Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

Til hovudsida

HIK - Toraneset

Sida er sist endra 11. mai 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Entr. A. Nagel Alne AS
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd
Kjelder
VINDETREET sogeskrift
 
ee

Følg på Twitter i 2013 - klikk her

 

frå: http://www.him.as
HIM sitt deponi ved Toraneset påverkar ikkje Ålfjorden!

HIM 14.4.2013

Sommaren 2012 gjennomførte HIM ei marinbiologisk undersøking like ved utsleppsstaden til deponiet på Toraneset, skriv Haugaland Interkommunale Miljøverk på websida. Nå er rapporten klar.  Denne konkluderer med lita eller ingen påverknad av Ålfjorden. I konklusjonen i rapporten seies det: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påverknad frå anlegget på livet i fjæresona eller botnforholda i nærleiken av anlegget.”  Les meir her

Få varsling om avfallshenting på SMS
Med ulike dagar for innsamling av restavfall, papir, plast og matavfall, kan det lett gå i surr på kva for dunkar som skal ned til vegen på tømmedagen. HIM tilbyr nå gratis SMS-varsling om tømming av behaldarane til alle abonnentar i HIM-området. Varslinga vert sendt ut dagen før tømming, slik at ein får fylt opp behaldaren og sett desse fram før renovasjonsbilen kjem.    Les meir om dette her

Tømmekalenderen kan du lasta ned HER 


Informasjon henta frå HIM:
Husholdningsavfall

Husholdningsavfall er avfall fra privathusholdninger og inndeles i grovavfall og ordinært husholdningsavfall. Grovavfall må du selv levere til et av HIM`s betjente mottak, mens ordinært avfall blir hentet hjemme hos deg.

HIM henter i dag avfall fra ca 59 000 innbyggerer fordelt på ca 25 000 husstander i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. I tillegg kommer avfall fra nesten 3900 hytter.

Matavfall og restavfall hentes hver 14. dag. Disse beholderne har henholdsvis brunt og svart lokk.

Papir- og plastemballasje hentes hver 4. uke. Papribeholderen har blått lokk. Plastemballasje samles i egen sekk. Når dennes sekken er full knyttes den igjen og settes ut ved siden av papirbeholderen på tømmedag for papir og plast.

Glass- og metallemballasje kan leveres til de omlag 40 returpunktene som er spredt rundt i distriketet.


Grovavfall
Dette er avfall du ikke får plass til i egen avfallsbeholder slikt som f.eks. bygge- og rivningsavfall, hagemøbler, sofaer, barnevogner, griller osv. Sliket avfall skal kjøres til et av HIM`s betjente mottak på Årabrot, Toraneset eller Tongane i Etne.

Informasjon om åpningstider og priser finner du her: priser. åpningstider.

 
 
 

Link til FOTOALBUM

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.


LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
VÊRVARSLING

Frå tidlegare

Salmekveld i kyrkja
Vikeputten2013
Litt frå Idrettslaget
Fjellturar
April - då våren kom
Sommartid
Bibliotek og Sjoarakademi
Fjellturar i Vikebygd
Nyopning av Landhandelen
Graut og basar på bedehuset
Vikebygd i mars
4H Storkurs
Tilsetjingsgudsteneste
Speidarfesten
Endringar i kyrkja
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Ungd. Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 112. Vikestølsmøtet 2012 
Boka om Vikestølen på nett. 

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org