Author: Steinar Skartland

Avisa om det som skjer i Vikebygd

Det skjer mykje positivt i Vikebygd for tida. Både Haugesunds Avis og lokalavisa Grannar har vore aktive med på å skriva om det som skjer. Utklippet ovanfor viser litt av dei siste artiklane på...

Folkemøte om kommuneplanarbeidet

Ope møte 20. oktober kl. 17:30-20:00 på Bygdahuset i Vikebygd, om kommuneplanarbeidet og innspel du kan koma med. Frist for innspel til kommunen er 31. oktober.  Kva er ein kommuneplan? Alle kommunar skal ha...

Lokalhistorie langs Alnavegen og på Aksla

Sogelaget for Skjold, Vats og Vikebygd inviterte til vandring i Vikebygd laurdag 2. oktober. Dei vart overraska over kor mange som kom.  I slutten av dagen fekk vi også god innføring i kva eit...

Flott dugnad og lotteri på bedehuset

Arne Tveit har fått med seg ein god dugnadsgjeng gjennom fleire dagar. Bedehuset er vaske, skrape og malt. Det skal fleire strøk til før dette er ferdig, men flott vêr har gjort at arbeidet...

Dugnad på bedehuset?

Dugnad på bedehuset – KAN DU HJELPA TIL? No er stillasa komne på plass. Vasking og skraping pågår. Deretter skal det flikkast og malast. Vi treng dugnadsfolk. Målet er å bli ferdig før sommaren....

Køyr-gjennom-lotteri 29.4.

Laurdag 29. Mai kl 10-14 vert det “Køyr-gjennom-lotteri” på bedehuset.Då kan du ta bilen, beina eller sykkelen fatt og kome til inngongen på bedehuset, kjøpe lodd for kr 10 pr. nummer i basarboka, få...