Vikebygd - klkk her for å gå til framsida
Næringsliv   -    Landhandel     -      Skule og Barnehage      -      Kyrkja    -      V.I.L     -      Orientering     -     Speidarane     -     Laurdagsklubben -     Kyrkjebladet Hyrdingen

 

Joker butikken

Sida er sist endra 2. mars 2013

VISIT VIKEBYGD
VINDETREET sogeskrift
Alne Villsau - Vikebygd
Vikebygd Vassverk
Vikebygd Kyrkje
Vindafjord kommune
Vik skule og barnehage
Bjordal Kurs og Fritid
Plassabakeriet
Bente T. Barane's Herbalife
Bjoanett
Info. frå Regjering
og departementet
Bygda Vikebygd
Bedriftene i bygda
Frøken Vims
Fotoalbum
Lions Club Vikebygd - Skjold
KFUK-M Speidarane
Vikebygd Idrettslag
Orienteringsgruppa
Kvamsåsen Rundt løpet
Vikebygd I.L Fotball

Følg på Twitter i 2013 - klikk her


Soknerådet inviterte til suppe, kake og misjonsprosjekt på bedehuset laurdag 2. mars
av Steinar Skartland 2.3.13
  • Truleg var 50-60 innom og fekk seg mat denne dagen, og 45 store og små var til slutt og fekk med seg åresal og misjonsbilete. 

Jacob Vea, utdanna frå landbrukshøgskulen på Ås, har bruka mange år av livet sitt til å arbeida med landbruks rådgjeving på Madagaskar. Han synte ljosbilete og fortalde frå arbeidet der.

-Bahra provinsen ligg på ei høgslette 1000 meter over havet, fortalde Jacaob Vea.  Her er enorme vidde med flat, raud jord.  Den inneheld ikkje fosfor eller nitrogen, men ein del kalium, fortel han.  Leirjorda er sandaktig.  Her er det ikkje mogeleg å dyrka kulturvekstar utan å tilføra næring.  Gjennom landbruksprosjektet har dei lært folket der å dyrka jorda og gjødsla rett slik at ein får avlingar.  Før var her berre langhorna kyr og oksar som dei hadde for kjøtet sin del, men ikkje for mjølk.  Prosjektet har innført NRF kyr frå tidleg på 60 talet.  I dag er her 4-5000 NRF kyr som gir 30 millionar liter mjølk i året, berre i eitt fylke. På jorda kan dei nå dyrke Guatemala-gras, ei plante som blir høgare enn menneska og gir stor avling.

Tidlegare var det mykje skog på Madagaskar.  Men den er hoggen ned. Derfor vert det lett flaumar og erosjon når det kjem nedbør.

Misjonsprosjektet: Landsbybygging i Bahraprovinsen
Dette hjelpeprosjektet som er støtta av kyrkjelyden i Vikebygd, driv også vaksenundervisning, og opplæring innan helse, vaksine og reinsemd.  Soknerådet har avgjort at dei skal støtta arbeidet gjennom eit kyrkjeoffer og med inntektene frå eit arrangement i året.

Fleire ungdommar frå Vikebygd har vore på Madagaskar i samband med dei tidlegare sokneprestana i Skjold og Vats: Sigrid og Martin Ivar Arnesen, sitt engasjement. Og på speidarleirane har ungdommar frå Madagaskar kome til Noreg og delteke saman med ungdomar frå Vikebygd, Skjold og Vats.

Landsbyen Ihosy som ligg i Bara-provinsen på Madagaskar, er også Vindafjord kommune sin venskapskommune.
 

 
 
 

Fleire reportasjar frå Vikebygd 2013 ser du her.

 

Link til FOTOALBUM

 
 

LES / SKRIV i GJESTEBOKA
Vikebygd.org som startside
Soknerådet og kyrkja
FOTOALBUM frå Vikebygd

ORD FOR DAGEN
Vêrvarsling

Frå tidlegare

Ombygging av Jokerbutikken
Suppe og kake for misjon
Speidarfest og nutastavn
Kyrkjelege endringar
Dugnad opnar opp bygda
Vinter og snø i Vikebygd
Jon Ådnøy vert sokneprest
Dugnad opnar opp bygda
Ungd.Kulturmønstring
Brende opp jula
Vinter med is og uvêr
Nytt prosti - ny prest
Nyttårs feiring
Jul i bygda
Advent og vinter
Tenning av julegrana
Julemesse/Årets Vikebu
Globalkafeen
Hardhausen
Open Heart Ukraina
TV-Innsamlingsaksjon
Ope møte/val på Grendautval
Grendautval framlegg, tiltak
Ny grunnordning i kyrkja
Kyrkjekonserten
Kvinneforeining
Sprell levande
Kyrkjejubileum
Fv 734 Vikebygd-Isvik
Aktivitetsdagen med idrett
Vikestølsmarsjen 2.9.12
Tur til Trodlafjellet
Hagl og snø i slutten av juli
Galleri Vik med ny utstilling
Vikebygdfestivalen
Fjelltur
Vikestølsmøtet 8.juli
KFUK-M Krinsleir i Vats
St. Hans feiringa
Bygdamøte 22.6.12
Galleri Vik stiller ut
 
Frå ÅRET 2012
 

Vikebygd i Media

NYHENDE FRÅ VIKEBYGD
NYHENDE FRÅ VINDAFJORD
NYHENDE FRÅ GRANNAR
NYHENDE FRÅ Hgsd Avis 
NYHENDE minutt for minutt 

Kyrkjeinfo

ORD FOR DAGEN  
Gudstenestelista 
Kyrkja treng vedlikehald
Soknerådet informerer
800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Tripp Trapp på bedehuset 
Det 111. Vikestølsmøtet 2011 
Boka om Vikestølen på nett. 

Kultur - Historie

Plassabakeriet i Vikevik
Bygdeturisme og gardsmat

800 år med kyrkjer i Vikebygd 
Historiske kjelder

Fotoalbum frå Vikebygd

VINDETREET sogeskrift
Lokale Bedrifter
Skartland Trevirke  
Joker Fitness Club - Trening  
Jakob Rødde - Gamlatunet
Gangstø Transport
Ålreit Ålfjordsenteret
Dommersnes & Larsen
Plassabakeriet
Vikebygd Landhandel AS
Bjordal kurs og fritid
Kvamme Sag
Alne Villsau
Ølen Trevare
Vikebygd Vassverk
Bente T. Barane's Herbalife
BEDRIFTENE I BYGDA
Reg. føretak  i Vikebygd

   Det skjedde i åra: 
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

Informasjon om Vikebygd. Bygda som ligg
ved Ålfjorden i Vindafjord Kommune i Nord-Rogaland.
 
--------------------
Har du ynskje om å få lagd link herfrå til gode Vikebygd sider,
så send ei melding om dette til Steinar Skartland, eller 
Tilbakemeldingar om websida HER.

Minner frå åra:
2006

2007
2008
2009 
2010
2011
2012

kvamsen.vikebygd.org
kyrkja.vikebygd.org
speidaren.vikebygd.org
skartland.vikebygd.org  


Ein ikkje-kommersiell, idealistisk nettstad for Vikebygd.
  Formålet med denne nettstaden er å gje oppdatert informasjon  om kva som skjer i Vikebygd.  Dersom lokale grupper ynskjer å få leggja ut informasjon om sitt lag eller foreining så ta kontakt
med eigar av domenet 'vikebygd.org': Steinar Skartland.


Web-Ansvarleg:  Steinar Skartland 
5568  VIKEBYGD. 

Tlf 53769128 -Mobil 908 73 170
steinar.skartland@vikebygd.org