No kan du igjen søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval.  
Grendeutvalet skriv på vikebygd.no at dei (VGU) igjen har fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2018 blei Vikebygd tildelt kr 72.000,-.  

Det er mogeleg å senda søknad til: post@vikebygd.no

Søknadsfristen er sett til 15.03.19