Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

Vikestølsmøtet 2013

Sida er sist endra 30. juni 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
113 år etter oppstarten
Vikestølsmøtet i gammal tradisjon
Søndag 30. juni
   av Steinar Skartland
  


Per Ølfarnes var både talar på Vikestølsmøtet og spela fløyte under møtet.

Han er opphavleg frå Kvinnherad, men har funne sin heim i Ølensvåg tilknytt Lundeneset VGS i det daglege.  Denne søndagen var han spesielt invitert til Vikestølen som hovudtalar på fjellstemnet.  Omlag 45 hadde møtt fram til ein fin dag i fjellet der dei benka seg utanfor hytta til allsong og forkynning.  Ølfarnes hadde vald seg Bergpreika som tekst.  "De har har høyrt det er sagt..., men eg seier dykk...." var ord som gjekk igjen i sitata frå Bibelen.
I pausen mellom dei to møta var det ei matøkt der praten gjekk godt mellom turfolket som valde ein dag i fjellet. 
 
Samling på terrassen ved hytta.                  På heimveg

 


Velkommen til
Vikestølsmøtet søndag 30. juni på Vikestølen

SteinarS 26.6.13

Tradisjonen tru - søndag vert det igjen stemne oppe på Vikestølen klokka 12.00.  Ein tradisjon som tok til med det første møtet i året 1900.  Seinare har det vore møte kvart år, truleg med bere eitt unntak. Så nå er me komne fram til det 113. stemnet der oppe i fjellet.  I år er talaren Per Ølfarnes frå Ølensvåg.

Etter det første møtet på søndag er det tid for nistemat og prat i bakkane, før ein samlast på stølen til eit ettermiddagsmøte.  Når klokka passerer tre - er det tid for å takka for laget og tenkja på heimturen.

Tradisjonen tru

Tradisjonen med Vikestølsmøte vart starta som eit felles fjellstemne for folket i dei fem kyrkjesokna som ligg rundt dette fjellet:  Vikebygd, Bjoa, Ølen, Skjold og Vats.  Men det var nok ikkje berre rekna på folket i desse bygdene. Då som i dag kjem folk frå både nær og fjernt. I eldre tid var det også mange som kom frå Haugesund, skal ein tru på annonsen som stod i Haugesunds Avis i 1915.  Det var overnatting i Vikebygd før ein gjekk til fjells søndag.

 

Annonse frå året 1915:
"Førstkommende Søndag avholdes Vennestevnet paa Vikestølen. Dampskib avgaar fra Haugesund lørdag kl 2 efterm. til Førde, hvorfra marsjeres på god vei til Røgenes og baatskyds over til Vikevik. Fra Førde søndagsaften til Haugesund i 12-tiden."

Så er det eit styre med ein representant frå kvar av desse fem bygdene, som kvar vår kjem saman og planlegg eit nytt stemne på Vikestølen.  I dag går ein helst på skogsvegen frå Vikebygd kyrkje og opp forbi Langavatnet (litt over ein time å gå), eller frå Eikås på Bjoa (3/4 time å gå).  Det er også ordna med ein 4-hjulstrekkar bil som kan ta med seg eldre som er dårlege til beins. 

Det var helst ungdommar dei som møttest før, og flokkane var store. Så er det færre som kjem nå til dags.  Avhengig av vêret kan det vere frå 30 til 100. Tidlegare var møta fast oppe ved støtta, seinare er det gjerne nede utanfor hytta eller inne på hytta om det er regn.

Du kan lesa meir om Vikestølsmøta gjennom tidene i heftet som vart laga til 100 års jubileet i år 2000. 
Heftet ligg også på Internett.
 

 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


Følg på Twitter - klikk her


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVATSLING

Frå tidlegare

Vikebygdfestivalen
Loppis for Bygdahuset
Vintergrøne planter skada
Vikestølsmøtet
Kystkultur i Vikebygd
Ny turløype i Vikebygd
Dugnad i båthamna
Hagen på Dommarsnes
Kveldssol over fjorden
163.500 kr til lag i bygda
Skadeverk på skulen
Salmekveld i kyrkja
Nasjonaldagen
Konfirmasjonen
Salmedugnad
Grendautvalet vil ha veg
Vikesprinten
Bygdebok for Vikebygd
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.orgg
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland

Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. p;

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.orgrg