Klikk her og gå til framsida

Vikebygd

Grendautvalet

Sida er sist endra 14. april 2015

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Change Coatching
Bente T. Barane
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Change Coatching B T Barane 
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 
 
 

Grendautvalet inviterer til bygdedugnad 11.april
Liofeltet skal bli meir innbydande

Steinar S. 26.3.2015 / Oppdat. 14.4.15

Ein ivrig dugnadsgjeng var i aktivitet med skoging og rydding av tomter i Liofeltet laurdag 11. april. På bildet til venstre er nokre av dei samla til dugnadsmat og grilling.(Bilde: Laila Ø Espeland/ Facebook.  LINK)
-----------

- Bygda treng fleire innbyggjarar! er den klare bodskapen frå leiaren av Grendautvalet, Frantz Lea.
- Fortrinnsvis småbarns familiar. Flotte tomter er framdeles ledige på Liofeltet.  Slik har det vore i mange år.

Grendautvalet inviterte nyleg kommunen, tomteselskapet og Lio Vel til eit møte på Gamlatunet.  Betre veg frå Skjold til Vikebygd har dei jobba med lenge. Nå har denne vegen klatra oppover prioriteringslista.  Mykje er gjort og meir kan skje når vegvesenet nå skal laga ei muligheitsvurdering for fylkesvegen.  Dei fleste er samde om at ein av grunnane til at det har vore vanskeleg å få fleire bedrifter til å etablera seg på industrifeltet på Dommarsnes, er nettopp vegen som ikkje er bra nok. 

Ledige, byggjeklare tomter med kort veg til skule, barnehage og butikk
Eit anna tema i møtet var kva ein kan gjera for å få fleire til å gjera Vikebygd til sin heimstad.  Her er ledige, byggjeklare tomter i sentrum, tilrettelagt av kommunen og tomteselskapet.

Inviterer til dugnad 11.april - og her er tjangs til å få ved med heim
- Det er mange meiningar om mykje i bygda og det er bra, meiner Frantz Lea.
- Grendautvalet tar i hvert fall tak i saken med ein felles dugnadsdag kor tomtane skal ryddast for småkratt og trær. - Blir det noe ved, så er det bare å forsyne seg. Vi ryddar ei tomt av gangen alt etter kor mange som stiller.  Det blir grilling,  kaffi, vaflar og bålbrenning. Ta med heile familien, så håpar vi på ein flott vårdag akkurat denne lørdagen.

 


Grendautvalet inviterer til
Bygde Dugnad:
Skoging/rydding av tomtene i Lio feltet
Klikk her og sjå plakatenVikebygd Grendautval inviterer til ein felles dugnadsdag,
med fylgjande oppfordring:
Møt opp kl. 11:00 - Laurdag 11. april
Vi må få fart i salet av de ledige tomtene!
Kom og gi ditt bidrag, vis at du bryr deg…
vi må gjera det vi kan for å få fleire til å
busetja seg i bygda.
  • Rydding av småskog og kratt på dei ledige tomtene
  • Ta med stor greinsaks, motorsag, ryddereiskapar
  • Det blir grilling, vaflar, kaffi, saft til ungane
  • Vi ryddar ei tomt om gangen
  • Veden kan vi ta sjølv…

For nærare info ring 913 89 218 Frantz Lea, Vikebygd Grendautvalg


Sjå her plakaten for bygdedugnaden på Liofeltet
.


Mulighetskartlegging av Vikevegen
Vegvesenet vurderer utbetring av FV 734

av Steinar Skartland 9.3.2015

- Eg kan starta med ei gladmelding, innleia ordførar Ole Johan Vierdal med i eit møte mellom grendautvalet i Vikebygd og representantar for kommunen, torsdag 5. mars. Grendautvalet hadde då invitert ordførar, varaordførar og den nytilsette samfunns-utviklaren, Erik Baust, saman med Morten Helland i Tomteselskapet og repr. for Lio Vel, til eit møte på Gamlatunet. Utgangspunktet var kva ein saman kan gjera for å få selja fleire tomter i Liofeltet og å få fleire til å flytta til bygda. Dette er m.a. viktig dersom skulen skal ha ei god utvikling vidare med å oppretthalda barnetalet.

Vegvesenet har informert ordføraren om at dei nå vil sjå på fylkesvegen og vurdera kva som kan gjerast for å utbetra denne. Utbetring av fylkesvegen stod på 3. plass på prioriteringslista, og dei to første prosjekta er nå sett i gong. Då er Vikevegen neste.

Vegvesenet har også enda på å leggja sykkel og gangstien frå Isvik til Trovågsfeltet på austsida av vegen, noko som gjer det mogeleg å tilrette leggja justeringar på vegen etter kvart, fortalde ordføraren. Informasjonen vart godt motteken og Frantz Lea jubla over gladmeldinga som Grendautvalet var dei første til å få.

Betre veg er fordel både for utvikling av industriområdet og for å gjera det meir freistande for folk å flytta til Vikebygd. (Biletet til venstre er frå ei tidlegare synfaring med vegvesenet i 2013).

Morten Helland og Eirik Baust peika også på at det viktigaste vil vera at bygda har ei god ordning for å ta i mot dei som kjem til bygda, enten for å sjå på tomter, elles for å vitja familie og andre. Vi kan ikkje vedta at folk skal flytta hit, men dei må sjølv finna det som flott og freistande. Korleis dei vert tekne imot er derfor avgjerande.

Grendautvalet hadde fokus på skoging og rydding av tomtene. Det er vel og bra, men Morten Helland understreka at det viktigaste er likevel korleis folk blir møtt og tekne imot når dei kjem hit. Saman kom det fram fleire gode idear til tiltak i møtet. m.a. å få presentera bygda på internett. - Kommunen skal koma med nye og betre web-sider etter påske, fortalde Eirik Baust. Han vona at ein her skal kunna få til betre presentasjon også av tomtene i kommunen.

 

 
 

Tilbake til hovudsida

 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

2015
Nominasjon og lister
Idrett - Orienteringsløp
Grendautvalet - Dugnad i Lio
Det vårast i fjellet
Årsmøte i kyrkja
Speidarbasaren 1.3.
Naustområde Ulvebne godkjent
Asfaltering på Dommarsnes
Skitur i vinterlandskap
Stormflo 10. jan.
Nedbør og mildt nytt år

2014
Romjula 2014
Julegudsteneste 24.12
Ny bru ved Vossaplasset
Julekonsert 14.12.14
Kor e' Vindafjord 10.12.
Lysmessa i kyrkja 7.12.
Lysa vart tende på juletreet
Årsmøte i Grendautvalet
Svanene på plass i bygda
Globalcafe med Speidaren
Familiegudsteneste 9.11.
Fornyar klubbhuset i båthamna
Grunnlovsjubileet 5.11.
Nytt kjøkken og kafe
Mitt Fargerike Nabolag
Frukost & konsert på butikken
Ymse frå november 2014
Tysvær Vepro steller graver
TV-aksjonen 2014
Veg til Vikestølen
Folketalet går ned
Tur til Longåsdalen
Ymse frå oktober 2014
Fotballkampar i Vikebygd
Fairtrade kommunen markert
Aktivitetsdagen 20.9.
Sopp kurs 12-13. sept
Vikestølsmarsjen
Fv. 734 - Vikevegen
Friluftsrådet 30 år
Sjømannsmisjonen 150 år
Nytt kjøkken på Bygdahuset
Skulestart i Vikebygd
Heidra for idrettsinnsats
Ekstremvêret Lena
Vikebygd-Bjoa 5-2
Supermånen i 2014
På leit etter røter på Fossel
Speidarane på leir i Asker
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
Litt frå April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
ÅRET 2014

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014
kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  
Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.
Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD.

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg