Author: Nils Olav Østrem - Steinar Skartland

Bygdebok for Vikebygd i butikken

Manuskriptet til bygdeboka for Vikebygd blir no lagt ut på Joker-butikken i bygda. Frå onsdag 11. og fram til 23. april blir det mogleg for vikebuar og andre til å bla i manuset og...