Author: Øyvind Valen

Mange nutatravarar i Vikebygd i fjor!

Nesten 70 personar var innom alle seks nutane i nutaopplegget til Vikebygdspeidarane i fjor, og over tusen nuteringar har det vore i 2021. No har speidarane lagt ut alle bøkene, så det er berre...

Tildelingar frå Bakkevig-stiftinga 2021

“Thomas og Liv Bakkevig stiftelse til støtte for barne- og ungdomsabeider i Vikebygd” har hatt utdelingsmøte og delt ut nær 300.000 kroner til tiltak i Vikebygd. Idrettslaget, speidargruppa og teaterlaget fekk høvedsvis 58.000, 35.000...

Premiering for nutaturar i 2020

241 personar har vore på alle seks toppane på eitt år, i løpet av dei siste 24 åra. Toppar der speidarane har sett opp nutakassar med bøker i. (Raudt er dei som klarte det...

Bakkevigstiftinga tildelte 165.500 kr

Tidlegare i år tildelte Bakkevigstiftinga, oppretta av Liv og Thomas Bakkevig i 2012, 126.000 kroner til idrettslaget, teatergruppa og speidargruppa. Grunna det heilt spesielle året blei det gitt høve til å søkja ekstra midlar...

Halvhardhausen – 1. november

“Halvhardhausen” er utsett til 1. november! Tur 1: Oppmøte Bjordal 10.00. Me går ein flott runde via Bårefjell, Sætrafjell og Ulserhaug og returnerer til Bjordal. Tur 2: Start på Skartland klokka 10.00Turen går via...

Lever inn arket med nutaturane

Halvhardhausen i Vikefjella utsett til 1. november.  Husk å levere inn utfylt ark med dine nutaturar, til Øyvind Valen. Det er no to veker til nutabøkene blir henta inn. Hugs å levera inn nutaarka...