Author: Gunn Vikingstad

Årsmøte – Skriftleg på nett- Les her

Forslag og innspel til Årsmøtet må vere styret i hende innan fredag 14. mai 2020Send til e-post: post@vikebygd.no eller direkte per vanlig post til: Vikebygd Grendautval, v/leiar Gunn Vikingstad, Naustvikvegen 119, 5568 Vikebygd. Les meir...

Årsmøte i Grendeutvalet utsett inntil vidare.

Grunna gjeldande smittevernreglar har Grendeutvalet vedtatt å utsetje årsmøtet inntil vidare. Me håpar at det kan bli gjennomført i løpet av mai, men tida vil vise om det blir slik… SØK-midlar vil bli tildelt...