Monthly Archive: november 2021

Gladsong på bedehuset 11.nov.

Det møtte ein del folk på bedehuset 11. november, då det var invitert til «Gladsong». Arne Tveit spela. Det vart allsong, kaffi, kaffimat, og god drøs rundt borda som var plassert med god avstand...