Monthly Archive: januar 2021

Bakkevigstiftinga tildelte 165.500 kr

Tidlegare i år tildelte Bakkevigstiftinga, oppretta av Liv og Thomas Bakkevig i 2012, 126.000 kroner til idrettslaget, teatergruppa og speidargruppa. Grunna det heilt spesielle året blei det gitt høve til å søkja ekstra midlar...