Author: Ingrid Mathilde Sørvåg

Kyrkjenytt Skjold-Vats-Vikebygd

Dette er eit lite informasjonsskriv frå prest og sokneråd for Vikebygd og Skjold, og  samstundes er det ei julehelsing til folket i bygdene våre. 

Kjøp og betal bygdabøkene FØR 7. des.

“Bygdebøkene er snart ferdig trykte og er venta til bygda i starten av desember. Det blir lanseringsmøte 6.desember kl 19, oppslag om denne kvelden kjem seinare. Det er fint om dei som har bestilte...