Godt Nytt År i Vikebygd

 

Vegnamn vert innført i kommunen

Sida er sist endra 12. mars 2014

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Lokale Bedrifter

Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 

Lokale vegnamn
Fleire vegar har fått namneskilt

av Steinar Skartland 11.3.2014

Fleire vegar har nå fått namneskilt og folk har byrja skru opp nummerskilt på husveggen.  Søljevegen og Klovabergvegen heiter det på Trovågfeltet.  Vegen ned til Trovåg har også fått opp sitt skilt.  Gjennom det meste av dette året vil stadig fleire skilt bli skrudd på plass i heile kommunen.


Trovågvegen har fått skiltet sitt på plass.


Vegnamn i Vindafjord
Dei første skilta er nå på plass

av Steinar Skartland 6.3.2014

Søljevegen, TrovågsfeltetAlle vegane i Vindafjord fekk eigne namn i fjor.  Nå er arbeidet med å setja opp skilta i gang.  Dei starta i Skjold og m.a. har vegen inn i Trovågsfeltet fått namnet: Søljevegen.

Arbeidet med å setja opp 200 vegskilt vil ta mellom eit halvt og eitt år.  Nokre stader kan dei berre setja skiltet på eksisterande skilt som vegvesenet har sett opp.  Andre stader må dei grave og fundamentere for ei ny skiltmast.  Då er arbeidet meir omfattande. 

 
Det første skiltet som vart sett opp var Isvikvegen i Skjold, som er vegen inn til det eldste byggjefeltet i vest. 
Les om dette i Grannar

Vegen frå Skjold, gjennom Vikebygd og fram til Utbjoa, vert heitande: Vikevegen.  Dei første bygdene som nå får skilt med vegnamn er: Isvik, Vikebygd, Bjoa og Ølensvåg.
Nedlastbart kart

 

Bilde: Vindafjord kommune - klikk her for å lese meir
Markering med Asbjørn Stople, Ordførar
Ole Johan Vierdal og Berit Hetland
Foto: Vindafjord kommune

Etter kvart som kommunen sine folk har sett opp vegskilt nede ved hovudvegen, må kvar huseigar langs vegen setja nummerskilt på sitt eige hus. Alle huseigarar får tilsendt brev med husnummer og gateadresse.  Dette vil vera ein fordel både for huseigar som nå får ei fast adresse å referere til, men særleg for utrykkingskøyrety som lettare kan plotta inn rett adresse og finna fram, om det er sjukebil eller brannbil.  Les her om vegnamna.

Kommunen sin prosjektleiar vegnamnprosjektet er Berit Hetland.
Kommunen si orientering kan lesast her
 
 

 
 
 

Likar du Vikebygd.org?

Følg gjerne med på Twitter
 
 

Link til FOTOALBUM for Vikebygd

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2014 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Bryggjebakken og båthamna
Kvinner i Vikebygd 1946
Husmorlager anno 1935
Vegard vidare i N. Talenter
Skjold og Vikebygd eit sokn
Speidarfest og nutafantar
Tilbakeslag for Vossaplasset
Stimerking i Vikefjella
Idrettslaget
Kyrkjesundag 19.1.
Uvêr og storm
Juletrebrenning
Grasrotandelen
Nyttårsfest
Godt Nytt År
Jul i Vikebygd 2013
Lysmessa 15.12.13
Jubilanten Per Dommersnes
Vinter i Vikebygd
Julemessa 2013
Årets Vikebu kåra
Tenning av julegrana
Heile ÅRET 2013
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 113. Vikestølsmøtet 2013 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012
2013
2014

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg