Daily Archive: august 11, 2019

Skulestart 2019/20 for grunnskulane

Grunnskulane i Vindafjord startar opp skuleåret 2018/19, måndag 19. august, til vanleg tid. Nye og tidlegare elevar er velkomne til nytt skuleår, skriv Vindafjord kommune på kommunen si heimeside.  Link til kommunen si webside...

Kan Idrettslaget få gevinst på 10.000 kr?

Dersom Joker Vikebygd kan syna til størst salsvekst mot fjoråret kan dei vinna 10.000 kroner frå Tine, og desse vil gå til det lokale idrettslaget. Dette er ein del av TINE meieriet sin skulestart-konkurranse,...

Fullt hus på basar til Sjømannsmisjonen

Då den lokale sjømannsforeninga arrangerte sin sommarbasar på bedehuset samla dei 65 gjester i salen. Mange fleire hadde kjøpt lodd og gevinstane var mange. Pensjonert Sjømannskyrkje-veteran Dagfinn Misje, har framleis eit stort engasjement dei...