Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Vikeputten fotballturnering

58 lag med glade fotballborn frå heile distriktet deltok i vennskaplege kampar på Idrettsplassen i Vikebygd laurdag 29. april. Både grasbanen ute og Kjekt i Vik-hallen var i bruk og mange kampar kunne gå...

SØK Midlar til Grendautvalet

Vikebygd Grendeutval har fått tildelt SØK-midlar for 2022 Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått tildelt midlar frå SØK STIFTINGA for utdeling til gode formål i Vikebygd. Det er no mogeleg å søkje om midlar...

ÅRSMØTET I VIKEBYGD GRENDEUTVAL 16.3.2023

ÅRSMØTE I VIKEBYGD GRENDEUTVAL – 16.03.23 Grendeutvalet skal jobbe «til beste for bygda» og vere kommunen sin kontakt- og samarbeidspart i bygda. Snart er det årsmøte og styret vil gjerne ha innspel til saker!...

Basar på bedehuset

Basar på bedehuset Laurdag 25. mars var den årlege basaren på bedehuset i Vikebygd. Frå klokka tre var det sal av lapskaus for dei som ville ha middagen sin her. Kjøkkensjefen var Dag Nagel...

Konfirmantar og speidarar laga lys i kyrkja

Lysmessa i Vikebygd vart halden om kvelden søndag 4. desember. Ute var det mørkt og kaldt, men på himmelen lyste stjerner, planeten Jupiter og ein tre-kvart-full måne i aust.  Inne i kyrkja var det...

Fullt hus på julekafé i Årvik gamle skulehus

Julekaféen i Årvik gamle skulehus 3. desember samla fullt hus, ikkje berre frå Nordabygdå, men frå eit større distrikt. Kaffi, kaker, utlodding, sal av heimelaga juleting og god stemning prega dei fire timane som...