Daily Archive: april 5, 2019

Val og nominasjon til soknerådet

For tida arbeider sokneråda med å rekruttere personar i kvar bygd til teneste i sokneråda i kommande periode. Dei oppfordrar personar både om å vera positive til spørsmål om å stille på liste til...

Bygdabøkene for Vikebygd

Bygdabøkene om Vikebygd (2 bind) kan bestillast direkte på Haugen Bok og ein kan få dei tilsendt for 1049 kr.   https://www.haugenbok.no/Heimar-og-folk-i-Vikebygd/I9788245025316   Med helsing Signe Alice Birkeland og Ingrid Mathilde Sørvåg  Bygdeboknemnda