Godt Nytt År i Vikebygd

 

Dåpsskulen

Sida er sist endra 14. mars 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Gudstenesta søndag 16. mars kl 16:00 presenterte
Borna som har gjennomført Dåpsskulen
av Kjersti Hausberg Bjerga 14.3.2014 

Her er bilete av dei 3 flotte 1.klassing-ane som har delteke på dåpsskulen i Vikebygd nå i vinter. Dei har gjennomført med fin innsats og godt humør!

Dåpsskulen har hatt 4 samlingar der ulike kyrkjeskattar, bibelskattar og songskattar har hatt fokus. I gudstenesta klokka 16:00 på søndag den 16. mars, vil dei vera med å prega samlinga. Dei vil syngja, og få utdelt bok og diplom for vel gjennomført dåpsskule. Håpar mange vil møta opp og ta del i ei gudsteneste med barnesong, preik, bønne- vandring m/nattverd og meir til. Etterpå blir det kyrkjekaffi.

Dåpsskulen i Vikebygd er eit resultat av velvilje hjå folk og næringsliv i Vindafjord. Alle sokna har nå fast dåpsskule for 1.klassingar som vil og kan. Det er del av dei innsamla midlane til trusopplæringstiltak som har gjort dette mogleg.

I år har det vore 5 tilsette (kateket, deltidstilsette og timetilsette) som har leia dåpsskulen i dei ulike bygdene.

Det har vore eit godt oppmøte alle stader, så det kan peika på at det er noko folk vil ha. I Vikebygd har 3 av 4 vore med i år.

Dei tre elevane frå Vikebygd i dåpsskulen
Marita, Annelen og Hanna

 

 

Du kan lese meir om dette i kyrkjebladet Hyrdingen:


HYRDINGEN
 
Kyrkjebladet Hyrdingen nr 2, kjem ut 11.april 2014.

Du kan lesa HYRDINGEN også her:
Klikk på bladet for å laste ned ein pdf.

Eller du kan gå til Hyrdingen si web side og sjå alle utgåver av kyrkjebladet, frå 2010, på

   www.hyrdingen.no 

 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Dåpsskulen
Mura trinn i Glommeskar
Folketalsutviklinga
Språket vårt
Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg