Årsmøte for Vikebygd bedehus vert skriftleg – les årsmelding og rekneskap her.

You may also like...