Monthly Archive: april 2019

Flott gudsteneste og konsert i kyrkja

Mange fann vegen til Vikebygd kyrkje søndag 14. april. Ein del høyrde til i dåpsfamilien som fekk vandra inn i kyrkja til musikk og trommer. Det vart ei gudsteneste utanom det vanlege. Lydanlegg, instrument...

Blomstermøte – ope for alle

Vikebuen arrangerer ope medlemsmøte 2. mai, med sal av blomar, og ønskjer alle velkomne. Nytt høvet til ein koseleg prat med sambygdingar og innkjøp av blomar til bed og kassar. Våren er komen. Komfirmasjonar...

Val og nominasjon til soknerådet

For tida arbeider sokneråda med å rekruttere personar i kvar bygd til teneste i sokneråda i kommande periode. Dei oppfordrar personar både om å vera positive til spørsmål om å stille på liste til...

Bygdabøkene for Vikebygd

Bygdabøkene om Vikebygd (2 bind) kan bestillast direkte på Haugen Bok og ein kan få dei tilsendt for 1049 kr.   https://www.haugenbok.no/Heimar-og-folk-i-Vikebygd/I9788245025316   Med helsing Signe Alice Birkeland og Ingrid Mathilde Sørvåg  Bygdeboknemnda

Siste løypemelding frå Vikefjella

Eg har i vinter fått sluttført det turstiarbeidet eg starta med vinteren-2017/2018, men som fekk ein bråstopp i fjor vår. Dette har resultert i tre rydda og merka løyper som ein finn kart og...