Vikebygd.org Lokale nyheiter frå Vikebygd !

Gudstenester i jula

“Open kyrkje” er slik at me har små “Gudstenester” kvar halv og heil time, der me les juleevangeliet, syng: “Deilig er jorden”, og presten lyser velsigninga. Om nokon ynskjer det kan dei tenne eit...

Digital adventskonsert i Vikebygd

Det var planlagt adventssongsamling i kyrkja, som erstatning for julekonserten og i eit samarbeid mellom bedehus og kyrkje. I år måtte dette gå ut, – men er erstatta av ein digital konsert som du...

Korps og faklar erstatta lysmessa

Det var planlagt med tradisjonell lysmesse i kyrkja. Med Korona-smitte i kommunen, vart det forbud mot større samlingar, og så i kyrkjene. Lysmessa måtte avlysast, men kateket og sokneråd valde ei alternativ løysing: Kateket...

Kyrkjebladet – advent og jul

Dersom du vil lese kyrkjebladet Hyrdingen på internett eller som nedlasta pdf-fil, så kan du gå til:www.hyrdingen.no , eller klikke på bladet ovanfor her. 

Adventsvandring

Vikebygd søndagsskule har ikkje kunna invitert til samlingar på bedehuset denne hausten. Adventsfest og juletrefest er det heller ikkje lett å få til nå. Så kanskje vi kan gå ein familietur i adventstida?

Familien Svane er tilbake

Ein famile på 5 har funne vegen til Vasslivatnet og planlegg nok overvintring.  Truleg er dei far, mor og 3 born som sym der på den klare vassflata. Av og til har det vore...

Halvhardhausen – 1. november

“Halvhardhausen” er utsett til 1. november! Tur 1: Oppmøte Bjordal 10.00. Me går ein flott runde via Bårefjell, Sætrafjell og Ulserhaug og returnerer til Bjordal. Tur 2: Start på Skartland klokka 10.00Turen går via...

Julemarknaden AVLYST

PGA Korona-situasjonen vart både Julemesse og Julemarknad avlyst i år. Planen var – som eit alternativ til den tradisjonelle julemessa, ville Vikebuen i år arrangere ein korona-vanleg Julemarknad i samarbeid med Klokkargarden, Joker Vikebygd,...

Lever inn arket med nutaturane

Halvhardhausen i Vikefjella utsett til 1. november.  Husk å levere inn utfylt ark med dine nutaturar, til Øyvind Valen. Det er no to veker til nutabøkene blir henta inn. Hugs å levera inn nutaarka...