Monthly Archive: april 2019

Flott gudsteneste og konsert i kyrkja

Mange fann vegen til Vikebygd kyrkje søndag 14. april. Ein del høyrde til i dåpsfamilien som fekk vandra inn i kyrkja til musikk og trommer. Det vart ei gudsteneste utanom det vanlege. Lydanlegg, instrument...

Val og nominasjon til soknerådet

For tida arbeider sokneråda med å rekruttere personar i kvar bygd til teneste i sokneråda i kommande periode. Dei oppfordrar personar både om å vera positive til spørsmål om å stille på liste til...

Bygdabøkene for Vikebygd

Bygdabøkene om Vikebygd (2 bind) kan bestillast direkte på Haugen Bok og ein kan få dei tilsendt for 1049 kr.   https://www.haugenbok.no/Heimar-og-folk-i-Vikebygd/I9788245025316   Med helsing Signe Alice Birkeland og Ingrid Mathilde Sørvåg  Bygdeboknemnda

Siste løypemelding frå Vikefjella

Eg har i vinter fått sluttført det turstiarbeidet eg starta med vinteren-2017/2018, men som fekk ein bråstopp i fjor vår. Dette har resultert i tre rydda og merka løyper som ein finn kart og...