Category: Nyheter

Blomstermøte – ope for alle

Vikebuen arrangerer ope medlemsmøte 2. mai, med sal av blomar, og ønskjer alle velkomne. Nytt høvet til ein koseleg prat med sambygdingar og innkjøp av blomar til bed og kassar. Våren er komen. Komfirmasjonar...

Val og nominasjon til soknerådet

For tida arbeider sokneråda med å rekruttere personar i kvar bygd til teneste i sokneråda i kommande periode. Dei oppfordrar personar både om å vera positive til spørsmål om å stille på liste til...

Bygdabøkene for Vikebygd

Bygdabøkene om Vikebygd (2 bind) kan bestillast direkte på Haugen Bok og ein kan få dei tilsendt for 1049 kr.   https://www.haugenbok.no/Heimar-og-folk-i-Vikebygd/I9788245025316   Med helsing Signe Alice Birkeland og Ingrid Mathilde Sørvåg  Bygdeboknemnda

Siste løypemelding frå Vikefjella

Eg har i vinter fått sluttført det turstiarbeidet eg starta med vinteren-2017/2018, men som fekk ein bråstopp i fjor vår. Dette har resultert i tre rydda og merka løyper som ein finn kart og...

Flott speidar-årsfest 31. mars 2019

Den aktive og store speidargruppa i Vikebygd hadde sin tradisjonelle årsfest 31. mars. Nærmare hundre deltok. Her var speidarar, foreldre, besteforeldre og bygdefolk samla i den store salen på bygdahuset. Mange gode kaker, kombinert...

Tildeling av midlar frå Grendautvalet

Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt totalt kr 72.000,-. Dette er kr 28.000,- mindre enn i 2017.  15. mars 2019...

Trøkk og kvalitet på Gospelnight i Skjold

Det var høgt nivå på både kvalitet og lyd då “Prosjektkoret” presenterte Amazing Grace i Skjold kyrkje laurdagskvelden. Med seg hadde dei solisten Carina Dagny Tysvær med både solonummer og sang i lag med...

Kvite fjell over Vikebygd søndag

Søndag morgon vakna folk i Vikebygd opp til kvite fjell. Ikkje uvanleg med snø i mars. Ofte er det påsketid i slutten av mars, men i år er det sein påske. Om snøen vert...