Folk i Vikebygd vakna opp til kvite bakkar og nysnøen lava ned

You may also like...