Eit klikk her fører deg til framsida av Vikebygd.org

vikebygd.noVindafjord kom.Ledige tomterSkule og BarnehageTurløyperNærområdetSlekt-søkKyrkjaKyrkjebladetVêretvikebygd.no

Turorientering  |  Turløyper  |  Kyrkjeinfo  |    Speidarane   |   Landhandel  |  Vikebuen  |    Skuleruta 2016-2017   |   Kontakten  |  Nynorsk 

Vikebygd nytt:

Sist endra  22. oktober 2016

Facebook    -   Twitter

Lokale nyheiter frå Vikebygd !
Media og Arrangement

Sikkerhetsanalyse på Vikebygd.org


Ta vel imot bøsseberarane i Vikebygd
den 23. oktober klokka 15:00 - ca 17:00

TV-aksjonen 2016 
går til Røde Kors.

Vindafjord kommune har sett ned ein komité for å gjennomføre innsamlingsaksjonen lokalt.
Åtte bösseberar går frå hus til hus i Vikebygd søndag.   Les meir herOgså denne hausten er det mulig å bidra
Innsamling av klede til Ukraina i Vikebygd

Open Heart si årlege innsamlinga av brukte klede blir:

Vikebygd bedehus onsdag 26. oktober og torsdag 27. oktober, klokka 15:00 - 18:00.
Plastsekker med gode, brukte klær kan leverast til bedehuset saman med 50 kr pr sekk, som vil dekke kostnadar med frakt til Ukraina på lastebilar. 
Les om tidlegare innsamlingar her

PlakatOmsøm og redesign.
av Guri Ravatn, Bibliotekar

Sjoarakademiet på Vindafjord bibliotek har varierte tema på menyen utover i sesongen.

Onsdag 2. nov. vert det ein «festkveld» for kreative sjeler.
Me får besøk av Tove Tørresdal.
Ho likar å sy om klede, sy nytt, fiksa på gamalt, laga nytt av gamalt osb. Ho deler idear med oss og viser ulike døme på enkle ting som kan gi kleda dine eit individuelt særpreg.

Og- ikkje nok med det! Me får også besøk av «Bertha og Martha», dvs. to revyfigurar spela av Gunn Rakel Tjelle Jarmer og Randi Vaka. Ingen kan som dei to få latterdøra på vidt gap, særskild i gjenkjennelege tema. Dei to tøttene snakkar om redesign på både klede og mann, interiør og hus(mus)
- altså utfordringar dei fleste kjenner seg att i.

Velkomne til alle!

(Klikk plakaten om du vil sjå han større)


Hyrdingen nr 5, 9MB pdf fil, oktober 2016Kyrkjebladet Hyrdingen
Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.
I redaksjonen set: Steinar Skartland, Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke og Øivind Jønsson.

Torsdag 20. oktober kjem Hyrdingen nr 5 i år til alle husstandar i Vindafjord. Du kan også lasta ned bladet frå web.

For å kunna senda kyrkjebladet til alle husstandar seks gonger i året (+ på web) er vi avhengige av økonomisk støtte i frå dei som bur i kommunen i form av frivillige bladpengar eller gåver til drifta.
Ynskjer du å støtta arbeidet med å utgi bladet, kan du nytta
bankgiro konto 3201.53.18049
 
Innhaldet i Hyrdingen nr. 5 - 2016


Grendautvalet med kreativt møte
i nyoppussa Litlesal på Bygdahuset

(Steinar 18.10.16)

Overrekte pengegåve til Bygdahuset ved styreleiar som støtte til oppussisinga, med ros av både styret og dugnadsfolka for arbeidet.
- Nå startar vi Gondolbanens venner som eit kreativt forum, sa den optimistiske og sprudlande Frantz Lea, leiaren i Grendautvalet, til bygdefolket som var møtt fram.
- Dette har eg tru på, eg kjem til å senda invitasjon til folk som har gode, kreative idear.


Grendautvalet og bygdefolk samla i den nyoppussa Litlesalen.

Grendautvalet kombinerte styremøtet denne kvelden med å invitera inn bygdefolket til ope møte med innspel til nye prosjekt og idear med kreativitet i fokus.  Frantz Lea innleia med å trekkja fram alt dei hadde fått til siste året, og utfordringar som må gjerast framover. Nye busskur er sette opp for busspassasjerar og skuleungdom; lysstolpane langs vegen er retta opp og dei har hatt møte med vegvesenet og fått fram utkast til ein plan for utbetring av vegen.

- Nå er det opp til kommunen og politikarane å få setja vegen på førsteplass på prioriteringslista som skal sendast inn til fylket, minna Frantz på.

Men her er også utfordringar.  Vegen er svært ujamn og med humpar etter at det er grove grøfter under vegen fleire plassar.  Frantz lova Gunn Vikingstad mottek støtte frå Grendautvaletat Grendautvalet framleis skal stå på og masa på vegvesen, kommuneadministrasjon og politikarar, for å få framgang i sakene.  Det er bra, for med knappe ressursar kan prosjekt lett bli nedprioriterte om det ikkje er nokon som etterspør framdrift. 

Gunn Vikingstad måtte fram på golvet til Frantz som rosa henne for arbeidet med oppussing av Bygdahuset og kunne overrekka ein "sjekk" på kr 2000 som støtte til huset.

Han nytta også høvet til å rosa henne for at ho hadde sikra framleis butikkdrift i bygda.
- Utan Jokeren døyr bygda, var Frantz sin konklusjon då han oppfordra alle til å kjøpa alt dei trong hos Gunn på joker butikken i bygda.

Bensin som franchise?
Grendautvalet vil noko. Dei har gode idear og vågar å bera dei fram og stå på for gode løysingar. Det er flott, og det treng bygda.
Gunn Vikingstad takkar for støtte til Bygdahuset  

Som varsla i plakatar og på web la Grendautvalet fram planar og kalkylar for oppretting av lokal løysing for drivstoffsal i bygda. Kanskje noko som butikken kunne stå for med leasa tank og pumper? Eit aktuelt tilbod til båtfolket og lokale bønder? Spennande tankar som kan vera med å auka aktiviteten i bygda også. Men skal dette løne seg må ein selja minst 1000 L / dag.

Av andre gode forslag som kom inn var å få til månadleg pubkveld, lokal brannberedskap og tiltak for å få framgang bygging av sykkel og gangsti gjennom Vossaplasset og til butikken.  Grendautvalet har pressa på og hatt møte med vegvesenet. Dette bør vera ei prioritert oppgåve.   Fleire ville starta opp igjen med fiskefestivalen som både er eit trivselstiltak og ein måte å setja bygda på kartet. Dei som starta opp denne for 40 år sidan meinte at dei nå var meir modne for rullatorløp rundt nullen. Dette fekk fram smilet hos fleire, men vi treng vel tenkja kreativt for å skapa noko nytt.

Andre kunne fortelja at alle langs Naustvikvegen hadde fått e-post frå kommunen med krav om å klyppe tre og fjerna greiner som stikk ut i kommunevegane. Grendautvalet oppfordra alle til å følgja opp dette slik at det vart tryggare å ferdast langs vegane til fots, men dei ville også minna på at det var viktig å bruka refleks når ein gjekk til fots i haustmørkret.

Det skal bli fleire slike opne møte, lova Frantz og inviterte til årsmøte 5. januar.
Les meir her


Lokal drivstoffløysing i Vikebygd?
(Steinar 13.10.16)

- Grendautvalet har beslutta å undersøkja om det er interesse for å oppretta ei lokal drivstoffløysing i Vikebygd, skriv Frantz Lea, leiar i Vikebygd Grendautval.

Dersom dei registrerer slik interesse, på neste fellesmøte i Grendautvalet, vil dei arbeida vidare med å sjå på ulike muligheiter rundt dette. Grendautvalet inviterer til å komma med innspel, synspunkt og kommentarar før det opne møtet dei skal ha på Bygdahuset tysdag, den 18. oktober kl. 19:00.  (Last ned informasjon her)

For kommentarar og idear til Grendautvalet kan ein nytta e-post: post@vikebygd.no
eller kontaktskjemaet på nettsida:  vikebygd.no/kontakt-grendautvalget

Les meir herKyrkjebladet Hyrdingen - september utgåva

Dersom du ikkje fekk siste utgåve av Hyrdingen
- så kan du laste den ned og lesa kyrkjebladet her


Konserten er arrangert av Kulturutvalet, Skjold & Vikebygd soknerådd


Finnes det grunnlag for å starte Vikebygd Amatørteater?
av Rolf Julsrud, Vikebygd

Etter å ha blitt inspirert av diverse teaterforestil-linger, samt sett potensiale i flere av bygdas lokale representanter, våger jeg meg på dette innlegget for å sjekke responsen.

I bygdas bidragsytende ånd mener jeg vi hadde vært enda mer komplett om vi kunne vist til eget amatørteater og egenprodusert forestilling.

Først og fremst henvender jeg meg til alle som tror dette kunne vært kjekt. Det vil trenges mange på scenen som skal ha både replikker, synge sanger, spille musikk, danse eller koreografere diverse nummer. Minst like viktig som de som er på scenen er de bak scenen som sørger for kulisser, kostymer, sminke, lys, lyd, rigging, rekvisitter, logistikk og lignende. Har du, eller kjenner du noen som har lyst til å være med, er det nå dere må gi et vink.

Avhengig av antall som melder sin interesse må det ses på hvilken og evt. hva slags type oppsetning som kan være aktuell. På nåværende tidspunkt er det ikke ønskelig å utelukke noen, så gammel eller ung, erfaren eller nybegynner – jeg vil svært gjerne høre fra deg hvis du er interessert. Send meg en mail på rojuls@gmail.com hvor du sier litt om deg selv, og hva du kan tenke deg å være med på.

I bunn må det være en slags «base». De vet det ikke selv enda, men jeg har som intensjon å spørre noen utvalgte om de kunne tenke seg å være med i denne gjengen på 4-6 stk. Like optimist som jeg er realist, innser jeg at sannsynligheten for at alle disse svarer positivt er liten, så hvis du, eller du vet du om noen andre som egner seg i dette styret, må du gjerne komme med tips om det.

Dersom vi får til dette vil en naturlig arena være bygdahuset. Jeg har ikke spurt de heller, men håper på litt goodwill for å få låne scenen der.J

Håper å få en mail deg, frist er 28 oktober.

Mvh Rolf Julsrud, Telefon: 949 86 959,    e-post: rojuls@gmail.com

Les her


Longåsdalshytta søndag 2. oktober
Familiedag i fjellet
av Steinar Skartland 2. oktober

Longåsdalshytta (klik for større bilde)
Helga representerte vêromslag frå storm og regn før helga til starten på dagar der det er varsla strålande sol over haustfargane som nå pregar tre og mark. Og på denne flotte søndagen hadde styret for Longåsdalshytta invitert bygdefolket til fjells og familiedag.

Eit lite bål med grillrist gjorde det mulig å grilla pølser eller karbonadar, og å steikja pinnebrød.  Arrangørane hadde sørgja for å ha ingrediensane klare. Og mange familiar tok turen frå Skjold og Vikebygd.  Her kunne dei delta i rebusløp, kasta piler på blink eller berre nyta kaffi, saft og kaker som styret selde utanfor hytta. Benker ute under knallblå himmel, gjorde at ein ikkje trong nytta seg av hytta for turgåarane. Likevel var det godt å ha tilgong til kjøkken nåe dei ville leggja tilrettes ein slik dag.

Hyttestyret planlegg også denne hausten å ha ope siste tysdagskveld kvar månad, fram til våren. Sist sesong var det ein heil del som tok turen opp hit då det var ope.  Eit bra tiltak.


Familiedag på idrettsbanen med store og små
Tonje Hausberg Bjerga fekk innsatspokalen

av Steinar Skartland 1. oktober

Gamle og nye aktivitetar var tilbodet for familiane som deltok på idrettslaget sin aktivitetsdag laurdag 1. oktober.  Det var kø med alle postar der deltakarane også vart premierte, ikkje med gull, sølv og bronse, men med ein nyttig ting som premie, uansett resultat. 

Men for ein av dei som møtte var det ein ekstra flott premie i vente. Dagen starta med at idrettslaget sin leiar, Odd Nesse, overrekte idrettslaget sin innsatspokal til Tonje Hausberg Bjerga. 

Tonje (15 år) fekk innsatspokalen
"Statuttane seier at pokalen går til den som har vist størst idrettsleg  og/eller administrativ innsats i Vikebygd Idrettslag sidan sist årsmøte, og som på årsmøtet enda ikkje har fylt 20 år."

Grunngjevinga som O-gruppa ga i si tilråding, var:

 • Tonje Bjerga har utmerka seg både med sportsleg og administrativ innsats:
 • Ho var einaste løpar frå Vikebygd IL som stilte til start i NM i år.
  Der vart ho nr. 62 på sprintdistansen i D14 klassen.
 • Ho tok bronsemedalje på KM langdistanse i Sauda i juni i klasse D13-14.
 • Ho har siste åra deltatt på ungdomssamlingar for satsande ungdom i
  Rogaland o-krets (ROOTS-leirar).
 • Ho har vore med og arrangert grannekaruselløp i orientering frå Bjordal hausten 2015.
 • Ho har gjort dugnad ved å henta inn turorienteringspostar etter sesongslutt.
 • Ho er generelt eit flott førebilete for dei andre ungdommane ved at ho:
  • Aldri gir opp sjølv om ho kan bomma i o-løypa
  • Er med på å arrangera innetreningar i gymsalen om vinteren
  • Er med på å arrangera treningsløp/rekruttløp ute om våren før sesongstart
Vi gratulerer med pokalen!


Så kunne idrettsaktivitetane ta til med ei rekkje postar, og med Anne Marte Tveit som kommentator over høgtalaranlegget gjennom dagen. Å skyta blink med fotball på flasker, var populært.

Nytt ar året var skyting både med 'pil og bue' og armbrøst; sykkelritt med to rundar rundt idrettsbanen, på sti og på grusveg; og keepertrening. 

Dette var veldig populært, men også dei andre aktivitetane som lengdehopp, kulekast, orientering, 60 meter løp, fotballferdigheiter og sykkelferdigheiter. triatlon-stafett (stylter, 60 m løp og sykling) og 400 meter baneløp.

400 meter baneløp samla deltakarar med stor breidde i alder, born ungdom og foreldre.

Første i mål her vart Andre Fostenes, tett følgd av Birge Nagel Alne.
 

Solveig Hortman har gjennom stillinga i brannvesenet, kurs i køyring av utrykkingskøyrety med blålys. Kanskje grunnen til at ho raskt la seg i tet då ho sykla tredje etappe på triatlon stafetten. På grunn av lite deltakarar frå Nordabygda var grensa mellom Midtbygdlaget og Nordabygdlaget, trekt sør for Alnavegen. Med denne forsterkinga sikra Nordabygda seg sigeren, tett følgd av Mona Fostenes, som sykla for Sørabygda og Lene Bjerga for Midtbygda.


Det var heile tida kø ved skytebanen. Odin hadde erfaring frå luftgevær og kunne teknikken med å sikta, noko som gjorde at pilene trefte blinken fleire gonger, også på 100-talet i midten. Litt verre var det å få treffa med bue skyting. Men gøy var det og borna stilte seg bak igjen i køen når dei hadde skote sine tre piler.

Denne dagen var eit flott tiltak frå idrettslaget, som fekk heile familien ut i lag i det fine vêret. Nokre av dei vaksne deltok saman med borna i aktivitetane, men ein kunne også sitja og nyta dagen som tilskodar ved bord og benker, med kake, kaffi, hamburgar eller pølse frå kiosken.


  Joker Vikebygd ”EIGARSKIFTEHELG”
 
Fredag 30.09.2016 var Rolf sin siste arbeids-dag som Jokerkjøpmann og det er tid for å takke han for innsatsen!

Laurdag 01.10.2016 er det Gunn som ”står ved roret” i butikken.  Både for avtroppande og påtroppande butikksjef var dette spesielle dagar som dei ville dela med resten av bygda!

Læretida er over for den nye butikksjefen, Gunn Vikingstad. Frå 1.10. ligg ansvaret på hennar skuldrer, men truleg også gleda over å lukkast i møte med blide kundar. 

Vikebygd Landhandel på Lørdag
Fredag og lørdag stod kake og kaffi klar til alle som ville ha. I butikken var det ektratilbod og ulike overraskingar til kundane.
Les meir her

Og les om korleis Grendautvalet og den nye butikksjefen takka Rolf Alne.

 


Eigarskifte ved Vikebygd Landhandel
Takka Rolf med korpsmusikk, gåver og talar

av Steinar Skartland 30. september 2016 Vikebygd


Det var mest 17. mai stemning i Vikebygd då Grendautvalet og korpset inviterte bygde-folket til å bli med i tog frå bedehuset til Landhandelen, fredag 30. september. Dette var siste dagen at den tidlegare sjømannen, Rolf Alne, stod til rors i skuta: Vikebygd Landhandel. Nå har han overlete styringa til svigerinna, Gunn.


- Eg plar alltid slutta klokka tre på fredagen, sa Rolf då han vart kidnappa av broren Ola Harald, og frakta opp til butikken igjen i halv seks tida, og meinte at han faktisk hadde jobba overtid denne dagen før han kom seg heim.
- Eg hadde nett kome ut av dusjen og fått kokt kaffi, så kom dei og ville ha meg med.

Rolf er ikkje på Facebook, så Solveig Hortman og fleire hadde invitert alle som ville hylla Rolf for arbeidet med butikken med ein open invitasjon. Korpset hadde førebudd seg og banner var laga med teksten: "Bygda takkar deg".  Det var ikkje fritt for at Rolf fekk tårer i augene då korpset kom spelande i teten for eit tog pryda med norske flagg. Fremst i korpset gjekk også den nye butikkeigaren, Gunn Vikingstad, spelande på trombonen.

Både Solveig Hortman og leiaren i Grendautvalet,  Frantz Lea, heldt takketalar og overrekka gåver til kjøpmannen. Nokre av bygdefolket følgde opp, anten med gåve, gode ord eller ein klem. Dei vart det mange av. Rolf sitt ansikt skifte mellom strålande smil, glad latter og nokre tilfeller der tårene kom fram i augene. Det var tydeleg han sette pris på dei gode orda og takken etter å ha brukt mange lange dagar i butikken dei siste åra.

Frantz LeaFrantz Lea overrekka i tillegg ein innrama diplom som lova Rolf gratis tur med gondolbanen opp til Trodlanibba, og med gratis kaffi og konjakk mens han nytte utsikten derfrå. Dette hadde livslang gyldigheit. Men ei slik gåve forpliktar også, så vi reknar med at Frantz snart får teke første spadestikket til mastene for Gondolbanen.

Det vanka også takk til Gunn Vikingstad for at ho valde å kjøpa butikken og halda fram drifta.  Ein slik landhandel i bygda er ikkje berre ein stad å kjøpa brød, men også ein sosial møtestad som er med og aukar trivselen for både fastbuande og hyttefolk. Kjenner vi Gunn rett så er ho ei kreativ dame, full av gode idear som nok vil bli realisert dei neste åra.
Franz Lea ønskjer Gunn Vikingstad velkommen i butikken.
Franz Lea i Grendautvalet ynskjer Gunn Vikingstad velkommen i butikken.

Solveig Hortman trekte fram dei mange koppane med kaffi ho hadde fått i butikken, der drøsestova også er ein samlingsstad. Ho var litt uroleg for korleis dei nå skulle få gode smørbrød til arrangement i bygda, og oppfordra Rolf til å stilla opp og hjelpa til med det også frametter.

Rolf sjølv har kunngjort at han nå skal ta det med ro ein periode, men vi tvilar på at han vert sitjande i gyngestolen for mykje. Bygda takkar han stort for jobben han har gjort og ynskjer han alt vel framover.

Vi set alle stor pris på Gunn som tok ballen og fører vidare butikkdrifta i Vikebygd. Den beste måten vi kan syna takksemd for dette på er at alle kjøper det dei treng av daglegvarer nettopp her, og kanskje tek seg tid til ein kaffikopp og ein drøs i med naboen også.  Sjå film frå arrangementet her.


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

47% røysta. 24,76% sa ja.  74,36% røysta nei til samanslåing med Etne
Folket i Vindafjord og Etne sa NEI

av Steinar Skartland 26.9.2016

Såvidt under halvparten av dei røysteføre deltok og ga sitt råd til politikarane.  Om nokre var skuffa over at det ikkje vart ja, medan andre jubla, så var det likevel godt for alle parter å ha ei så klar avgjerd som det her vart.  Det er ikkje lett å overbevise folk om at ein treng endringar, når dei fleste i kommunen opplever Vindafjord som ein god kommune å bu i.  Samanslåinga i 2006 mellom Ølen og Vindafjord var vellukka og kommunen snudde ein dårleg økonomi til pluss i åra etterpå.

Denne gong var det eit tydeleg fleirtal både i Vindafjord og Etne til å halda fram som sjølvstendige kommunar, kvar i sitt fylke. Så får vi bretta opp ermane og gjera kvar vårt til at kommunen vert ein sterk kommune også i framtida. Utfordringane står for tur.

Bygd JA % Nei % Røyster
Skjold 13,6 85,1 516
Vats 32,6 66,8 368
Sandeid 22,3 76,6 368
Vikedal 14,3 85,3 286
Imsland 10,7 88,5 131
Ølen 37,2 62,2 481
Vågen 41,2 58,4 233
Bjoa 25,8 72,3 155
Vikebygd 25,9 73,4 158
Førehandsrøyster 20,6 78,4 388
Samla 24,7 % 74,4 % 3084

I Etnesjøen vart det eit JA for samanslåing, men med stort NEI i dei andre bygdene i kommunen, enda også Etne kommune på eit NEI med 57,8% og Ja: 41,0.
(962 røysta Nei; 689 Ja)

Dermed er det eit klart NEI i begge kommunane. Formelt er det kommunestyra som skal ta den endelege avgjerda, men partia har alle sagt at dei vil lytta til det rådet folk gir og fylgja det. Så dermed er prosessen lagt død for denne gang. 

Les meir i Grannar 1 og Grannar 2 
Les meir her


Søndag 18. september - solskin og lange køar av bilar til kyrkja
Spennande familiegudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland

Bilane stod i lang rekke heilt opp til fylkesvegen i tillegg til parkeringsplassen. Kva var det som venta oss i kyrkja på søndag, som trekte så mange?

Mange samla seg i kyrkja søndag.  Utanfor venta kyrkjekaffi på kyrkjebakken.

To familiar skulle ha barnedåp.  Dei fylte benkene fremst og familiemedlemmer fekk vera med og lesa tekstane denne søndagen.  Så var også fireåringane spesielt inviterte. Dei var tre born i år, og hadde fått vore i kyrkja også laurdagen saman med Else Gurine Stople.

Presten kledde på seg refleksvest og bøff, og meinte det nok var nokon som var glad i han og ville han det beste, som hadde laga pakken ein pakke med dette innhaldet, noko han knytte opp mot bibelteksten - om Gud som skapte verda og menneska. I tillegg til alt det kjekke så fekk alle dei 117 som var i kyrkja denne dagen også gle seg over flott musikk på kyrkjeorgelet, der Arne Tveit hadde hand om tangentane. Saman kunne vi nyta sola og finvêret med kake og kaffi utanfor kyrkja etterpå.  Les meir her


Ein strålande søndag 4. september
Vikestølsmarsjen med popup-musikk

Tekst og bilete motteke frå: Rolf Julsrud 6.9.2016, omarbeid for web: Steinar Skartland

Første søndagen i september har det vorte ein tradisjon å invitere til Vikestølsmarsj frå Eikås på Bjoa og Jupava i Vikebygd. Dette året framstod dagen med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg.  Men dei som tok turen oppover skogsvegen frå Vikebygd mot stølen, fekk uventa opplevingar. 

Positiv overrasking då korpset hadde pop-up inni granskauen.
  - Eg trur dei spela for nesten alle som kom forbi frå Vikebygd, fortel Rolf Julsrud.
  - Dei stod godt gjømt inni skogen, så det var nok mange som ikkje såg den komme.

Nærmare Vikestølen tok dei igjen fram instrumenta og sørgja for både marsjar og 1.vers av "Ja, vi elsker".


Då klokka var ca. 12:45 talde Rolf minst 110 personar, men seinare, i 15-tida, kunne arrangørane opplyse at dei antok at nærmare 200 hadde vore innom på denne solrike og flotte seinsommarsøndagen. Om det var rekord vites ikkje, men godt oppmøte var det i alle fall.

Ekstra stas vart det då Vilde Langehelle og Tina Larsen sørgja for 4 hestar som gressa
på nedsida av Vikestølen. Dei hadde ridd opp.
Ein investert 10-kroning kunne også gi deg en liten tur på hesteryggen.
 - Kreativt frå unge kremmarar og kjempestas for dei minste borna, fortel Rolf, - Det var laa-ang kø.
Elles var det lapskaus, pølser, kaker, kaffi, saft, brus og snoperier som seg hør og bør. Hesteskokasting og loddtrekning vart det også.
Les også her


Full av idear for daglegvarehandel i bygda
Gunn Vikingstad overtar drifta av Vikebygd Landhandel

av Steinar Skartland, 29.8.2016

Gunn Vikingstad
Gunn Vikingstad, som tidlegare dreiv Smart-Klær AS saman med søstera si på Karmøy, blir den nye Joker-sjefen i bygda frå 1. oktober.

   Gunn Vikingstad er opphavleg frå Karmøy, men har slege seg til i Vikebygd med familien, ute i Naustvika. Nokre år var ho politikar i kommunestyret før ho vart tilsett som kommunalsjef i Vindafjord. I seinare tid ville ho starta med noko nytt for seg sjølv, m.a. med basis i planta ramslauk. Ho har vore å finna både på julemesser og andre samanhengar med produkta sine under logoen GunnSmak. Men om ho ikkje er tilsett i kommunen nå, så er ho vald til styreleiar i Øyane Asvo, ei bedrift med verna arbeidsplassar, eigd av kommunane Etne og Vindafjord i lag.

   Ei kreativ dame, som lokalt er aktiv både i musikkorpset og som styreleiar i Bygdahuset. Dette har i seinare tid har fått ei kraftig oppgradering og fornying. Gode idear og pågangsmot struttar ut av den smilande dama som har gjort Vikebu av seg.

   - Etter at eg slutta i kommunen ga eg meg eitt år på å finna ut kva eg ville bruka tida mi til, fortel ho.
   - Eigentleg hadde eg tenkt å satsa på produkt av ramslauk og ikkje tenkt på butikken i det heile tatt. Men når Rolf tok kontakt og lufta dette, så tenkte eg at det kanskje ikkje var så dumt.

100 % kvinner.
   Ho rosar dei gode tilsette i butikken og vil gjerne ha desse med seg vidare. Når Rolf sluttar blir det berre damer igjen i arbeidsstokken. Då blir det kreativiteten til Gunn og dei andre damene i butikken som avgjer utviklinga vidare. Ho har idear og vil lufta desse med dei andre når tida er den rette.
   - Utfordringa er å gjera dette saman med dei damene som er der slik at folk kan finna seg til rette i butikken, seier ho. - Eg vil ta dette opp med dei andre etter kvart, men har ikkje hatt tid til det ennå. 

Ein sosial møteplass
   Ho fortel også at planen er å halda fram med utkøyring av varer til dei som ynskjer dette, og sjølvsagt vil samarbeidet med posten halda fram, med utlevering av pakkepost.

- Det er viktig at butikken kan vera ein sosial møteplass og ha den funksjonen utover å handla varer. Derfor vil eg vidareføra Drøsestova, men med tida sjå kva eg kan gjera endå betre.

   Nå går dagane med til å læra seg mest mulig om butikkdrifta før ho overtar. M.a. må ho ta kurs og eksamen for å få salsløyve for alkoholhaldige drikkar og kurs hos Norsk Tipping for å fortsetja som kommisjonær for dei.
   - Butikkjeda har også kurs og tilbod om opplæring, fortel Gunn og er bestemt på at butikken skal halda fram som ein Joker butikk og vil tvihalda på det konseptet.

Mange ballar i lufta
   Gunn har alltid mange ballar i lufta og er nett heimkomen frå tur med korpset til "Edinburgh Military Tattoo" i Scotland. - Eg er med i korpset og i styret for Bygdahuset fordi eg synes det er kjekt, understrekar ho!

   - Av og til må vi slutta med noko for å finna tid til noko anna, men eg vil ikkje tenkja på dette ennå. Eg er van med å bruka alle timane i døgnet godt, og det er som dei seier:
   - Vil du ha noko gjort må du spørja dei som har det travelt, sluttar Gunn av samtalen med.
   Vi ynskjer henne lukke til med butikken og den nye arbeidsplassen hennar.


Den tidlegare sjømannen legg inn årane
Joker Vikebygd over på ny eigar

av Steinar Skartland, 28.8.2016

Vikebygd LandhandelEtter snart 17 år som dagleg leiar for Vikebygd Landhandel AS, har den tidlegare sjømannen, Rolf Alne, bestemt seg for å leggja inn årane.  30. september er siste dagen. Då overtar ny eigar drifta.

- Eg har seld aksjane i AS'et som eit "going concern", fortel Rolf og seier seg svært glad for at nye har vilja ta over drifta slik at det ikkje blir stans i verksemda. Dette inkluderer også eigedom, bygg og treningsstudio i kjellaren.

- Eg overtok butikken 1. januar 1999, men då hadde eg alt vore på opplæring ei tid hos Emberland som dreiv butikken før dette, fortel Rolf som nå har fått ein ny butikkeigar på opplæring.  Gunn Vikingstad har alt teke til på opplæringa i butikken. Rolf er glad for at lokale folk vil overta slik at butikken ikkje får avbrot.

Det er helsemessige grunnar som gjer at Rolf vel å slutte som kjøpmann i Vikebygd.
- Først skal eg ha meg ein lang ferie og opptreningsperiode, så får eg sjå kva eg gjer vidare, seier Rolf. Åra på butikken har vore travle med lite fri, utanom dei raude dagane.
- Så har eg unt meg 14 dagars ferie i utlandet i året. Det er godt å ha ein god kollega å reisa saman med då.  Nå skal det vera godt å sleppa å stå opp halv sju kvar morgon, seier Rolf som slit med diabetes.

Åra i butikken har stort sett gått i balanse. Nokre år med underskot, andre med overskott, men han er takksam for alle dei lojale kundane som har støtta opp og er bevisste på at dei treng ein lokal butikk om bygda skal fungera. Og med mange gode kundar, både fastbuande og hyttefolk, så meiner han butikken godt klarer å overleve av det dei omset.

Rolf Alne, då han fullførte
Hårfagrerittet i 2011


- Eg har ikkje kunna konkurrera på pris med lågprisbutikkar som gjerne har ope utover kvelden, men vi slår dei på service og vareutlevering, seier Rolf og rosar godt samarbeid i Joker-kjeda. 

Rolf har hatt 10-12 kundar som han køyrer varer til, mange av dei er eldre folk. I ein periode då butikken på Bjoa var nedlagd fekk han også mange kundar derifrå, men nå er den på plass igjen på Innbjoa.

30. september blir det overtaking og markering med kake og kaffi, der han har invitert Joker kjeda til å koma på besøk.

 

Vikebygd Landhandel AS
Butikken ligg i sentrum av Vikebygd, ved Ålfjorden. Dei sel blomar, lokalmat frå kjøtbedrifta Toma i Haugesund og har utlevering av mat som snittar, smørbrød m.m. til alle høve. Butikken tilbyr også varekøyring kvar fredag til dei som ønskjer det. I kjellaren har dei eige treningssenter for kropp og velvære til ein overkommeleg pris. Butikken har vore i same lokale sidan 1958 og starta opp som eit samvirkelag, seinare overtatt som lokaleigd, kjøpmannstilknytt butikk, og frå 2004 som Joker-butikk.

Rolf Alne har dreve butikken sidan 1999 med bakgrunn som kokk og forpleinings-sjef i handelsflåten i 22 år world wide. Han innreia drøsestove med kaffi og internett-tilgang. Dei har ein hyggeleg betjening som gjer alt for at kunden skal trivast i butikken og komme tilbake til nye opplevingar.


LEILEGHEIT OG HUS TIL LEIGE
Leilegheit vert vurdert utleigd i Vikebygd.  Les meir her

Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 140.079 besøk i 2015. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Send gjerne inn bilete eller informasjon som kan passe inn her på denne sida.

Sjå gamle bilete frå Vikebygd
Klikk her for å sjå fleire
Klikk og sjå bileta
Korpset 1982 og ~1978 Vikestølen 1913 Plassahuset 1900

Ledige jobbar i Vindafjord - Prøv her


Likar du Vikebygd.org?

Eller følg på Twitter
Totalt 164 842 besøk i 2014. Gj.snitt 451 pr dag: Statistikk.

Tidlegare Nyheiter - Sjå også her


Søndag 18. september -
Spennande familie-gudsteneste
18.9.2016 Steinar Skartland
Solskin og lange køar av bilar ved kyrkja.
4-åringane, konfirmantane, barnedåp og Jon si umåteleg gode tale, møtte dei som kom i kyrkja og etterpå samlast til kyrkjekaffi ute.

Les meir her


Populær utfartsstad
Olalia Fjellstove, utfartsstad
heile veka

av Steinar Skartland 18.9.2016
Ope kvar helg - fram til 16. oktober, har ført til ein straum av turgåarar.

Les meir her


Vikestølsmarsj med popup-
musikk
og med det finaste sommarvêret ein kunne tenkje seg, 4.sept.

Les meir her

Gudsteneste med konfirmant-presentasjon
av Steinar Skartland 28.8.2016

Under gudstenesta i Vikebygd kyrkje søndag 28.8. presenterte sokneprest Jon Ådnøy det nye kullet med konfirmantar og opplegget dei skal delta i. I Vikebygd er det 10 ungdommar som saman skal delta i konfirmantundervisninga dette vinterhalvåret. 

Les meir her


LioVel inviterte til Haustfest for
små og store

på leikeplassen i Liofeltet. 

av Steinar Skartland, 27.08.16
born og vaksne kom til lappar, musikk, leik og utlodding. Les her.


Konsert med Paul Harrison Band i
Skjold kyrkje

Av Steinar Skartland, 14.8.2016
Britiske Paul Harrison Band og den danske vokalisten Camila Ernen Lyngholm hadde konsert fredag 12. august.

Les meir her


Fotballkampar Vikebygd - Bjoa
Fire kampar
i juli
Steinar Skartland, 30.7.2016
Første kampen Bjoa vann 6-2 mot Vikebygd. Dette var nok Bjoa sin revansjdag etter at dei tapte 1-3 mot Vikebygd for to veker sidan. 

Les meir her


På attgrodde stiar
av Roald Årvik 22.7.2016
På initiativ frå Per Vik, så har han og Roald hatt eit prosjekt på førsommaren. Rydda, det dei har kalla "den Gamle Fjellstien forbi Kleivane".

Les her om prosjektet.


Renovering av matsal og inngangsparti
på Bygdahuset

Sommaren 2016 
Styreleiar Gunn Vikingstad inviterte til dugnad for å pussa opp matsalen på bygdahuset.

Les også her


Speidarane på Leir
'Heilt på jordet'
Kretsleir sommaren 2016
Bilete og info

Les meir herChina Takeaway
Flytta gatekjøkkenet til Isvik i Skjold

av Steinar Skartland 9.7.2016

Les meir her


Frilufts-gudsteneste i parken
med speidar, dåp,
barnekor og Vielse av
Beate og Even Bjørnevik.
av Steinar Sk., 19.6.2016

Les meir her


Ny webside sett i drift for speidarane i Vikebygd

Les meir her om leir, aktivitetar og web


Olabilløp i Lio
fredag 24. juni

Vikebygd i nedoverbakke

Vikebygd, 24.6.2016
Les meir her


Fjellstemne trass i regn
Vikestølsmøtet
for 116. gong

av Steinar Sk., 26. juni 2016
Les meir her


Vikebuen arrangerte St.Hans feiring
23. juni 2016
170 i alle aldrar med felles grillmiddag

av Steinar Skartland 24.6.2016
Les meir her


Utviding av båtplassane ved Prestabryggja
Tre flytebryggjer på 12 meter slept frå Fjellberg
Les meir her


Dugnad på
"Årvik skule"
25-30 var på det meste med på dugnaden på Årvik skulemuseum. Jan Georg stilte med traktor og fliskuttar som gjorde kort prosess med tre og buskar.
Les meir her

Fylke og regionsstruktur
Forhandlingane
om ein muleg Vestlandsregion er i gang.
Arbeid med regionreforma og forhandlingane om ei muleg samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Les meir her


Godkjenning av intensjonsavtale for samanslåing av
Etne og Vindafjord
Kommunestyret
21. juni 2016.
Namn på ny kommune?

Les her

Vindafjord kommune feirer 10 års dagen
 
Vindafjord kommune
feira 10 år og opning av
nybygget på Rådhuset


Dugnad i båtforeninga
9. juni.

av Roald Årvik
Les meir her

Grendautvalet informerer vedr. Plassavegen:
Initiativ frå dei som bur langs Plassavegen om å trafikksikre denne.
1. juni 2016


Les meir her

Søknaden, datert 28/5 2015 frå bebuaraneSmåspeidarane i Vikebygd på kretsleir
i Blikshavn
28.-29. mai

av Inger Kathrine

Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546.

Les meir her


Vegarbeid i Vikebygd
Nye busslommer

Steinar Skartland 28.5.2016

Busstopp sør for butikken og på begge sider av vegen nord for Gamlatunet og sør for vegen ned til kyrkja.


Ny, men mykje nytta tursti
av Steinar Skartland
Mange har alt nytta den nye turstien som Roald Årvik har opparbeida og merka.

Les meir her


Ei tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen
av Steinar Skartland 17. mai 16

Les meir her


Les her om Minnesteinen ved kyrkja over sjømenn som fall under krigen. Du kan her sjå minneorda og omtalen av den einskilde sjømann som mista livet.


Thomas og Liv Bakkevigs fond gir viktig støtte
til barne- og ungdomsarbeidet i Vikebygd.

av Steinar Skartland 16.5.2016
Inviterte repr. frå lag i bygda til informasjon og samtale om tilskott. 
Les meir her

Stagnasjon/svak vekst i folketalet i Vindafjord
I Vikebygd auka det med 5 personar til 546

av Steinar Skartland / kjelde:  Kommunen si årsmelding 2015

Les meir her


Vikebygd IL orienteringsgruppa  
Vikesprinten for 22. gong 1. mai
Totalt deltakarar: 120 deltakarar frå 16 klubbar
Les meir her


78 fotballag spela på Vikeputten
av Steinar Skartland 30.4.2016
Les meir her

Vindafjord kommunestyre konstituert 21.10.2015
Ole Johan Vierdal og Steinar Skartland
vald som ordførar og varaordførar
2015 - 2019.

av Steinar Sk. 21.10.2015

Alle 8 partia i kommunestyret var på førehand blitt einige om kven dei ville ha i formannskap og utval, etter prinsippet om forholdstal. Valet vart derfor gjennomført som avtaleval.
Les meir her
   
Ole Johan Vierdal,   Steinar Skartland,    Rune Hetland
Ordførar                 Varaordførar       Formannskapsmedl.


TEAM - VINDAFJORD
2016

Team Vindafjord er eit samarbeidsprosjekt på tvers av fotballgruppene i Vindafjord kommune. Vindafjord IL, Ølen IL, SK Vats, Skjoldar IL, Vikebygd IL og Bjoa IL.
Les meir her

 


Les fleire nyheiter frå: 2015 eller frå 2016Grendautvalet
Færre i Vikebygd
Folketalet
Grendautvalet 2016:
Frantz Lea, Leiar
Solveig Hortman, nestleiar
Even Bjørnevik, kasserar
Elisabeth Winterhus Julsrud, sekr.
Stein Andor Sundve, styremedl.
Ingrid Mathilde Sørvåg, vara

Les meir frå årsmøtet 2015
Eller last ned og les: Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2016, her.
Vikebygd si utvikling:
1987:    536 innbyggjarar
2006:    527 innbyggjarar
2012:    562 innbyggjarar
2013:    561 innbyggjarar
2014:    558 innbyggjarar
2015:    541 innbyggjarar
2016:    546 innbyggjarar
17 byggjeklare tomter ventar på nye innbyggjarar.
Folketalet veks i Vindafjord, men viser sakte negativ trend i Vikebygd.
Då Vindafjord vart etablert 1.1.2006, var vi 8119 inn-byggjarar. 1. januar 2016 var talet 8788. Held trenden fram er vi over 9000 i 2020.
Auken 2012 i Vindafjord var på 203 personar eller 2,4%.  I 2015 var auken berre 23 personar.

   Det skjedde i åra: 
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  


OLALIA - Webcamera
Sjekk løyper til Olalia HER, eller sjekk forholda på webcamera på Fjellstøl.


   Minner frå åra:
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016

Lesarar jan-okt.: 89.750; 
Noreg: 66.2%; USA 12,7%; 
Kyrkja vår - 800 år
Vikestølen gjennom 115 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

GRANNAR

Riks nyheiter

NrK Rogaland NÅ
Oppdater sida for å få
fram nyhetene nå!

Informasjon

Nyheiter frå
Noregs Mållag


Speidarprogrammet
ORD FOR DAGEN
Neste Sundags tekst

Vikebygd i media
NYTT FRÅ VIKEBYGD
NYTT FRÅ VINDAFJORD
NYTT FRÅ GRANNAR
NYTT FRÅ H-avis.no
LES OM VINDAFJORD

Ledig jobb i Vindafjord
Følg på Twitter

Lokale Websider

Motorbåtforeningen

KLOKKARGARDEN
FOTOALBUM
VISIT VIKEBYGD
HYRDINGEN
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje i 800 år
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Info. frå Regjering
og departementet
Vindafjord Tomteselskap
Lions Club Skjold og Vikebygd
KFUK-M Speidarane
Idrett.no
Vikebygd I.L Fotball
  Skogen Antikk
  Skogen Utleige & Antikk

Leit og Finn

STORM VÊRVARSEL
POLLEN VARSEL
   (Berre i feb. - aug.)

Slektsdatabasen

Telefonsøk 1881 
Telefonsøk 1880

Lokale Bedrifter


Telefon til Lokale Bedrifter
Veastad Elektroservice
LADY & LORD / INKA frisør
Joker Vikebygd  
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
A Nagel Alne AS, Entr.
Ølen Trevare
Klokkargarden
Change Coatching B T Barane
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

SERVERING
Catering

Plassabakeriet
Selskapslokale og kafé


53769337

Gamlatunet
Selskapslokale

Bibliotek og kafé 

Anita og Jakob ynskjer folk i alle aldrar velkomne til
Biblioteket på Gamlatunet.
Ope onsdagar,
klokka 17:00 - 19:00

Bjordalstunet
Bjordal kurs og fritid

Selskapslokale

Kultur, Ferie, Fritid, Jakt, Fiske, Kurs, Bryllaup, Bursdagar, Overnatting.

Indre Bjordal er ein gammal gard med rike tradisjonar innan jordbruk, jakt og fiske. Garden har vore i slekta i 500 år. Bygningane, som før var gardshus og fjøs, er i dag "Bjordal Kurs og Fritid". Dei skreddarsyr selskap etter dine ynskje, alt frå bryllaup til kurs, og med overnatting i "gamle rom."
Les meir her

FRISØR

Lady & Lord frisør
og InKa Frisør
Opningstider
:
Måndag 9:30 - 16:00  Inger
Måndag 16:30 -ca 20 Ingrid
Tysdag 9:00 - 16:00  Ingrid
Onsdag 16:00 – 20:00 Inger  Torsdag  9:30 – 16.00 Inger
Fredag   9:00 - 16:00 Ingrid
Laurdag stengt
(ope etter avtale laurdag)
Telefonen:
  Inger: 9246 3124
  Ingrid: 4049 9468
            5376 9345

ELEKTROSERVICE

Veastad Elektroservice
Kvitevareservice
Karsten Veastad
Les HER

 

Idrett

Volleyball for damer og herrar:
Vikebygd Bygdehus kvar onsdag frå kl 20:30-22:00. 
Volleyball for ungdomar
(f.o.m. 7. kl) og vaksne nybyrjarar, startar opp  kl 19:30 - 20:30
--------
Eiga web-side her  
 

Tur og orientering

Turkart i Vikebygd


- om Nutaturane HER,
6 nutar med kasse og bok, frå påske til november

Ut på tur i Vindafjord
Les om dette her.

Her finn du turkart og turinformasjon for
kvar bygd.

Kommunen er nå klare med:
"Ut på tur i Vindafjord 2015."
9 varierte turmål, eit i kvar bygd, og 7 enklare turar rundt om i kommunen.
 
Frå 19. mars til 1. november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla. (NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk).
 
Ut på tur i Vindafjord
Les meir her
Kart og turinfo

Nutatur i Vikefjella
I Vikefjella er merka turløyper. Speidarane set opp 6 nutakassar i sommarhalvåret. Nye vart sett ut til påske.  Les meir om dei HER.  

Gjestehamner
Med båt til gjestehamnene i Sunnhordland, Hardanger
og på Haugalandet.  
Sjå her: Vikebygd Båthamn
 

Styret for Vikestølshytta:
Vikestølshytta er  open for alle!

Om grupper ynskjer å overnatte her bør ein ringe og melde frå, for å unngå at det vert fleire større grupper same natt. Alle skal likevel kunne ha anledning til å overnatte, og ingen kan krevje å få vere åleine på denne hytta.

Ta kontakt med:
Ola Harald Alne: 
 - tlf 928 15 380, eller
Jarle Sandsgård:
- tlf 916 01 676


Vikebygd Idrettslag nyttarLes meir om rekneskapsprogrammet her
Rekneskapsprogram.

Løysinga for små og mellomstore bedrifter
og aksjeselskap, enkeltpersonsforetak,
lag og foreiningar.
Les om selskapet her

Politikk

Ved kommunestyrevalet hausten 2015 kom Steinar Skartland (KrF) og Rune Hetland (V) inn på fast plass frå Vikebygd.  Begge set i Formannskapet.

Vindafjord kommune
Ordførar - Varaordførar

   2015-2019


Ordførar Ole Johan Vierdal (SP) frå Vats. Varaordførar Steinar Skartland (KrF) frå Vikebygd. Les meir her

Frå Vikebygd er også Rune Hetland (V) innvald i kommunestyre og formannskap.

Deltaking i valet
Vikebygd hadde 401 manntalsførte som kunne røysta. Av desse var deltakinga 68,3%.  I heile kommunen var frammøtet berre 58,7%.  Så låg deltaking er ei utfordring for demokratiet, men syner også at om nokon fleire hadde delteke kunne dette hatt store utslag på kven som kom inn og kva parti som vart representerte i kommunestyret.

Eit fleirtal på 17 av 25 represen-tantar i kommunestyret utgjer posisjonen. Desse 5 partia (Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Bjoa Bygdeliste) samarbeider også om å utarbeida felles framlegg i politiske saker, men partia sine program ligg i botnen for den politiske ståstaden kvart parti har.

I tillegg til formannskapet har kommunestyret vald representantar i to hovudutval som har sine faste fagområde for politiske saker:

Gustav Løge Fosse (KrF) er leiar i OPOM (Utval for Oppvekst og Omsorg)

Kjartan Innbjo (BBL) er leiar i DUK (Utval for Drift, Utvikling og Kultur).
 

Valresultatet 2013

I Vikebygd var frammøtet svært godt og enda på heile 82,3%. 
Les meir her

LES HER SAKSPAPIRA FOR
Møter i kommunestyre og utval i Vindafjord

Kyrkjebladet


Les HYRDINGEN, kyrkjebladet
for Vindafjord, på internett, HER


Redaktøren i Hyrdingen
Søk etter slekt
Fleire leitar etter om slekt på våre kantar. Les meir her om personar som leiter etter slekt i Vikebygd.
Nynorsk
 Nyheiter frå
Noregs Mållag
Rettskriving
Sist endra i 2012
Kulturdepartementet har vedteke nynorsk rettskriving som gjeld frå 1. august 2012. Den viktigaste endringa i den nye rettskrivinga er at det blir slutt på skiljet mellom hovudformer og sideformer (klammeformer)

Det vil seie at alle formene i den Nynorske rettskrivinga kan brukast fritt. Det blir elles endringar i mange skrivemåtar og bøyingar. 
Les meir her


ORDLISTE
Usikker på stavemåten?
Slå opp i nynorskordlista på internett, HER 
Betre skriving?
Link til vevsider der du får hjelp til betre skrivespråk
Nynorsk på 1-2-3 som teikneserie
 

Dei utryddingstrua orda
Vert språket vårt kjønnslaust?
av Steinar Skartland 14.3.2014
Les meir her 
Bygda arrangerer
Vikeputten 
Sist: 30. april 2016
Les om arrangementet her

Fotballturnering som samla heile 78 lag i 2016 og 6-700  born frå heile distriktet, til ein dag med fotballkampar frå morgon til kveld. LES MEIR HER   


Vikesprinten
Sist 1. juni 2016
Orienteringsløp for Haugalandet og Sunnhordland.  Les HER

17. mai festen
Stor folkefest frå morgon til kvelds. Nasjonaldagen 2016
Nasjonaldagen 2015
Nasjonaldagen 2014

Vikestølsmøtet
Sist 26. Juni 2016

Årleg tradisjon frå år 1900. Her samlast folket frå dei fem kyrkje-sokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar. Siste søndag i juni eller første søndag i juli.
Les her om møtet i 2016. 
Les her om møtet i 2015. 
Les om 116 år på stølen


Vikebygd Festivalen
NB! IKKJE I 2015 og 2016!
Sist: 19. juli 2014  LES HER

Utstillarar med salsboder. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.  
Les om 2013. Og sjå bilete HER.


Vikestølsmarsjen
1. søndag i september årleg

I år vert den truleg 3. sept.

Idrettslaga i Bjoa og Vikebygd arrangerer familietur til Vikestølen.  Les her frå 2014.


Familieidrettsdag
Sist arr.:   31.10.15
Les her om arrangementet 2015
Tidlegare arrangement:
Bilete frå 2014
Bilete frå 2013

VEGNAMN
NAMN PÅ KOMMUNE- VEGANE I VIKEBYGD
Fylkesvegen frå Isvik til Utbjoa har namnet:
Vikevegen
Dei kommunale og private sidevegane frå denne, har fylgjande namn:
 • Bautavegen
 • Toadalsvegen
 • Åsbøvegen
 • Sandviksnesvegen
 • Gangstøvegen
 • Årvikvegen
 • Kvamsvegen
 • Alnavegen
 • Naustvikvegen
 • Sjurahagen
 • Plassavegen
 • Dommersnesvegen
 • Leirhammarvegen
 • Kolthaugvegen
 • Skjeljavikvegen
 • Ulvebneneset
 • Svensbøvegen
 • Bjordalsvegen
 • Krekavegen
 • Trovågvegen
 • Klovaberget
 • Søljevegen
 • Øyna
 • Malasetvegen
 • Risangervegen
 • Lia
   
  Les meir her

Fylkesvegane
Kommunevegane.
Kart over parsellane.
(Les saksdokumentet her)


VEGNAMN
Liste over kommunale og fylkeskommunale vegar i Rogaland
INFORMASJON
Vik Skule og Barnehage - Info
Aktuelt frå Skulen

 

Kyrkjene i Skjold og Vikebygd samarbeidar tett
av Steinar Skartland 31.1.2016

Vikebygd og Skjold har nå felles sokneråd, som ei prøveordning i fire år. Vikebygd har her tre faste representantar og Skjold har fem.

Skjold og Vikebygd sokneråd har vald Kari Synnøve Velde Haugen til leiar og Britt Nelly Ness Tveit, som nestleiar for 2016. Øyvind Valen er Vikebygd sin representant i Fellesrådet for kyrkjene i Vindafjord og Øystein Kalstveit er Skjold sin representant.

Dei andre som set i dette felles soknerådet er:  Dag Hans Nagel-Alne (Vikebygd);
Anne Kristine Lilleskog Andersen (Skjold), Gunnbjørg Nesbu (Skjold) og Kirsti Medhaug Hjelmeland (Skjold). 

Vikebygd kyrkje har omlag 15 ordinære gudstenester i året, men det høyrer med at denne kyrkja har høgast gjennom-snittleg frammøte til gudstenestene. Mange familiegudstenester der fleire lokale krefter deltek, er årsaka til at gjennomsnittstalet kjem opp i 75-80.

Bygda har lange tradisjonar som kyrkjestad, heilt attende til 1200-talet. Den kyrkja som står her nå, er den 5. i rekkja av kyrkjebygg.  Les meir om desse kyrkjene her. 


Kommunereforma
 
Lesarar siste 12 mnd: ca.111.000
54% frå PC;  46% frå mobil enh.

Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.NO

På Kalenderen

Send melding til vikebygd.org
om planlagde arrangement!

Gudstenestene i Vindafjord hausten 2016
/ Møte & Gudst. sept-okt.

Speidarprogrammet
2016

23. okt. TV-aksjonen
Bøsseinnsamling til
RÖDE KORS
klokka 15:00-
VIL DU BLI BÖSSEBERAR?
Ring Steinar, 90873170


25. okt. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi. Les her
Velkommen til kveldstur og drøs
26. okt. Øvre Vats bedehus
Misjons-songmøte rundt
Alle-Helgens-Dag  Les her
26. & 27. okt. INNSAMLING
AV KLEDE TIL UKRAINA
,
På bedehuset kl. 15:00-18:00


27. okt.  KONSERT I
SKJOLD KYRKJE kl. 19:30.
Kjell Inge Torgersen
    med Aril Schøld
(Sjå plakaten)
Billettar: 200,-, kan kjøpast hos: Frøken Fryd Kafé og Interiør,
Joker Vikebygd, eller ved inng.
30. okt.  GUDSTENESTE
kl 11:00
  i VIKEBYGD Kyrkje
Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer
9.-13. Nov. SKJOLD KYRKJE

Bibellesning - heile bibelen
10. nov. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info


21. nov. VIKEBUEN 20:00

Strikkekafé Gamlatunet info


24. nov. FILMKVELD

Vikebygd Bedehus kl. 19:00


29. nov. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Les her

Velkommen til kveldstur og drøs
4. des.  LYSMESSE i kyrkja
kl 17:00
 
i VIKEBYGD Kyrkje
Speidarane deltek. Takkoffer
7. des. Øvre Vats bedehus
"Venta og lengta" i Vats kyrkje onsdag 7. des. kl 19:30
Les meir her
8. des. BINGO 20:00

Bygdahuset, arr. Vikebuen  info
5. Januar. GRENDAUTVALGET
ÅRSMØTE på Bygdahuset kl 19:00


31. jan. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
28. febr. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
28. mars. Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
25. april Longåsdalshytta
OPE FRÅ KL. 18:30 utover
Fyr i omnen, nykokt kaffi Les her
Velkommen til kveldstur og drøss
Speidarprogrammet
ser du her 
Aktivitetsplan 2016
Idrettslaget:
Treningstider,
Last ned pdf her

Klikk her for å forstørra planen

Last ned og les her:
Klikk her og last ned Vikebuen sitt program 2016
   Laget "Vikebuen"
Programheftet 2016

Møteplan Vikebuen
Strikkekafé 2016
Info om Vikebuen
GRENDAUTVALET
Årsmeldinga for Grendautvalet og planane for 2015, her.
AVFALLSTØMMING
Finn HIM Tømmekalender for avfall (søppelbil) 2016


Les også om:

Tidlegare nyheiter:
2016
Oktober
Grendautvalet - ope møte
Lokal drivstoffløysing
Amatør teater i Vikebygd?
Longåsdals-dagen
Aktivitetsdag på idrettsbanen
September
Eigarskiftehelg på Joker
Folkerøystinga
Spennande gudsteneste
Vikestølsmarsjen med pop-up
Augustt
Ny butikkeigar i bygda
Kyrkjesøndag
Haustfest i Lio
Kommunesamanslåing?
Paul Harrison i Skjold kyrkje
Juli
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommarsordførar
På attgrodde stiarr
Dugnad for Bygdahuset
China Takeway
Juni
Vikestølsmøtet 26.6.
Nytt i Vikebygd i juni
Olabilløpet i Lio 24.6.
St.hans feiring 23.6.
Kommunesamanslåing??
Vigsel og dåp i parken
Dugnad på "Årvik skulehus"
Tre nye flytebryggjer
Dugnad i båthamna
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa i biletee
Minnestøtta over falne
Svak folkevekst
Vikesprinten O-løp 1.5.
April
Vikeputten 30.4.2016
Hageblomar på Dommersnes
Kinesiske vårrullar
Lions aksjon
Mann Knivstukken
Hegrekoloni ved Trovåg
O-løp på Prærien
Årvik - 10 år etter brannen
Garasjedaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Påska
Motorbåtforeningen
Arbeidsløysa redusertt
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Skitur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.

Året 2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje 24.12
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys 6.12.
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar

November
Julemesse på Bygdahuset
Jone i Norske Talenter
Dommarsnes næringsområdee
Hardhausen - 6 nutar
Flyktningar til kommunen

Oktober
All-idrettsdag på idrettsbanen
Opning av Kjekt i Vik hallenn
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
Kommunestyret konstituert
TV-aksjonen 2015
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
Sal av industriområdet
August
Haustfest i Lio
Synfaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Jazzkonsert i Skjold 
Revansj til Bjoa
Morgongudsteneste
Juli
Gode resultat på Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
A-lags kamp Vikebygd - Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon & loppemarked 4.juli
Støtte til idrettslaget
Året 2016
Året 2015
Året 2014
Aktuelt
VISIT VIKEBYGD
Min BIT av Vindafjord
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM for Vikebygd
Tyding av norske stadnamn
Kulturhistorie
Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 100 år
Historiske kjelder
Historisk arkiv IKA-H
Fotoalbum frå Vikebygd
VINDETREET sogeskrift
Ledig jobb?

Ute etter jobb?
Du finn fleire lokale jobbar som er utlyste
på:
Careerjet,
 - ein søkemotor for jobb

Søk HER:
Ledig jobb i Vikebygd
Ledig jobb i Vindafjord
Leksikon
Store norske Leksikon
Wikipedia  
LOVDATA
Bibliotek
LÅNE På BIBLIOTEKET

Biblioteket sine nett sider.

Bok i butikk
hos Joker Vikebygd

Skaff deg lånekort
 
Les meir om dette på kommunen si heimeside.
 


Bibliotek og kafé på
Gamlatunet
Ope onsdagar
17:00 - 19:30, (men stengt i juli-august og desember)
 

 
Historiske skrift

Kjøp bladet her.

 


Klikk her og les om Segn og Soge
Følg Segn og Soge på Facebook

 


Bygdebok
Bygdeboknemnda oppfordrar
alle i Vikebygd til å bidra til bygdeboka gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet, klikk her: 

Les meir her
Lokale stadnamn

Les meir her
Bygg og bu

VINDAFJORD TOMTESELSKAP byggjeklare tomter sentralt i Vikebygd 

Foto

Klikk her og gå til
Fotoalbumet

Sjå også andre fotos frå:
Austre Vikebygd
Skjold  eller  Bjoa

WEB Statistikk
Statistikk Vikebygd.org
  Visits pr mnd Hits
pr mnd
Besøk
pr dag

Jan

14886 361 564 480

Febr.

11416 257 038 422

Mars

11596 300 830 374
Apr 10580 330 510 352
Mai 11505 353 384 371
Juni 11647 364 835 388
Juli 12094 370125 390
Aug. 11287 316 692 364
Sept. 10852 343 109 361

Okt.

10996 416 568 354

Nov.

11667 376 070 388
Des. 10907 341 631 351

Heile 2015:   140 079 Besøk
Totalt "Hits"    4 147 074.
 
Speidarane
Speidarwebben
Speidarprogrammet
Nutastavane stavane
Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN 
Skjold-Vikebygd sokneråd
Kyrkja i Vikebygd
Kyrkjebladet HYRDINGEN
Det 115. Vikestølsmøtet 2015
Boka om Vikestølen på nett.
Neste Sundags tekst
Årsmelding 2014 soknerådet.
Kyrkja år 1200- i dag
Nabobygdene
Bjoa grendeside
Vats grendeside
Skjold grendeside
Vikedal grendeside
Imsland grendeside
Sandeid (ikkje aktiv)
-Gilje webdesign
Vindafjord kommune
Ølen (ikkje aktiv)
HIM - avfall
HIM - Avfall
Tømmekalenderen kan du lasta ned HER.

SMS varsling om tømming
 

Tidtrøytte

Bubble shooter
Quick Fire Pool

Anna Info
Link til web
Lokale lag eller bedrifter som ynskjer å få lagd link herfrå til lokale Vikebygd sider, eller info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: Klikk HER.
 
Dansk byrå leiger ut hus og hytter i Vikebygd

Sjå meir her

Bidra til websida

Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene, så send dei på e-mail til: steinar.skartland@vikebygd.org
 
Orienteringsgruppa

Vikebygd orienteringsgruppe har trening og orientering for alle. Også Turorientering. LES MEIR HER
om opplegget i 2016
VELKOMMEN
Arr.: Vikebygd idrettslag v/orienteringsgruppa
Lege - Legevakt
Vindafjord:
Frå 1. sept. 2015 har legevakta same nummer
i heile landet:

Det seks-sifra nummeret 116 117

(utalast: hundreogsektsten
- hundreogsytten).

Frå då av vil du koma til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg
du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fast-tlf
og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordeling mellom fastlege og legevakt vert ikkje endra. Legevakta skal bare nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Det gamle nummeret til legevaktsentralen
vil fungera som før:
Ølen 53 65 55 55


Når du treng legehjelp:
Kven skal du ringe?

 • Fastlegen din i opningstida
   

 • Legevakt 116 117
  når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelp ikkje kan vente
   

 • 113 når det er akutt og står om liv.

Kjelde: Vindafjord kommune

 


Søkjer slekt i Vikebygd
Genealogy search

Kyrkjer i Vikebygd i 800 år
Grendautvalet
Grendautvalet hadde styremøte den 7 januar
med konstituering:

S
tyre for 2016:
Frantz Lea (leiar)
Even Bjørnevik
Stein Andor Sundve.
Solveig Hortman og
Elisabeth Winterhus Julsrud.
Varam.: Ingrid M. Sørvåg.

Les meir her

Retting av feil

Om nokon finn feil på denne websida, at tekst eller bilete på desse sidene er støytande eller ikkje skulle vore offentleggjorde, så kontakt meg på tlf 90873170 eller ved å klikka HER, så vil eg endra. 
Steinar Skartland

INFORMASJON

Bruk søppelkassen
- også når du er
på biltur

Bilkøyrande har kvitta seg med ut mykje boss ut av bilvindauga i Vikebygd.

Når vi går tur langs vegen gjennom bygda ser vi stadig nytt søppel som er kasta ut av bilar som |.  Vær så snill - ikkje kast det ut av bilen, men ta det med deg enten heim til din eigne søppelkasse, eller til ein stad der det er søppeldunkar sett opp for at du også kan nytta dei.  Når det gjeld tomme øl- og brusboksar, så lever desse inn når du kjem til ein butikk. det er pant for desse. Ikkje la dei liggja igjen etter deg i veggrøfta til irritasjon for andre i bygda.


103.392 Lesarar på vikebygd.org siste år
Statistikk for siste år viser at 103.392 personar har vore innom og lese på vikebygd.org sine nettsider frå april 2015 til i dag. Av desse er 84.574 frå Europa inkl. Noreg; 12.746 frå USA,  2.494 frå Asia,  1.311 frå Russland
Godt feste

 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)
 


10 dagars varsel - som pdf   VÊRVARSEL for VIKEBYGD   VÊRVARSEL for Nordabygda  VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

LINK til Andre sider
Lokale lag som ynskjer å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, eller lokal info, kan senda ei melding om dette til Steinar Skartland: 
Klikk HER.

Websida med informasjon om VIKEBYGD, ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune, Nord-Rogaland. 
 
Gi tilbakemeldingar
om websida HER
 

Webansvarleg:

Steinar Skartland
5568 Vikebygd

Tlf 90873170