Daily Archive: januar 4, 2020

Vikebygd Grendeutval treng ny leiar

I år er det val av nytt styre i Vikebygd Grendeutval og dei treng ny leiar. Er dette noko for deg?  I tillegg skal veljast nestleiar og vararepresentant.  Ta kontakt på e-post: post@vikebygd.no og...

SØK-MIDLAR 2019

No kan du igjen søkja om økonomisk støtte hos Vikebygd Grendeutval Vikebygd Grendeutval (VGU) har igjen fått ansvaret for å fordela SØK-midlar til beste for bygda. For 2019 blei Vikebygd tildelt kr 90.000,-. Det...