Monthly Archive: januar 2019

Heider og prisar på ordføraren si nyttårsmarkering

Birge Nagel Alne frå Vikebygd fekk kulturstipend på 30.000 kr for 2018, frå Vindafjord kommune. For tida går han på kombinert studieførebuande og idrettslinje på toppidrettsgymnasiet i Bergen. Birge spelar på U19 og trenar...

SØK-midlar til Vikebygd

No kan du igjen søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval.  Grendeutvalet skriv på vikebygd.no at dei (VGU) igjen har fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt...