Klikk her for å gå til Vikebygd si hovudside
Kvamsåsen Rundt   -    Fotballgruppa   -    Orientering   -    Vikebygd Kyrkje   -    First Floor klubben   -   Speidarane   -    Laurdagsklubben

 Lytt til Radio Sunnhordland
Lytt til Radio 102


Vikebygdsongen

Songen er dikta av Birgit Veastad Helland.  Her levde ho og her skreiv ho sine dikt og songar gjennom mange år. Etter hennar død tok soknerådet i Vikebygd initiativet til å gje ut mange av desse dikta og songane i bokform.  Boka vart kalla "Under kirkens hvelv," og kom ut i 2001. 

Mange har sikra seg denne diktboka, men ennå er det mogeleg å skaffa seg eit eksemplar.  Ta evt. kontakt med soknerådet eller med Steinar Skartland. VIKEBYGDSONGEN
 
Diktet om Vikestølen.


Svanene sin vinterheim
Gjennom mange år har ein flokk svaner hatt fast vinteropphald i Vikebygd.  På det meste har flokken tald 80 medlemar, med det varierer.  Også i år er dei her, men med ein mindre flokk enn på mange år.  For det meste vekslar dei mellom Bakkavatnet, Lisstjørn på Skartland og Vasslivatnet (som også er kalla Skartlandsvatnet).  Her trvives dei godt i sørenden der det langgrunne vatnet går over i ei stor våt myr inn mot Vasslia og Kvamme.  Her finn dei godt beite.
Ein tur gjennom bygda søndag 6. april konstqterte at vintergjestene nå var reiste nordover til heggeplassar og aktiv sommar-ferie i nord.  God tur - og velkommen tilbake til hausten.


På jobb i Murmansk

Ølen Betong sin fabrikk i Russland ligg utanfor den søre delen av Murmansk, rett over grensa til Kola kommune.

I denne byen med fleire hundre tusen innbuarar, så bur omtrent alle i blokk. Store bustadkompleks der blokkene gjerne ligg i halvmåneform slik at det er ein open plass midt mellom dei. Ein gong var dei nok flotte, men åra har gjort sitt.

Fleire som arbeider i verksemda har vore henta inn for å vera med på å byggja opp denne fabrikken i storbyen på Kola halvøya.
 
Ikkje langt frå Ølen Betong sin fabrikk ligg det ein stor grisefarm. 35000 gris, seiest det at han har. Leverer 20 tonn kjøt kvar dag og har planar om å starta eige slakteri. 
Du kan lesa meir om turen til Murmansk her.


Ålreit
- Ein draum og eit levebrød.
 
I nesten 17 år budde Jutta og Jan Otto Hovda i Tyskland –heimlandet til Jutta, men for tre og eit halvt år sidan vende dei nasen mot Noreg att.
Les HER om senteret


Ny fabrikk på Dommarsnes
Kjell Gangstø har planar om å byggja plastperlefabrikk til 15 millioner kroner på industriområdet i Vikebygd.
RADIO102.  
Gangstø Transport.


Du kan bidra til web side for Vikebygd?
Dersom du har informasjon eller nytt frå Vikebygd som kan leggjast på desse sidene,
så send dei på e-mail til:
steinar.skartland@vikebygd.org


Roald og Petter ÅrvikRoald og Petter mest til fjells!

Det var nok mange i Vikebygd som lurte på kven som fekk napp i vandrestavane (nutastavane) for 2007.  Jo, Roald Årvik hadde klar margin til alle konkurrentar med å ha vore på heile 82 fjelltoppar i Vikefjella siste sommar og haust. Dette står det respekt av.  Sonen, Petter (1.klasse), fekk ungdoms-staven.  Han hadde vore på 20 fjelltoppar.  Er dette Vikebygd sine sprekaste, -eller er det nokon som vil ta opp kampen?  
 
Nutakassane vert sett ut etter påske.


Modell av
Vikebygd sentrum

(14.4.2008) Laga av barnehagen i Vikebygd
- utstilt på butikken til Rolf.


Gudsteneste og feiring av dåp
(3.8.08) Kyrkja hadde tillyst frilufts-gudsteneste på søndagen, men då det var vått ute og utrykt for byger, valde ein å flytta denne inn i kyrkja. Her var 56 samla til gudsteneste og for å feira dåp for 2 små born: Milla Elise Larsen og Alexander Langhelle Vik.  Som minne frå dåpsdagen fekk kvar av dei med seg ein dåpsduk der namn og dåpsdato var brodert på av Marta Tveit, og dåpsljoset som vart tent under dåpen.
Nytt klubbhus

Ved idrettsbanen og bygdahuset har det vakse opp eit nytt bygg.  Det er klubbhuset for idrettslaget i Vikebygd.  Dei har mykje utstyr  som nå skal inn i dette bygget.  (14.4.2008)

165 sekker med varme klede til Ukraina
(29.10.08) Eit stort vogntog med Ukrainsk mannskap stod onsdag utanfor bedehuset i Vikebygd. Brita Laugaland har ennå ein gong vore i bresjen for innsamling i Vikebygd av klede til dei vanskeleg-stilte i Ukraina.  165 fullstappa sekker vart overlevert.  Det er kjempeflott!
-I fjor kom det inn 220 sekker, men folk kan ikkje finna like mykje i skapet kvart år, så dette er flott! seier ei nøgd Brita som saman med Bjarne Lunde  hadde tilhaldstad på bedehuset denne dagen.

Open Heart Ukraina,
Open Heart sitt arbeid ser du HER.

 


Vikebygd Historien (Wikipedia)  (IKA-H)
Vikestølen - Møteplass i 100 år.

DET SKJEDDE I 2008:


Tradisjonell Juletrefest


(27.12.08) 3. juledag hadde Laurdags-klubben og TrippTrapp invitert til juletrefest.  35 store og små fann vegen til bedehuset klokka 16. Her vart det kjende julesongar, juletre, mat og andakt.  Mange kunne og ha med seg ein eller fleire gevinstar heim etter utlodninga. 

 

Klikk bildet for å sjå det i større format
Kjersti og Jone levde seg
inn i julespelet om englar
og gjetarar på marka.
Klikk bildet for å sjå det i større format

Vikebuen fylte kyrkja på juleafta.
(24.12.08) Som vanleg samlast Vikebuen seg i kyrkja klokka 16.00 på juleafta. 279 store og små kunne kyrkjetenar Mary Tindeland fortelja at det hadde vore. Korpset spela til songane saman med Arne Tveit på kyrkjeorgelet. Ein flott start på jula i bygda.  
Sjå fleire bilder HER.    eller les om kyrkja HER.

Kjøttbingo

(18.12.08)  Godt frammøte i alle aldrar då idrettslaget arrangerte bingo på bygdahuset torsdag 18.desember. Fleire lokale bedrifter hadde sponsa premiar - og det var mange som kunne bera med seg kjøt til julemiddagar heim etterpå.

Alnavegen framleis kommunal
(16.12.08)  Kommunestyret i Vindafjord handsama tirsdag ei sak om å gjera mindre kommunale vegar om til private, medan andre skulle vera kommunale og der brukarane tek ansvar for vintervedlikehaldet. I Vikebygd var Alnavegen, Kvammevegen og Gangstø vegen mellom dei som skulle verta private.  Kriteria var ma at vegar med mindre enn 10 bustadhus skulle privatiserast.  Langs Alnavegen er det vesentleg fleire hus og 7 gardsbruk.  Likevel måtte KrF sin represen-tant argumentera godt og fleire gonger før fleirtalet i kommunestyret vedtok at Alnavegen fremleis skulle vera kommunal veg. 

For Kvammevegen må oppsitjarane overta vintervedlikehaldet.  Det meste av Gangstøvegen er tidlegare privatisert.  Nå gjeld dette heile denne vegen.  LES MEIR HER.

Takk og ros til konstituert Rådmann Øyvind Valen.
Fleire kommunestyre representantar rosa Valen for eit godt og oversiktleg framlegg til budsjett.  I slutten av møtet takka ordføraren han for tenestetida som konstituert rådmann i kommunen, og overrekte gåve og blomar.  Han overlet derimot til varaordføraren å gje hen ein klem. Han meinte det høvde seg best.

Øyvind Valen fekk også med seg gratulasjonar for fylte 50 år nyleg.


Julespel på skulen sin førjulsfest
Klikk her for å sjå eit større bilde.(16.12.08)  Tradisjonen tru arrangerte skulen i Vikebygd sin årlege førjulsfest på tirsdag den 16. desember.  Fullt hus fekk sjå dei flinke borna opptre med julespel og song.

Klikk på bildet for å gjera det stort. 

Foto:  Berit R. Skartland

Kjøpmannen Rolf fylte 50 år

(12.12.08)  Vi set stor pris på å ha ein daglegvarebutikk midt i Vikebygd. Når nå den unge kjøpmannen med det store og varme smilet rundar dei 50 på mandag 15. desember, så vil vi gratulera med dagen og ynskja han ei god helse og glade dagar i mange, mange år.
 
Gratulerer med dagen!

Les meir her


Julebutikken i Vikebygd

(10.12.08) Nede i underetasjen på Joker-butikken i Vikebygd, i Lions klubben sine lokaler, har nokre driftige damer rigga seg til med Jula-butikk. Responsen på sal av heimelaga strikk og gåveartiklar på julemessa til laget Vikebuen var så bra at dette ga meirsmak. Her kan ein få kjøpa mykje fint og spennande som kanskje kan hamna under juletreet? Dei har ope torsdag til søndag nå før jul, og merkar god respons frå handlelysne Vikebuar.


Lene og Hanne Jorunn
på julemessa.
Det er fleire damer som er med å på å strikka, hekla og sy slik at butikken har Klikk på bildet for å få det større.rikeleg med varer. Men etterspurdnaden er stor, så dei har måtta tinga meir frå produsentane sine rundt omkring i bygda.

Også eigaren av Jokerbutikken, Rolf Alne, set stor pris på dette tiltaket som er med og dreg fleire kundar inn til butikken hans.

(13.12.08) Laurdag 13. desember var det Eli Nesse som hadde vakt i julebutikken. 
-Det har vore ein heil del folk innom i dag, fortalde ho, og viste fram forskjellige ting ho hadde laga sjølv.  M.a. ein stor stabel med mjuke saueskinn i ulike fargar. Saman med mannen, Even Jakobsen, har Klikk på bildet for å få det større.ho teke over eit gardsbruk på Veastad. Her har dei mellom anna 80 sauer.  Etter slaktinga vart skinna innleverte til Granberg Garveri, så dei er skikkeleg teke hand om før dei nå er til sals.  Nokre kvite, men mange i ulike naturlege fargar, brune, svarte og fleirfarge. Elles hadde ho eigne innrama trykk og T-skjorter som ho trykte teikningar på. Broren Erling Nesse hadde m.a. laga julekort som ein kan få kjøpa.

LES MEIR HER


Fire ungdommar til Madagaskar

(5.12.08)  Vikebygd kyrkjelyd har "Landsby bygging i Bara-provinsen på Madagaskar" som sitt misjonsprosjekt. Eit prosjekt som sokne-prestane i Skjold, Sigrunn og Martin Ivar Arnesen, er brennande for.  Rett før jul vert det arrangert reise til Madagaskar frå bygdene våre. Soknerådet har gjeve tilskott til 4 ungdomar frå Vikebygd slik at dei kunne delta.  Det er planen at dei skal ha med seg gåver og helsingar frå Vikebygd til folket i Bara-provinsen.  M.a. har borna på Laurdagsklubben laga ei stor teikning som skal overleverast til søndagsskulearbeidet der. 

Dei som reiser frå Vikebygd er: Sunniva Tveit, Martin Valen, Bjørn Ødegård og Håvard Tveit.  Alle fire har i mange år vore aktive i speidararbeidet i bygda.  Nå får dei feira si første jul i eit framandt land. Vi reknar med å få høyra meir om dette når dei kjem attende, fulle av inntrykk og bilder.

Les meir om dette i HYRDINGEN (Desember nr.)


Tenning av julegran
(5.12.08)  Fredag 5. desember var det tenning av julegran i Vikebygd med fakkeltog frå butikken og ned til plasset der ein m.a. kunne få kjøpt seg julegraut.
Grendautval for Vikebygd vald med
Rune Hetland som leiar
(26.11.08)  Det var kalla inn til grendamøte på bygdahuset med annonse og plakat, 26.11.  Her vart fylgjande valde i det nye grendautvalet:
 
Rune Hetland, leiar
Gunnar Birkeland
Reidar Bjordal
Aud Jorunn Tordal
Hanne Jorunn Helgeland
Varamann:  Rolf Alne
Rune Hetland - leiar

Eit ljos for andre - heidra for tenesta

(25.11.08) Sigrun Eikeland frå Vats, vart tildelt omsorgsprisen, som vart delt ut av leiar i Utval Oppvekst og Omsorg, under julebordet for eldre og bebuarar i Vindafjordtunet. Her bur også fleire eldre frå Vikebygd 

-Vi skulle hatt mange fleire slike friviljuge i omsorgstenesta.  Utan Sigrun og dei andre friviljuge hjelparane hadde det vore vanskeleg å kunna få til slike flotte arrangement for dei eldre, sa einingsleiar Marie Ekornrud, og takka alle dei friviljuge.

LES MEIR HER....

Klikk her og sjå eit større bilde
Sigrun Eikeland.
Klikk her og sjå eit større bilde
Songgruppa består av:
Marit Hegrenes, Berta Nesheim, Anny Frøyland, Kristian Frøyland, Omi Eikanes og Sigrun Eikeland.

Korps og Jazz bles Julemessa i gong  

(22.11.08)Musikkorps frå både Vikebygd, Skjold/Vats spela under opninga. Korpset frå Skjold stilte med Einar Marius Martinsen frå Vikebygd som solist.  Denne Vikebuen er vorten dyktig på trombone.
 
Rundt både dei tre langveggene i storesalen og langs eine kortveggen var der rigga opp bord der utstillarane la fram det dei hadde å selja.  Her var alt frå sylta bær frå Ryfylke, strikka votter og genserar, keramikk og kunstverk, juledekorasjonar til måleri av Frans Fransson, Hilde Merete Sandbekken, Malin Alne og fleire andre kunstnarar. Mange opplevde godt sal, og folk kosa seg med julegraut rundt borda.
LES MEIR OM JULEMESSA HER

Klikk her for å sjå eit større bilde
Einar Marius på trombone
Klikk her for å sjå eit større bilde
Lene Skartland og
Hanne Jorunn Helgeland


FISKEFESTIVALEN 2008
Les om denne her.Klikk her for å sjå større bilde av Arne InnbjoHan var med i 1983, og har sprunge Kvamsen Rundt i 26 år.
(3.11.08)  Like sikkert som at løpet er første søndag i november, så er Arne Innbjo på plass.  Smilet og humøret er like godt kvar gong.  Sitt beste resultat rundt Kvamsåsen hadde han i 1996, med 41.34. I år vart det 56.25, men likevel var det 16 andre som kom i mål etter han. Imponerande innsats. 
 
48 sprang Kvamsåsen Rundt 
(2.11.08)  Søndag 2. november stilte 48 opp i det 27. hovedløpet av Kvamsåsen Rundt.   Første løpar over målstreken vart Håkon Rossehaug frå Sveio på tida 40.4. Ei sterk tid på det 11 km lange løpet som vert kalla for Vestlandet sitt hardaste. 

Sjå fleire bilder og resultat frå 2008 her.
LES OM TIDLEGARE LØP OG REKORDAR HER
.


Elieser 6, måtte flytta til Haraldseidvågen pga uvêret.
(15.11.08)  Kraftig vestavind førte til at "Betelskipet Elieser 6" måtte gå til Haraldseidvågen, der det vart møte samvær ombord fleire dagar på rad.

Les meir om
Elieser i hardt vêr. 
Bilder og info om Elieser 6.
 
I Haraldseidvågen. 

Kvamsåsen Rundt,
Vestlandet sitt hardaste løp.
(2.11.08) Søndag 2. november stilte 48 opp i det 27. hovedløpet av Kvamsåsen Rundt.   Første løpar over målstreken vart Håkon Rossehaug frå Sveio på tida 40.4. Ei sterk tid på det 11 km lange løpet som vert kalla for Vestlandet sitt hardaste. 

Bilder og resultat frå 2008 her.
TIDLEGARE LØP OG REKORDAR
.

 Klikk her for å sjå eit større bilde.
Leif Arne Svendsbø og Oscar Amdal mottek
 rosemåla fat med innskrisjonen: 25 år

Hardhausen,
6 fjelltoppar på same dag.
(2.11.08) Ei dame og fire av dei mest sporty karane i Vikebygd la til fjels laurdag 1. nov.  Målet nådde dei:  alle seks nutakassane på ein dag.  Så fekk dei også eit flott ver denne vakre haust dagen.
 
Foto Roald Årvik

Farvell til kantoren
(26.10.08) Natalia Medvedeva tok til i tenesta i Ølen prestegjeld for tre år sidan. I sommar vart det kjent at ho hadde sagt opp stillinga, og skal ta til med vidare studier i Bergen i to år. Søndag 26. oktober var siste dagen hennar i tenesta her, og det  vart på familieguds-teneste i Vikebygd.
 
LES MEIRHER.
  
Klikk bildet for å få sjå det i større format.
Natalia Medvedeva (t.h.) saman med kollegane i kyrkja

Opning av den nye skulen
(23.10.08) Born gledde seg til å få møta ein ekte ordførar. 
-Har han ordførarsmykket på seg? undrast dei. Og det hadde Arne Bergsvåg der han saman med borna og 170 gjester i alt, kunne klippa snora for det nye og flotte bygget 23. oktober 2008.
Les meir om: Skulebygginga  
Vik skule si eiga nettside  
 Klikk på bildet så får du sjå det i stort format.

Arne Bergsvåg og borna
Fotoalbum frå opninga

Ny fabrikk skal etablerast på Dommarsnes Industrifelt
Plast frå landbruket og fiskeoppdrett skal omdannas til råstoff for plast-industrien i ny fabrikk på Dommers-nes.  Kjell Gangstø planlegg å starta opp ein fabrikk med 13 tilsette til hausten.  
Sjå web-TV her.

Skuleslutt for 10.klasse.
Avgongselevane frå 10.klasse ved Skjold Ungdomsskule.  Sista gong samla? Nå skal dei ut i verda til nye skular og på nye vegar.  Vi ynskjer dei lukke til med studiar og arbeid.

Klikk bileta for å få sjå store bilder
Klikk her for å få sjå eit større bilde
 10. klassane sommaren 2008

Kongens fortenestemedalje i sølv tildelt Alfred Bjørgen.
(3.6.08) Under kommunestyre-møtet i Vindafjord den 3. juni, vart Alfred Sigmund Bjørgen frå Vikebygd tildelt kongens fortenestemedalje i sølv for 44 år i teneste på sjøen som frysemaskinist. Bjørgen jobba i utenriksfart frå 1953 til 2000.  
Til tross for ei alvorleg arbeidsulykke i 1961, der han fekk store brannskadar i ein eksplosjon, heldt han fram på sjøen. Seinare i år vert han invitert til audiens hos kongen på slottet i Oslo.

Ein flott og variert kyrkjelydskveld i Vikebygd kyrkje torsdag 5. juni.
(5.6.08) Born og ungdom dominerte med song, musikk, dans og annan framsyning. Men også bedehus-arbeidet for alle aldrar vart presentert både med
ord og ljosbilete.  
Sjå fleire
bilder HER 

Sesong for Amerikanarar på leiting etter slekt.
(1.6.08) Mange etterkomarar etter Nordmenn som utvandra til USA søkjer jevneleg etter slekt i Norge. Nokre finn slekta si, og legg sommarferien til Noreg for å finna fjerne familiemedlemar. Ein interessant hobby er å hjelpa dei med å setja saman puslespelet, Den norske ætta.  
 
Linda Reed fra Athens, Georgia i USA, stammar frå (er oldebarn av): Omen Enderson Dommersnes (Han heitte Amund Endresen Dommersnes i Noreg). Omen var son til Endre og Brita Dommersnes, som døydde og vart gravlagde i Vikebygd og kjem frå garden Leirhammar på Dommersnes. Nå kom Linda til Vikebygd 28. juni og fekk treffa slekt her.  Ho er i slekt med Bjørnevik familien og stammar frå Leirhammar på Dommersnes. 
 
Slektssøk frå fjern og nær.
Hyttefeltet på Dommarsnes 
tek form

(25.5.2008) Eiendomsselskapet Siving Eiendom er i gang med eit av dei største hus/hytte prosjekta på våre kantar på Dommersnes i Ålfjorden. Dei første hyttene er under bygging.  Vegar er bygde og
Klikk her for eit større bilete
Vassbakk & Stol fyller ut for moloen.  Her er fleire meter djupn og moloen skal vera 90 meter. Det seier litt om steinmassane som skal på plass.  Men med dei maskinar ein i dag rår over går arbeidet raskt framover.  I første omgang vert det byggd 18 hytter for sal og åtte rorbuer for utleige. Interessa for prosjektet er stor og salet er godt i gang. I mai/juni flytta den første inn  
Haugesunds Avis.
Dugnad har fått på plass nytt Bedehus-tak i Vikebygd.
(25.5.2008) Fleire dagar i mai har dugnadsfolk halde på med å fjerna det gamle taket, leggja nytt sutak og lekta for takstein.
 
Så kom taksteinen og nye dugnadstimar fekk dennepå plass.
Klikk bildet for å sjå eit større bilde
Bedehuset er sikra for framtida. Vikebygd Bedehus har lange tradisjonar i bygda og er aktivt i bruk til mange typar møter og samlingar.  Nå var eternitt platene på taket morkne etter mange år og styret vedtok å samla inn penger til nytt tak. Sjølv med mykje dugnad kosta dette mellom 60 og 70 tusen kroner. Gjennom gåver og kronerulling er mykje av dette alt i hamn, men det trengs nok endå kollektar og ulike arrangement for å få inn dei midlane som trengs.
Nasjonaldagen 17. mai 2008
Med mykje dugnad på kjøkken, ved leiker og mykje anna, gjennomførte Vikebygd ei tradisjonell feiring av nasjonaldagen.  I Vikebygd tek denne til klokka 5.00 med tur til Trollanibba for å heisa flagget der.  Speidarane heiser flagget i parken ved kyrkja klokka kvart på ti.

Så er det Gudsteneste, folketog, leikar og kafe på bygdahuset og avslutning med stor folkefest på bygdahuset om kvelden. Her talar Åsmund Kalstveit, medan Dag Nagel-Alne la ned krans på minnestøtta utanfor kyrkja.

Klikk her for å sjå større bilde av flaggheisinga
Flaggheising i parken
kvart på ti.
Klikk her for større bilde

Sjå fleire bilder frå 17.mai og våren HER.


Dugnad ved kyrkja
(13.5.08) Fleire soknerådsmed-lemar og varamedlemar samla seg ved kyrkja i Vikebygd om kvelden den 13. mai.  Det var dugnad på å gjera det fint til våren og nasjonal-dagen. Dette er ein årleg tradisjon og eit ansvar for soknerådet å organisera.

Gratulerer med dagen, Solveig Alne, og med  Millionsjangsen i Lotto. Gevinst på 2,1 mill kr.  

- skal det bli nytt tak på huset og endeleg rom for oppussing, seier ei rørt Solveig på butikken.
Kjøpmann Rolf Alne, er ikkje lite stolt over å ha den nye millionæren som tilsett i butik-ken, der ho kjøpte vinnarkupongen.
 Les meir her:
-
Vikebygd.org  (14.4.2008)

- H-avis.no (15.4.2008)

- H-avis.no (14.4.2008)

Rolf Alne saman med vinnaren: Solveig Alne

Turdag i sauefjøset
(11.4.2008)  Borna i småskulen i Vikebygd fekk oppleva nyfødde lam i sauefjøset under turdagen til fots oppover Alna.  Kanskje noko heilt nytt for nokre av borna i dag.  Men dagleglivet for nokre av dei som er heldige og har vakse opp mellom dyra på ein gard.

Bedehuset treng nytt tak
(10.4.2008)  Nå syner det seg at eternitt platene på taket av bedehuset er morkne etter mange år. Sjølv med mykje dugnad vil dette lett kosta mellom 50 og 100 tusen kroner, og her trengs både kronerulling og ulike arrangement for å få inn dei midlane som trengs. Her ser vi bilete frå julefesten som Tripp Trapp og Laurdagsklubben arrangerte på bedehuset ved årsskiftet.
 
Vikebygd Bedehus har lange tradisjonar i bygda og er aktivt i bruk til mange typar møter og samlingar.  

Bygging av ny barnehagege
(6.4.08) Entreprenøren Vassbakk & Stol AS er i full gong med graving og sprenging i tomta til den nye barnehagen som kommunen  byggjer i Vikebygd. Den vert liggjande rett ved "nye skulen" og Muna-bygget.  Her er også
eit hønsehus som er med og lagar miljø for borna. I tillegg til barnehage blir her felles personalrom med skulen og to klasserom.  Gamleskulen skal etterkvart pensjonerast. 
 
Ny skule og barnehage vart teken i bruk i oktober.
Les meir
HER
Forfall i landbruket
(06.04.08)  Mange gardsbruk er vel drevne og bygningane godt haldne vedlike.  Men innimellom ser vi dei som ikkje lengre er i bruk.  Tak som sig saman og treverk som er i ferd med å rotna bort.  Dette er ikkje berre trist for dei som bur i nabolaget og dagleg må sjå
forfallet, men også ein stor risiko for born som leikar og kan finna på å gå inn i falleferdige bygningar.  Vi kan ikkje anna enn å oppmoda alle som eig gamle bygg om å sikra desse.  Det beste er å halda dei vedlike, men når forfallet kjem for langt, som her, så må dei rivast.  Både for å gjera bygda vår vakrare for dei som bur her og dei som vitjar bygda, men også for å auka tryggleiken for born og vaksne. 
Og når vårsol i bakkane blenkte, fekk han hug til si heimlege strand.
(6.4.08)  Søndag slo veret verkeleg til med sol og vårstemning.  6-8 +grader er ikkje mykje, og med vind var det nok kaldt.    Men der sola fekk tak og det var livd for
vinden, så var det herleg. John Reidar Hansen hadde funne seg funne seg ein fredeleg plass på benken i busskuret ved Bygdahuset midt i Vikebygd. Her hadde han ettermiddagssola rett inn, og kunne ta tid til å kikka litt i laurdagsavisa.  Om det ikkje er ofte vi ser bussar i rute her i Vikebygd lengre, så kan busskuret nyttast til ein kvild om ikkje anna.
Friluftsgudsteneste 16. mars
(16.3.08)  Etter ein lang og regnfull periode så var mange i Vikebygd og på Bjoa spente på om det let seg gjera å ha friluftsgudsteneste på Vikestølen Påskeafta. Men dagen kom med sol frå blå himmel. På stølen samlast 55 i alle aldrar utanfor hytta.  Johannes Nedrelid rigga til
Klikk for eit større bilete frå Vikestølen
altar og la ut ordet frå Bibelen om påske og det Jesus gjorde for menneska med å ta på seg sjølv det andre hadde gjort gale. Han knytta dette til ei fortelgjing om ei høne som gøymde kyllingane sine under vengene då det vart brann. Høna døde i brannen, men dei vernande vengjene gjorde at kyllingane overlevde.  Slik elska Gud menneska at hans eigen son tok straffa for den synd menneska hadde gjort.  Derfor feirar vi påske - for å minnast det Jesus gjorde - og som gjeld i dag. 
Basar på bedehuset
(14.3.08)  Fredag 14. mars samlast ein stor flokk seg på Bedehuset i Vikebygd til Basar og årsmøte for bedehuset. Trygve Sandvik hadde andakt.  Her var god mat og mange fine gevinstar både på årer og loddbøker.  Loddsalet ga eit flott overskot som nok er viktig. Taket må skiftast på huset og det vil truleg kosta omlag 50.000 kr i tillegg til mykje dugnad. Styret vart elles attvald i ein liten årsmøte del av basaren.

Skulen laga kulturettermiddag
Tirsdag 11.mars 08 laga Vikebygd skule til kulturettermiddag på bygdahuset.  Det tok til med sal av middag (komle, kjøt, pølse og kålrot). mens folk også kunne gå rundt og sjå på det borna hadde laga frå bygda og kommunen. Til høgre ser vi ordførar Arne Bergsvåg studerar kommunen sin i pappmasje.  Gjestene fekk også eit skjema med geografi-spørsmål frå Vindafjord.
Klikk på bildet for stort format
Klikk på bildet for stort format

Så fortalde borna frå rundreise med buss i kommunen. Dei song og rappa om det dei hadde sett og lært.  Nokre synte skodespel om huldra under Svartabrotet (nå er det kalla Huldrabrotet etter at ein bonde såg ei hulder som mjølka ei geit der).
(11.3.08)  ;


Klikk på bildet for stort format
LES MEIR PÅ EIGA SIDE HER.

NrK Dagsrevyen på web
Radio Haugaland

Sida er sist endra 10. jan. 2009
Andre meldingar:

Juletrefesten på bedehuset 
Korpset spela jula inn 
Julabutikken i Vikebygd 
Kjøpmannen runda 50 år 
Grendautval 26.11.08 
Omsorgsprisen 25.11.0808 
JULEMESSE 22.11.08
Elieser i hardt ver 15.11.08
Kvamsåsen Rundt 2.11.08
Hardhausen 1.11.08
Avskjed med kantoren 26.10.08 
Opning av ny skule 23.10.08 
TV-aksjonen 19.10.08
Basar på bedehuset 26.9.08
Folkemøte 18.9.2008
Vikestølsmarsjen 7.9.2008
Vikebygdfestivalen 2008
Vikestølsmøtet juli 2008
Kyrkjelydskveld  med Biskopen
På leit etter slekt i Vikebygdgd 
Hyttefelt veks fram 
Bilder frå nasjonaldagen 
Vikeputten 26.april 
Lottomillionær i Vikebygd 
Vikebygd-festivalen 2007
Kvamsåsen Rundt
HEILE ÅRET 2008
Lokale nyheter:
NYHETER FRÅ VIKEBYGD
NYHETER FRÅ VINDAFJORD
NYHETER FRÅ GRANNAR
NYHETER FRÅ  Haugesunds Avis 

Speidarnytt:
Nutastavar til Roald og Petter Årvik  
Årsfest i speidaren 8. febr. 08   
Primitiv mat og uteliv
Speidaren aktiv igjen   
Ljosmesse med speidarane
Hulder og troll på Skartland

Kyrkjenytt:
  

Soknerådet informerer
Gudstenestelista 
800 år med kyrkjer i Vikebygd  
70-årsmarkeringa i oktober 07
Konsert med Kristina Flatebø 13.5
Bispevisitasen juni 2008
Konsert med Steffen Sirris
Tripp Trapp på bedehuset 

KOMMUNESTYRET
Frå Vikebygd vart 4 valde inn i
Kommunestyret 2007-2010

ved valet 10. september 2007:
Roald Årvik (AP)
Gunn Vikingstad (SP)
Dominikus Nagel Bjordal (SP)
Steinar Skartland (KrF)

Val av:
Formannskap og nemnder


Julehelsing 2008 frå Leif Skartland
med familie i California,
Julekortet 2008

Julehelsing 2007 frå Leif Skartland med familie i California, etterkommarar etter Johannes Olai Skartland som emigrerte til USA i 1922
Leif Skartland's famile syng

Musikk og film: Leif jr. Skartland.Lytt
Det skjedde i 2007 
Klikk her for å få minner frå året 2007.

 
Her kan bli lagt ut linkar til informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland. 

Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider, så send ei melding om dette til Steinar Skartland. 
Tilbakemeldingar HER .

Det skjedde i 2006  
Klikk her for å få minner frå året 2006.

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
firstfloor.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller forening så ta kontakt med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
 


Steinar Skartland 
 53 76 91 28
tilbakemelding@vikebygd.org 
 
  Morgen