Næringsliv    -      Skulen   -      Kyrkja   -      Kvamsåsen Rundt    -      Fotball   -      Orientering   -    Speidarane   -    Laurdagsklubben
Vikebygd ligg i Vindafjord Kommune på grensa mellom Rogaland og Hordaland. Her er 537 fastbuande (men i helgar og feriar kan talet mest dobla seg). - I sentrum ligg barneskule og butikken Vikebygd daglegvare. - Nede ved fjorden, kor det i gamald tid var bakeri, finn vi serveringsstaden "Plassabakeriet" kor folk kjem langvegs frå for å få oppleva maten og stemninga. Av og til fyrer eigarane opp i den gamle bakaromnen og lagar brød og boller som i tidlegare tider. I Juli kvart år vert Vikebygdfestivalen arrangert, -kombinert marknad og fiskefestival ved fjorden. - Like oppfor kaien ligg den kvite Kyrkja i bygda. Ofte vert ho kalla katedralen i kommunen. Ei vakker murkyrkje, den 5. i talet gjennom 800 år, omgitt av ein velsteld kyrkjegard. Vidare oppe ved hovudvegen ligg "Gamlatunet." I dette gamle restaurerte huset kan ein leige til selskap og servering med historisk sus. Om onsdagane er her ope bibliotek. - Sør i bygda, oppe på garden Bjordal, finn vi Bjordalstunet, ein stad både for kurs, selskap, overnatting og servering. - I fjella rundt bygda er det sett ut "nutakassar" der fjellvandrarane kan skriva seg inn. Det vankar diplom og merke til dei som tek turen innom alle kassane i sommarhalvåret. - Frå sentrum i bygda går også vegen opp til Vikestølen. Nå er her ein utfartsstad for alle som vil ut på tur. Anten det er til det årlege Vikestølsmøtet kvar sumar, eller Vikestølsmarsjen om hausten, eller kanhende ei friluftsgudsteneste? Også Arquebusmarsjen frå Eikås til Langåsdalen går via Vikestølen. Både skuleklassar, barnehage, speidarar og andre i grupper eller for seg sjølv, tek turen hit både titt og ofte, om dei har lyst på ein tur til fjels.- litt over ein time å gå på skogsvegen frå Vikebygd. Vil du oppleve meir av denne bygda? Ja, då får du ta ein tur då.
Årlege arrangement
Vikeputten  
Sist arangert 25. april 2009
FOTBALLTURNERING
LAURDAG 25 april-09  Les HER

Fotoalbum 2009: HER
 
Vikesprinten  
Sist arrangert 1. mai 2009
ORIENTERINGSLØP
FREDAG 1. mai-09  Les HER
Fotoalbum frå
Vikesprinten 2009: HER
17. mai festen
Flaggheising på Trodlanibba og i parken, gudsteneste i kyrkja, kransenedlegging, folketog, leikar, talar og ikkje minst folkefesten i slutten av dagen.  Nasjonaldagen 2009
Bilder frå 17.mai 2008.  
Vikestølsmøtet
Sist arrangert 28.6.2009
Årleg tradisjon frå år 1900. Enten siste søndag i juni eller første søndag i juli blir det arrangert stemne på Vikestølen.  Her samlast folket frå det fem kyrkjesokna Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats, men også frå andre bygder og byar.
Vikestølsmøtet 2009
Les heftet om Vikestølen her. 
Vikebygd Festivalen
sist arrangert: 18. juli 2009
Fest og fiskekonkurranse .
Årleg tradisjon der utstillarar kjem med saft, bær, brukskunst og anna. Her er tivoli og stor fiskekonkurranse.
 
Festivalbilete frå 2009 ser du HER 
Resultatlista frå 2009 ser du HER
Vikestølsmarsjen
sist arrangert: 6. sept. 2009
Første søndag i september arrangerer idrettslaga i Bjoa og Vikebygd ein familiemarsj eller utflukt til Vikestølen.  Her kjem dei i alle aldrar og deltakarane får diplom.  På stølen er det matsal, konkurransar og utlodning til inntekt for hytta.
Vikestølsmarsjen september 2009
Kvamsåsen Rundt
sist arrangert: 7. nov. 2009
Fast tradisjon:  1. søndag i nov.
Vestlandet sitt hardaste løp i terreng og på veg. 11 km løype, men også løyper for born og familiar:  Halvkvamsen og mini-Kvamsen. 

frå 2009 HER.
frå 2008 HER.
frå 2007 og 2006 HER.

Lokale websider

Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
KFUK-M Speidarane
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Vikebygd
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Info. frå Regjering
og departementert
Fotoalbum frå Vikebygd
Bjoanett
Bente T. Barane's Herbalife
Bedrifter i Vikebygd
Jakob Rødde - Gamlatunet 
Gangstø Transport 
Ålreit Ålfjordsenteret 
Dommersnes & Larsen  
Plassabakeriet 
Vikebygd Landhandel AS  
Bjordal kurs og fritid 
Kvamme Sag 
Ølen Trevare 
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. foretak  i Vikebygd
Vikebygd nytt:

Skuleruta 2010-11.      Vêrvarsling    Krusidullar frå Frøken Vims.  


Stykke i Vikebygd Sogeblad 1977
Torvonn,
av Signy Falkeid
Folk spar ikkje torv no lenger, det trengst ikkje heller. No er elektrisk koking, ja, oppvarming og. Oljefyring, kol og koks har avløyst torva. Den var så god å halda glør med, sa dei alltid.

Det kjekkaste me visste då me var små, -ja seinare og -var då me skulle spa torv. Det var i første helvta av juni, og oftast var det godt ver. Me hadde lang vei til myra me, like nord for skifta til Skartland, 'storamyra' vart den kalla. Me laut ta tidleg ut om morgonen, og ha mat for heile dagen. -Middagsmat fekk me då me kom heim om kvelden. Ryggsekk hadde me maten i, og så eit stort spann med vatn, for det var varmt, og me vart både sveitte og tørste av å gå og bera dei tunge torvene. Og så ikkje å forgløyma 'rødhette', den gamle kaffikjelen som var svart av røyk etter mange år over open varme. Lokket var raudt, difor namnet. Far hadde med spad, spett og øks.

Det var fint å koma nord i skogen ein lys forsommarmorgon. Skartlandsvatnet låg svartstilt og spegla av blå himmel og grøn skog. Fuglesong og insektsum, gauken gol oppi lia, og det glitra solskin over toppane. Først sette me 'sakene' fra oss i torvhuset, der var skugge og svalt. Me hadde ein stor spiker i veggen som me hengde ryggsekken på. Så laut far til å 'bassa av' torvskjeret. Det øvste jordlaget måtte vekk før ein kom ned på seig torv. Det var tungt, og sveitten rann. Me borna samla saman kvist, turr brake og kva det skulle vera -til å ha under kaffikjelen når den tida kom. Då far var ferdig, var det fram med greipene, dei stod i torvhuset frå år til anna, og så til å bera torv. Det var gildt og spanande etter kvart som det auka på pallen.

Då det leid til klokka halv tolv, var det å fyra opp under 'rødhette'. Far hadde laga ei grue. Han spadde ut or ein bakke så det var ope berre på ei side. Me måtte vera forsiktige med varmen, og det varde ikkje lenge før kaffien koka. Det var ved som varmde, ja. Så laga me oss langbord av fjøler, hadde visst ein gamal duk med oss og. Me sat på små tuer me hadde spadd laus og drege inn i huset. Og spør om maten smaka. God kaffi, mjølk, kvart sitt kokte egg og ofte røykesild eller makrell -det var speke no me hadde høyrt gauken. Og som for riktig å poengtera det heile, gol den av full hals oppe i 'Ospeåsen'. Me hadde heilt brød med som me skar av etterkvart så det ikkje skulle verta turt, og smør hadde me i eit gamalt smørkrus med lokk på -og godt smaka det alt. Så var det å kvila i solveggen utfor huset, og drøyma seg burt. Me høyrde på fuglesong og sus i skogen. Lam som merka med spede mål, sauer som svara, og me såg kje og geiter som kleiv oppi ura, det var så me heldt pusten somme tider, så langt ut på stupa stod dei, men det var aldri noken som datt utfor. Ramnen skreik og flaksa oppe i 'Ravnekro', han høyrde og med i bilete. Me høyrde kuraut og hesteknegging, for det var mykje buskap i utmarka då, og hest hadde dei mest på kvar garden.

Det var meir ekte liv på ein gard før, ikkje dette bråket av motorar -på vegen, markene, i lufta -nei, då var det meir sjarm over alt. Ja, det var mykje å gleda seg over der nord i skogen om me berre la merke til det.

Me var ikkje sytne av oss den gongen. Ofte tok me ut heilt opp i ura under fjellet, der vaks fine lindetre, og me kleiv opp i ura og braut greiner av linden og tok dei med ned til torvhuset og sette oss til å laga kransar. Det var så fine, grøne, glinsande blad, og me hengde kransane kring halsen eller håret. Nei, me var ikkje mykje for umaken då nei. Vassa gjennom lyng og brake, der kunne gøyma seg orm og alskens uhemskeskap. Me ansa ingenting, og så trudde me sikkert at gauken skulle sitja i eit av trea og gala, så kunne me ønskja oss tre ting om me nådde opp før han fauk, men det greidde me aldri, nei. Oppe i fjellet var ei oppkome for godt, kaldt vatn, klårt som krystall. Det hende me måtte opp der etter eit spann. Det var varmt, og me drakk snart opp det me hadde med heimanfrå. Varmaste økta var mellom middag og non. Me koka oss kaffi att i halv fire-tida, kvilde litt, og så på'n igjen.

Det var mykje trerøter i torvskjera då dei kom ned eit stykke, ja, eg minnest det var to lag på kvarandre og, så der har vore storskog i veastadmarka ein gong i tida. Far laut til å spa kring rota, og prøva å få den laus med spettet. Øksa kom og fram, for dei lange, seige røttene laut hoggast av. Og me andre kvilde oss og tykte visst berre det var godt at det tok tid. Ja, så tankelause var me.

I fem-tida tok me til heimover om det rauk frå skorsteinen. Mor skulle koka middag til me kom heim, og me såg etter røyken og tenkte på gryta hennar mor. Det var godt koma heim etter ein slitsam dag. Etter nokre veker måtte me attende å spensla eller krakka torva som dei sa. Og når den var heilt turr, var det å bera den inn i torvhuset for sidan å køyra den heim på meiaslede når det vart vinterføre.

Av Signy Falkeid (henta frå Vikebygd sogeblad, 1977).


 
 
 

.......Vikebygd.org......

Siste endring 21. mars 2010
------------------------------------
LES / SKRIV i GJESTEBOKA
vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

Andre nyhende:

Vik kraft klar for vasskraft
Speidarbasar i kjend stil
Torvonn i gamald tid
Protestar mot lakseoppdrett
Kulturettermiddag
Utfart til Olalia
Årsmøte i speidargruppa
Årsmøte i O-gruppa
40-års jubileum V.I.L
Takk til Mari for 19 år
Skøyteorientering
ÅRET 2009
Nyttårsfeiring
Kvit jul i Vikebygd
Julegudstenesta
Vik skule teikna jula
Julefest ved Vik Skule
Tenning av julegrana 4.12.09
Julemesse med fullt hus
BYGDAMØTE 11.11.2009
Kvamsåsen Rundt 2009
Innsamling til Ukraina
Hausttakkefest i kyrkja
Ny CD frå Tom Roger Aadland
Basar på bedehuset
Kosedag på gamleskulen
Stortings- og soknerådsvala
Den 20. vikestølsmarsjen
Kronprinsparet til Vindafjord
Ope møte om kom.planen
 

Vêrvarsling:

10 dagars varsel - som pdf
VÊRVARSEL frå VIKEBYGD
VÊRVARSEL for Nordabygda
VÊRVARSEL for Trovåg, YR.no

Vikebygd i Media:

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsds Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo:

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 

Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 108. Vikestølsmøtet 2008 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie:

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

Nabobygdene:

Bjoa grendeside
Skjold grendeside
Vats grendeside
Sandeid grendeside
Vikedal grendeside
Vindafjord kommune
Spel
Bubble shooter
Quick Fire Pool

 


kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller forening så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
  


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. bsp;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org