Klikk her og gå til framsida av Vikebygd.org

Vikebygd i dag 

Facebook    -   Twitter

Plassavegen - Informasjon frå Grendautvalet

Sida er sist endra 1. juni 2016

NY, KORRIGERT TEKST / INFORMASJON
Plassavegen
Grendautvalget informerer

Brev frå bebuarane av 28.5.2015Frantz Lea 1.6.2016

Grendautvalget har mottatt e-mail fra Even Bjørnevik, som på vegne av beboerne langs Plassavegen har trukket tilbake sitt forslag datert 25/4-16 vedrørende «omdisponering av Plassavegen», som et alternativ til fartsbegrensning.

Deres forslag om en gang og sykkelvei frafalles, mens en har fokus på trafikksikkerheten i dette område som er kjernen i saken.  Det primære i denne saken er å få en mer trafikksikker veg både for gående og kjørende, og det er vel de fleste i bygda enig i.

De nevnte beboerne har i tidligere brev til kommunen datert 28/5-15, forespurt om trafikksikringstiltak med redusert hastighet, og noen fartsdumper som de fortsatt opprettholder, uten at kommunen har gjort noe med det.

'Grendautvalget vil med denne henvendelse oppfordre bygdafolket til å gi innspill i saken vedrørende trafikksikringstiltak på nevnte strekning, fra krysset Naustvikvegen og til krysset ved nedkjørsel kaiområde/Bryggebakken, til den opprinnelige søknaden datert 28/5 2015 fra beboerne langs Plassavegen (link).

Søknaden inneholder primært:

  • Nedsatt kjørehastighet til 30 km/t
  • Fartsdumper 3 stk
  • Nedsatt akseltrykk pga. broen

Grendautvalget håper det er en felles enighet om at nevnte trafikksikringstiltak vil gjøre det tryggere å ferdes her.

Skulle noen ha kommentarer på dette, bør vi ha de innen 15/6, slik at vi kan gi innspill til kommunen, så de kan behandle denne saken videre.

Vennligst ta kontakt med grendautvalget, e-post: post@vikebygd.no 

Frantz Lea
Leder
Vikebygd grendautvalg

 
 

Opprinneleg informasjon frå Grendautvalet, som etterpå vart endra: 
Mulig omdisponering av Plassavegen?

Grendautvalget informerer (27/5):

Grendautvalget har mottatt kopi av dokumentet som er sendt til kommunen vedrørande omdisponering av Plassavegen.

Dette er ei sak med fleire meiningar og derfor lar vi bygdefolket sjølv komme med innspel og kommentarar vedrørande denne saka. Den vil deretter bli oversendt til sakshandsamar i kommunen.

Vi viser til Vindafjord kommune si postside, kor saka kan lesast.

Innspel og kommentarar kan sendast som e-post til til post@vikebygd.no som er grendautvalgets eigen postside. Vi gjør merksam på at eit av medlemmane i grendautvalget, Even Bjørnevik, er inhabil og derfor har han ikkje tilgang til denne saka.

Anonyme innspel vil ikkje bli tatt hensyn til, heller ingen munnlege meiningar.

Høyringsfristen er sett til 15/6. Grendautvalget vil deretter sende innspel/kommentarar til sakshandsamar i kommunen.

Vi gjør merksam på at det er bebuarane nemnde i denne sak, som samla har sendt ein privat søknad til kommunen.

Grendautvalget har ikkje vore delaktig i saka, den er kun gjennomlest utan kommentarar av grendautvalget sine medlemmer.

Dei som heller ønskjer å sende brev om saka, kan adressere det til:
Frantz Lea, Vikevegen 1245, 5568 Vikebygd

E-post adresse: post@vikebygd.no

Frantz Lea
Leiar
Vikebygd grendautvalg 
 

 
 
 
 

Sjå fleire gamle bilete her


Likar du Vikebygd.org?

Følg med på Twitter
Totalt 140 079 besøk i 2015. Hits:  4 147 074.

til hovudsida for Vikebygd


xxx
-
Kommunereforma
Kyrkja gjennom 800 år
Vikestølen gjennom 116 år
Vikebygd i Hgsd. Avis
Vikebygd i Grannar.no

Følg på Twitter - her


Vêrvarsel for Vikebygd
ORD FOR DAGEN I DAG
Skuledagen 2015-2016
Ledig jobb i Vindafjord
Pollenvarsel YR.no

Andre nettstader

Frå tidlegare

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane

Anna Info

 
2016
Juni
Trafikksikring av Plassavegen
Mai
Speidarleir på Blikshamn
Sentrale tomter til salgs
17. mai feiringa
Minnestøtta
Vikesprinten 1.5.2016
April
Vikeputten 30.4.2016
Garasjesaldagen
Christian Stejskal -
Nutakassane på plass.
Mars
Bedehusbasar og årsmøte.
Turorientering og postar.
Kulturettermiddag 15.3.
Konfirmantane med bøsser
Merka løype til Sætrefjellet
Årsfest for speidarane
Februar
Felles årsmøte Vik og Skjold
Vinter, sol og fjelltur
Idrettsliv i Vikebygd
Svaner på isen
Januar
Vinter i Vikebygd
Tur til Vikestølen
Juletrebrenning i Lio
Bilete frå farne tider i bygda
Ordførar sin Nyttårsfest 3.1.
2015
Desember
Tradisjonsrik juletrefest
Mann av huse til kyrkje
Konsert med lokale krefter
60 unge med levande lys
Konsert med koret Scala 4.12
Korpsmusikk og fakkeltog
Grendautval og flyktningar
November
Julemesse på Bygdahuset
Flyktningar til kommunen
 

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2015
2014
2013
2012

2011
2010
2009
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org