Klikk her og gå til framsida

Sommar i Vikebygd

Joker Vikebygd fornyar seg

Sida er sist endra 2.aug. 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
Joker Vikebygd
fornya med støtte frå Merkur-programmet

av Steinar Skartland 1.8.2014

Vikebygd Landhandel AS satsar og er eit stadig betre tilbod til folk som vil handla her inne i Vikevik.  Siste to åra har eigaren, Rolf Alne, investert for over 800.000 til beste for kundane. Nedlegging av butikk på Bjoa syner at det er utfordrande å oppretthalda nærbutikkar i distrikta.  

 

 

(Arkivbilde frå 2013)
Rolf Alne (arkivbilete for 2013)

Merkurprogrammet forvaltar den statlege støtteordninga for distriktsbutikkar på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har dette året løyvd 30 millionar kroner til tiltak som skal vera med å utvikla og betra daglegvarebutikkane i distrikta. "Dagligvarebutikker er en viktig del av tjenestetilbudet i distriktene. En evaluering viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre (og større) distriktsbutikker," skriv kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding. -Virkemidla som ligg i Merkur-programmet er med på å utløyse lokale ressursar, både i form av mobilisering, engasjement og pengar. Merkur-programmet bidrar til å utvikla eit samspel mellom innbyggjarar, butikken og lokale myndigheiter," seier statsråd Sanner.

Joker Vikebygd vart innvilga ei støtte på kr 217.000 i 2014.  Dette syner igjen m.a. i form av nye kjøle- og frysediskar som vart installert i butikken denne våren. Dette er andre året at Joker Vikebygd er med i moderniseringsprogrammet og har nå investert for over 800.000. Nærbutikken har gjort fleire ombyggingar og tilretteleggingar, m.a. med nytt inngangsparti i 2013.  Frukt og grønt disken har fått plass på veggen like innanfor inngangen. 

Bygda er flinke å nytta nærbutikken i Vikebygd.  I 2013 var omsetninga på 7,67 mill, men med eit resultat før skatt på -157.000 (kjelde: Proff.no).  Etter nedlegging av landhandelen på Bjoa merkast det også at ein del kundar derfrå vel å handla i Vikebygd. Både faste kundar som skule, barnehage, SFO og kantina til Granberg.  Alne får også telefon med spørsmål frå ein del eldre på Bjoa om å køyra ut varer til dei som ikkje kjem seg til butikken sjølv.

Dommarsnes er det komen opp store brakkeriggar som skal husa arbeidsfolk til prosjekt og i verksemder i distriktet.  Dette kan også bidra til eit større kundegrunnlag for butikken.  Med 18-19 ledige, lokale hustomter like ved butikk, barnehage og skule, så kan det hende at ein og annan av dei som tek turen til vikebygd finn at her kan det gå an å slå seg ned.  Det er difor von om at framtida kan verta ljosare også for å driva lokal butikk i denne bygda ved Ålfjorden.  Om det ikkje er overfylt med arbeidsplassar i bygda, så når vikebuane mange av dei store bedriftene i kommunen med maks ein halv times køyring i bil.  Det er det verdt når ein har nærleiken til naturen i fjella og fisken i fjorden som fritidstilbod.

 
 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
Fotoalbum frå kvelden
ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Speidarane på leir i Asker
Joker Vikebygd fornyar seg
Amerikabesøk og konsert
Stiar merka i fjellet av Roald
Speidarar på Landsleir
Vikebygdfestivalen 19.7.
Radio 102 show frå Plasset
Murmansk reise
Vikestølsmøte 6.7.
Ny Olalihytte opna
Sankt Hans-feiringa
Strandloppis
Diverse frå mai-Juni
Speidarane i Vikebygd
17. mai 2014 i Vikebygd
Brot i Landbruksforhandlingane
Tildeling frå Bakkevig's fond
Vikesprinten 3.5.
Fjelltur på stiar i Vikebygd
Samanslåing av kyrkjesokn?
Vikeputten 2014
April
Utviding av gardsbruk
Bondevenner 2014
Tindelandsnaturen
Veg mellom Lio1 og Lio2
Skulen sin Kulturettermiddag
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Dåpsskulen
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jubilanten Per Dommersnes
Årets Vikebu kåra
Heile ÅRET 2013

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg