Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Vassverket avviklar

Sida er sist endra 25. nov. 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Fotoalbum
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Det 114. Vikestølsmøtet 2014 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 

Vikebygd Vassverk
Status fra avviklingsstyret i Vikebygd vassverk Vik, 25.10.2015
Brev fra styret til abonnentar / andelshavere
 

Avvikling vedtatt
På sist årsmøte ble det enstemmig vedtatt å avvikle Vikebygd Vassverk S/A og søke kommunen om å overta. Det har blitt gjort og vi er i avsluttende fase mot kommunen vedr. en overtakelse. Formelt vil kommunen overta driften og anlegget 1.11.2015 og økonomisk vil det settes strek 31.12.2015.

Utløsning av andeler
Det har vært en konstruktiv og god prosess med kommunen. Detaljer har blitt avklart og mange praktiske detaljer har blitt drøftet. En av tingene som har vært oppe til diskusjon er dette med utløsning av andeler.

Med referanse til vedtektene §14 framkommer det at andelsinnskudd kan utbetales dersom det er midler til det. Kommunen har fra første stund vært kritiske til dette punktet og referert til avvikling av andre vannverk i kommunen og sagt at slik praksis ikke har vært gjennomført, men at kommunen har overtatt alle aktiva og passiva fra en gitt dato. Dette har vært et prinsipp kommunen ikke ville vike fra. Når det videre ikke finnes midler er dette en ikke-sak og det vil derfor ikke skje noen tilbakebetaling til de som har andelsbrev.

Planlagt trase ved Vossaplasset
En annen ting som ble diskutert var vedr. gjennomføring av ny planlagt trase ved Vossaplasset eller ikke. Etter noen runder med kommunen ble det enighet om at dette skulle gjøres. Videre forhandlinger førte fram til en avtale med Sandsgård anlegg og prosjektet ferdigstilles i disse dager. Noe opprydding og isåing vil skje senere.

Sluttstrek for 46 års historie
Vikebygd vassverks 46-årige historie går dermed over i historiebøkene og på vegne av styret vil det rettes en stor takk til alle som har vært med og bidratt opp igjennom alle årene.   (Last ned brevet her)

§ 14 Oppløysing av føretaket.
Framlegg til oppløysing av føretaket må vera kome inn til styret innan 1. juli. Framlegget skal deretter handsamast på første ordinære årsmøte.
Det årsmøtet som gjer vedtak om oppløysing skal velja eit avviklingsstyre på 5 -fem- medlemmer.

Føretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskot dersom det er midlar i føretaket etter at det har dekket sine forpliktingar. Medlemmene har ikkje krav på å få utbetalt renter på andelsinnskotet eller medlemskapitalkonti.
Gjenvarande midlar utover dette skal tilfalla dei som er medlemmer på oppløysningstidspunktet. Fordelinga av midlane skal skje på grunnlag av deira omsetning, dvs vassavgift, innbetalt til føretaket det siste året.


Mvh Avviklingsstyret;
Ola Harald Alne, Helge Meyer Eide, Per Vik, Geir Rasmussen og Rolf Julsrud.
 

 
 
 
 

til hovudsida for VikebygdFølg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Oktober
Opning av Kjekt i Vik hallen
Utemøte med speidarane
Vassverket avviklar
Grendautvalet: Møte om vegen
TV-aksjonen 2015
Kommunestyret konstituert
Grannarkarusellen-resultat
September
Med gele og saft til Ølen
Kulturminister opnar hallen
Familiedag i Longåsdalen
Soknerådsval 14. sept.
Valet 14. sept.
Aadland fekk musikkstipend
Kjekt i Vik Hallen ferdig
August
Haustfest i Lio
Befaring på fylkesvegen
Lokale namn i Vikebygd
Revansj til Bjoa
Morgon gudsteneste
Juli
Gode resultat i Norway Cup
Jordskjelv merkast i Vikebygd
Fotballkamp Vikebygd-Bjoa
Sommar i Vikebygd
Auksjon og loppemarked
Juni
Vikestølsmøtet 28. juni
Speidarar i kano på Nidelva
St.Hans feiringa
Gudsteneste i tunnelen
Leit etter slekt
Dugnad på Kjekt i Vik hall
Barnetalet minkar
HK-toalett i båthamna
Speidarane i Tonjen
Mai
Frigjeringsjubileet
Arquebusmarsjen 15.5.
Kjekt i Vik hallen
Tranefugl i bygda
Nasjonaldagen
Vår i hagen
Bygdamøte 5.5.
Fjelltur 3.5.
April
Vikesprinten 26.4.
Kommunestruktur
Vikeputten 25.4.
Vassverket avviklar
Muligheter for FV 734 ?
Mars
Nominasjon og lister
Det vårast i fjellet
Idrett og orientering
Vikevegen
Årsmøte i kyrkja
Speidarfest og Nutastavar
Årsmøte i Vassverket
Februar
Naustområde Ulvebne godkj.
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Januar
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år
 

Vêrvarsel time for time for Austre Vikebygd i Vindafjord (Frå YR.NO)

Last ned 10 dagars varsel - som pdf   
VÊRVARSEL for VIKEBYGD    VÊRVARSEL for Nordabygda    VÊRVARSEL for Trovåg 
Allergisk? - sjekk: POLLEN VARSELET her i perioden
Februar-August

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg