Author: Brit Nelly Ness Tveit

SOKNERÅDSVAL 2019

Som de veit skal me velja nye medlemmer til å styra kommunen vår i september 2019 . Det er kanskje ikkje like mange som veit at me også skal velja nytt sokneråd, og dermed...