Author: Steinar Skartland

“Bedehusbasar”, middag og årsmøte

Laurdag 26. mars kunne folk få seg middag på bedehuset. Ikkje heilt som vanleg “Basar”, men dei måtte kalla det “Bedehuslotteri” då lodd også vart selde på internett med VIPPS. Men dette var “full...

Les Kyrkjebladet Hyrdingen nr 2

Det vart halde årsmøte for kyrkjeblad Hyrdingen 24. mars. Bladet er sokneråda i Vindafjord sitt informasjonsblad til alle innbyggjarane i kommunen. Det vart halde årsmøte for kyrkjeblad Hyrdingen 24. mars. Bladet er sokneråda i...

Stort engasjement for skulen

Då kommunen arrangerte informasjonsmøte i Vikebygd om barnehage- og skulebruksplanen, møtte nær 170 personar på bygdahuset. Her var alle aldrar og stort engasjement frå mange som hadde førebudd seg godt. Før ordførar og kommunedirektør...

Årsmøtet i Grendautvalet samla mange vikebuar

Gunn Vikingstad kunne ønskja velkommen ein god flokk vikebuar til årsmøte i Grendautvalet 17. februar. Årsmeldinga viste eit grendautval med gode aktivitetar til beste for Vikebygda. I møtet vart det både orientering om Hywind...

Kyrkjebladet Hyrdingen

Les gjerne det lokale kyrkjebladet på internett. Likevel – så er vi avhengige av at mange nok av lesarane betaler “bladpenger”. Sjå gjerne på bladpengene som di støtte eller gåve til å trykke og...

Julekonsert: Meditations on Christmas

Velkommen til “Meditations on Christmas” m/ Espen Eriksen(piano) og Gunnar Halle (trompet)I Skjold kyrkje torsdag 9.desember kl.19:00.Billettar: Vaksne 250,-kr. Born 100,-kr.Eit samarbeid med Vats, Skjold og Vikebygd sokneråd.

Speidarane takkar for støtte

Global-Aksjonen Pga. koronasituasjonen kunne ikkje Speidararane i Vikebygd avvikle den tradisjonelle global-aksjonen med innsamling på dørene + kafe med stappfullt lokale på bedehuset i år heller. I staden vart det sal av julekaker i...

Trusopplæringsprisen til Brit Nelly og Arne

Under ei flott familiegudsteneste i Vikebygd kyrkje søndag 24. oktober tok Kateket Britt Karstensen og leiar i Felles Utval for Trusopplæring, Berit Listog, over kunngjeringane.  Desse kunne overraska Brit Nelly og Arne Tveit med...