Daily Archive: april 3, 2022

Ledige tomter sentralt i Vikebygd

Vikebygd er ei fantastisk bygd å busetja seg i. Gode oppvekstvilkår, mange fritidsaktivitetar og du kan nytta moglegheitene naturen byr på. Flotte, klausulfrie tomter i “nytt” bustadfelt i Vikebygd. Sentralt, med kort veg til...

“Bedehusbasar”, middag og årsmøte

Laurdag 26. mars kunne folk få seg middag på bedehuset. Ikkje heilt som vanleg “Basar”, men dei måtte kalla det “Bedehuslotteri” då lodd også vart selde på internett med VIPPS. Men dette var “full...

Les Kyrkjebladet Hyrdingen nr 2

Det vart halde årsmøte for kyrkjeblad Hyrdingen 24. mars. Bladet er sokneråda i Vindafjord sitt informasjonsblad til alle innbyggjarane i kommunen. Det vart halde årsmøte for kyrkjeblad Hyrdingen 24. mars. Bladet er sokneråda i...