Monthly Archive: oktober 2021

Trusopplæringsprisen til Brit Nelly og Arne

Under ei flott familiegudsteneste i Vikebygd kyrkje søndag 24. oktober tok Kateket Britt Karstensen og leiar i Felles Utval for Trusopplæring, Berit Listog, over kunngjeringane.  Desse kunne overraska Brit Nelly og Arne Tveit med...

Avisa om det som skjer i Vikebygd

Det skjer mykje positivt i Vikebygd for tida. Både Haugesunds Avis og lokalavisa Grannar har vore aktive med på å skriva om det som skjer. Utklippet ovanfor viser litt av dei siste artiklane på...

Folkemøte om kommuneplanarbeidet

Ope møte 20. oktober kl. 17:30-20:00 på Bygdahuset i Vikebygd, om kommuneplanarbeidet og innspel du kan koma med. Frist for innspel til kommunen er 31. oktober.  Kva er ein kommuneplan? Alle kommunar skal ha...

Lokalhistorie langs Alnavegen og på Aksla

Sogelaget for Skjold, Vats og Vikebygd inviterte til vandring i Vikebygd laurdag 2. oktober. Dei vart overraska over kor mange som kom.  I slutten av dagen fekk vi også god innføring i kva eit...