vikebygd.

Om du vil hjelpa til med å gå med bösse 1-2 timar söndag 23. oktober, så ring til Steinar på telefon 908 73 170.
Les meir her


"Fellesregnet er over"
Endelig sommar - og skulestart

av Steinar Skartland 14.8.2016

Etter ein sommar som mange vil hugse som våt og kjølig og der legestanden i Bergen er urolige for at folk skal ha fått for lite D-vitamin i mangel på sol, starta skulen. Og med dette kom vêromslaget med sol frå måndag og temperaturar opp på 20-talet.  Kanskje vi bør vurdera å endra tidspunktet for sommarferien? Mildare klima og høgare gjennomsnitts temperatur på jorda vil gi meir fuktig luft inn frå Atlanteren mot Vestlandet.

Men for landbruket er det godt nytt.  Nå kan andre slåtten endeleg ta til.
Klikk her for å få oppdatert langtidsvarselet


Sildajazz i Skjold kyrkje
Konsert med Paul Harrison Band

Av Steinar Skartland, 14.8.2016

Smil, glede og svingande jazzmusikk fylte kyrkjerommet i Skjold då britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.


Paul Harrison er sjølve symbolet på HOT britisk jazz. Virtuos på klarinett og sax og med eit suksessfylt band med eminente danske og utanlandske krefter. Med eit repertoar av gospel og den tradisjonelle New Orleans musikken ga dei publikum ei vakker Sildajazz oppleving.

Det var god plass i benkene med berre 140 tilhøyrarar. Men det internasjonalt kjende jazzbandet ga alt i denne musikalske opplevinga som vi fekk ta del i. Eit breitt repertoar med høg musikalsk kvalitet og svært utåtvent sceneopptreden.
Les meir her


Andre runde av fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar med seks på laga, vart inne i hallen

av Steinar Skartland, 30.7.2016

Med regnblaut grasbane i Vikebygd vart kampane flytta inn i "Kjekt i Vik-hallen" og gjort om til fire kampar med lag på seks spelarar. Banen inne er kort så det var likevel tett mellom spelarane som var i stor breidde i alder og med begge kjønn. Vikebygd og Bjoa vann kvar sine to kampar, og dei som likar skåringar fekk god utteljing.

I den første kampen fekk Vikebygd meir hardkjør mot seg enn dei hadde venta. Trass i ein uredd målmann som gjorde sitt beste og berga mange av målskota, så måtta Kjetil Andre sjå at heile seks ballar hamna mellom målstengene bak han og kampen enda til slutt 2-6.

Omgangane var på 20 minutt med ein kort pause mellom.  Deretter skifte laga. Med fire kampar fekk alle spelarane prøva seg mot kvarandre, men nokre fekk spela fleire kampar enn to, då som innbytarar eller målmenn. Kjetil Andre klarte seg godt i mål dei to første kampane, men vart skada i pausen og Vikebygd måtte inn med reservemålmann dei to neste kampane.


Det kunne til tider gå hardt for seg på banen og det var ikkje fritt for at ein og annan av spelarane halta litt då kampen var over.  Kort bane og knallharde skot som spelarane nok merka då dei møtte ballen. Litt rått spel kunne observerast og dommar Øyvind Nordtveit frå Vats måtte opp med det gule kortet fleire gonger.  Likevel var det godt humør som prega spelarane i denne venskapelege fortballturneringa mellom vaksne fotballspelarar med røter frå Vikebygd og Bjoa.

Målrike kampar - Vikebygd 9, Bjoa 11
Etter den første kampen der Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd tenkte mange at dette nok var Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan.  Hadde Bjoa lege i hardtrening kvar dag fram mot kampane i Vikebygd?

Men dei neste kampane så veksla det annankvar gong mellom kva bygd som kom sigrane ut av omgangane. Resultata mellom Vikebygd og Bjoa i desse fire kampane vart då: 2-6; 3-1; 1-2 og 3-2, men likevel, flest mål til Bjoa samla. Langs sidelinja var det omlag 60-70 tilskodarar som hadde samla seg for å heia fram laga, Dei fleste nok familiemedlemmer til spelarane.

Likestilling
I desse vennskapskampane mellom Vikebygd og Bjoa observerte vi både menn og kvinner på laga frå begge bygder, og nokre var også i same familie som far og dotter, vart det sagt frå dei som kjende laga og viste til far og dotter Knutsen.

Samansette lag på tvers av kjønn og alder.

Det er blitt ein tradisjon med to "A-lagskampar" mellom Bjoa og Vikebygd om sommaren. Fleire av spelarane er til vanleg på studier eller busette andre stader enn i Vikebygd og Bjoa, men desse sommarsvekene finn dei saman i ferien med det dei likar best, fotball. I Vikebygd starta dei med treninga i juni og har faste treningar gjennom sommaren. Resten av året er spelarane på skule eller arbeid på ulike stader. Alderen varierer også mykje mellom dei yngste og eldste på laget, men dei var likevel svært godt samspelte gjennom kampen.
Dammar på banen
Grasbanen i Vikebygd innbaud ikkje til fotballkamp etter fleire dagar med regn. Ein del dammar synte heller ikkje vilje til å siga under. På kort varsel vart det derfor avgjort å flytta kampane innandørs leggja om kampane.  Fleire søkk i banen og at vatnet ikkje sig ned tyder på at det er trong for vedlikehald og fornying av grasmatta. De kan vera trong for innblanding av meir sand i jorda, meinte Nordtveit som var ein tur ute på grasmatta og såg på tilstanden.

 

 


 

 

Den første kampen i år var på Bjoa
-
Kampen på Bjoa vart spela for ei god veke sidan, fortalde Rune Hetland før helga. - Vikebygd vann då 3-1, men det viktigaste med desse kampane er å lage ein happening om sommaren; samle dei unge vaksne som er spreidde rundt om resten av året. Det har vore god oppslutning på treningane og målet om å ha det kjekt ser ut til å lukkast.

Fast tradisjon
I 2015 vart det siger til Vikebygd i den første kampen, men revansj til Bjoa i den andre.
I 2014 vann Vikebygd begge kampane.


LEILIGHEIT OG HUS TIL LEIGE
Leiligheit vert vurdert utleigd i Vikebygd.
Les meir her

På gjengrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016

På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren/sommaren. Dei har rydda, det dei har valt å kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane". Nedanfor fortel Roald frå prosjektet.

Gamle fjellstien forbi kleivane
Roald fortel:
Per spora opp den gamle stien og spraylakkerte både her og der slik at det vart råd til å byrja å rydda vekk brakje og trær. Me starta å rydda frå kvar vår ende av stien, og i det me møttest så var den Gamle Fjellstien forbi Kleivane opna opp på nytt. Ein kan vel sei at motorsaga fekk det travelt, for det var ikkje mykje lys å sjå i tunnelen då me byrja.

Der stien tek tilPer har vore skiltmeister, han har og sett opp bru ved inntaksdammen til Vik Kraft, der den Gamle Fjellstien munnar ut i den nye vegen. Per er også kjelde til historia nedanfor. Langs ruta så heng det og gamle skilt som syner namnet på stadane ein passerar på vegen.

Turen ligg på ut.no (link), og er laga som ein tur frå fylkesvegen og opp til Vikestølen.

Les resten av stykket - og Per Vik sine soger knytt til stiane - her

Du finn også alle andre løyper i fjella fundt Vikebygd på http://vikebygd.no/naeromradet/turloyper/


Stor dugnadsinnsats i juli
Renovering av matsal og inngangsparti på Bygdahuset

av Steinar Skartland 22.7.2016  /  Foto: frå Bygdahuset sin facebook profil

Mange nyttar juli til ferietur, andre samlast på dugnad på bygdahuset etter at
Gunn Vikingstad, leiar i styret, den 9. juli kunne invitera til innsats i Vikebygd si storstove:
- Huset blir stengt for utleige i skuleferien. Det skal leggjast nytt elektrisk, nytt tak og malast i matsal og inngangspartiet. Dugnad må til om me skal komme i mål! La ho ut på Facebook og utfordra unge, gamle, fastbuande og hyttefolk.

   
Mange har stilt opp, både ungdom og vaksne, og framdrifta viser igjen.

- Matsalen og inngangspartiet skal renoverast, seier Gunn Vikingstad og fortel at det blir nytt elektrisk opplegg i desse romma og hovudstraumtavla blir oppgradert til automatsikringar. Vidare blir det malt og lagt nytt tak. Årsmøtet har sett av 300 000 til oppussinga. Dugnad er nødvendig for å komma i mål – både når det gjeld utgifter og at lokala skal vera klar til bruk ved skulestart!

Bygdahuset treng meir dugnadsfolk for å bli ferdige
- Me er godt i gang med arbeidet, men det gjenstår enno nokre timar med arbeid – hovudsakleg maling, fortel Gunn og seier alle som har lyst å gi nokre arbeidstimar til Bygdahuset er velkommen på dugnad! Unge, eldre, hyttefolk og fastbuande – det er jobb til alle!

Tilpassar seg vêret
I ein sommar med vekslande vêr er det greitt å tilpassa seg dette òg. Styret legg derfor opp dugnad etter vêret, og har sett opp følgjande plan:
Når det regnar er det dugnad
i tidsrommet klokka 11:00-16:00,
på overskya dagar: frå kl. 17:00 – ca 19:30.
Dagar med sol = fridagar!

Ring/send melding til 488 91 754 om du vil bidra og ikkje er sikker på om det blir arbeid den aktuelle dagen! Velkommen!Les meir på Facebook

Nå begynne det å "ligna nåke"!! Matsalen er snart ferdig malt - og arbeidet i gangen er så smått påbegynt. Kan du bidra med nokre dugnadstimar? Dagtid når det er regn - og litt kveldar elles. (Gunn Vikingstad)

Ta evt kontakt på tlf.: 4889 1754

 

Les også her


Plassabakeriet i sommar
 

Frå facebook:
Torsdag - Søndag:
Matservering frå kl. 13:00 til 18:00!

Det blir som vanlig torsdagskomle, I år vil me og ha glutenfrie komler! Fredag og lørdag serverer vi smårettar og selvfølgelig blir det baking lørdagen! Søndag er det middagsservering - alltid 2 retter og den eine er som vanlig våre heimelaga kjøttkaker. Dessertbuffeten er og på plass! 


Torsdagar: Komler med tilbehør
Lørdagar: Baking i steinomnen
Søndagar: Søndagsmiddag


Følg med på Facebook
 

The YOUTHS spelar på Plassabakeriet
Laurdag 30. juli, frå kl. 20:30
 
Geir Gjerde, Odd Kjell Svendsbøe og Roar Heggland med gjester:
Trond Ponce: Sologitar;
Odd Arne Løyning: Keyboards og vokal;
Sigmund Liknes: Bassgitar
Billettpris kr 150,-.
Laurdag 6. august, 
Musikk kl. 21:00

Bytunet Antikvariske Jazzensemble

Billettpris kr 150,-.

Rong Zeng med sitt firma: China Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Rong Zeng har ved fleire høve hatt gatekjøkkenvogna si plassert ved butikken i Vikebygd. Nå har ho flytta denne ¨ 12 km til Skjold og sett opp vogna i starten av Vikevegen, ved sida av det tidlegare bakeriet.

Tirsdag denne veka skreiv Rong Zeng på facebook-profilen sin:
- Ønsker du å spise kinesisk mat til middag i denne helgen? Mitt gatekjøkken er klar og ligger på baksiden av bakeriet i Isvik. Vi skal selge middag i denne helgen. Velkommen til Chinese Takeaway! Ring og bestill nå.
Mobil: 95461577
Åpent:
    Lørdag-Søndag 12:00-21:00
    Tirsdag-fredag 15:00-21:00
Rong Zeng serverer ekte kinesisk takaway mat
også glutenfrie rettar. Catering for små og store selskap.


Ny webside sett i drift for

Les nytt frå speidarane her


Heilt på jordet
På denne nettstaden får du også dagleg oppdatering og bilete frå kretsleiren som speidarane deltek på nå.

Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter - Sjå også her

-

-


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 års dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset


Dugnad i båtforeninga
9. juni.

av Roald Årvik
Les meir her

Grendautvalet informerer vedr. Plassavegen:
Initiativ frå dei som bur langs Plassavegen om å trafikksikre denne.
1. juni 2016


Les meir her

Søknaden, datert 28/5 2015 frå bebuaraneSmåspeidarane i Vikebygd på kretsleir
i Blikshavn
28.-29. mai

av Inger Kathrine

Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546.

Les meir her


Vegarbeid i Vikebygd
Nye busslommer

Steinar Skartland 28.5.2016

Busstopp sør for butikken og på begge sider av vegen nord for Gamlatunet og sør for vegen ned til kyrkja.


Ny, men mykje nytta tursti
av Steinar Skartland
Mange har alt nytta den nye turstien som Roald Årvik har opparbeida og merka.

Les meir her


Ei tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen
av Steinar Skartland 17. mai 16

Les meir her


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen. Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.


Thomas og Liv Bakkevigs fond gir viktig støtte
til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd.

av Steinar Skartland 16.5.2016
Inviterte repr. frå lag i bygda til informasjon og samtale om tilskott. 
Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015

Les meir her


Vikebygd IL orienteringsgruppa  
Vikesprinten for 22. gong 1. mai
Totalt deltakarar: 120 deltakarar frå 16 klubbar
Les meir her


78 fotballag spela på Vikeputten
av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


TEAM - VINDAFJORD
2016

Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL.
Les meir her

 


Les fleire nyheiter frå: 2015 eller frå 2016Grendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar jan-aug: 60.000; 246/dag
Noreg: 69%; USA 10,3%; 
Kommunereforma
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

NrK Rogaland

GRANNAR

Andre nyheiter

 

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger  Torsdag  9:30 – 16.00 Ingen
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Partal:
Laurdag 10:00 - 14:00 Inger
Oddetal:
Laurdag: 9:00 - 14:00 Ingrid
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
           5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2016. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 

Lesarar siste 12 mnd: ca.94.000
57% frå PC;  43% frå mobil enh.

Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord hausten 2016  /
Møte & Gudst. sept-okt.

2016

28. august GUDSTENESTE
kl 17:00  i VIKEBYGD Kyrkje
Konfirmantpresentasjon
27. august HAUSTFEST kl 15:00  på leikeplassen i Liofeltet

Alle er hjarteleg velkomne
28. august GUDSTENESTE
kl 17:00
  i VIKEBYGD Kyrkje
Konfirmantpresentasjon
1. sept. VIKEBUEN 20:00

Kveldstur for mat og hygge info


18. sept.  GUDSTENESTE
kl 17:00
  i VIKEBYGD Kyrkje
Fam.gudst. 4-årbok/
50årskonf. invitert
Takkoffer til Acta:
(barn og unge i Normisjon)


19. sept. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


16. okt.  GUDSTENESTE
kl 11:00
  i VIKEBYGD Kyrkje

Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer
17. okt. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


23. okt. TV-aksjonen
Bøsseinnsamling til
RÖDE KORS klokka 15:00
VIL DU BLI BÖSSEBERAR?
Ring Steinar, 90873170


26-27. okt. INNSAMLING AV KLEDE TIL UKRAINA,
På bedehuset kl. 15:00-18:00


10. nov. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


21. nov. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


8. des. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


Speidarprogrammet ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016
August
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiar
Dugnad for Bygdahuset
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing?
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i biletee
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannenGarasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusert
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.

Året 2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje 24.12
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys 6.12.
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar

November
Julemesse på Bygdahuset
Jone i Norske Talenter
Dommarsnes næringsområde
Hardhausen - 6 nutar
Flyktningar til kommunen

Oktober
All-idrettsdag på idrettsbanen
Opning av Kjekt i Vik hallen
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Synfaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Jazzkonsert i Skjold 
Revansj til Bjoa
Morgongudsteneste
Juli
Gode resultat på Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
A-lags kamp Vikebygd - Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon & loppemarked 4.juli
Støtte til idrettslaget
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
 


Bibliotek og kafé på
Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

 
Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
Speidarane
Speidarwebben
Speidarprogrammet
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170