Daily Archive: juni 20, 2021

Tildelingar frå Bakkevig-stiftinga 2021

«Thomas og Liv Bakkevig stiftelse til støtte for barne- og ungdomsabeider i Vikebygd» har hatt utdelingsmøte og delt ut nær 300.000 kroner til tiltak i Vikebygd. Idrettslaget, speidargruppa og teaterlaget fekk høvedsvis 58.000, 35.000...